Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego

Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego

Aby usunąć formularz internetowy z widoku strony Zarządzaj, można go ukryć.

Ukrycie formularza internetowego powoduje ukrycie go tylko dla Ciebie. Inni użytkownicy, którzy mają do niego dostęp (za pośrednictwem udostępniania), nadal będą mogli go zobaczyć.

 1. Kliknij kartę Zarządzaj i przewiń w dół do sekcji Formularz internetowy.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe.

 3. Kliknij formularz internetowy, który chcesz ukryć.

 4. Kliknij łącze Ukryj znajdujące się wśród opcji po prawej stronie.

  • Jeżeli formularz internetowy jest wciąż włączony, zostanie wyświetlony ekran ostrzegający o tym, że formularz jest nadal włączony i może zostać podpisany przez sygnatariuszy.
  Wyświetlanie operacji Ukryj na stronie Zarządzaj

  Uwaga:

  Jeżeli formularz internetowy nie zostanie wyłączony przed ukryciem, inni będą mogli nadal uzyskać do niego dostęp i go podpisać. Ukryty formularz internetowy zostanie usunięty tylko z widoku osobistego.

Pokazywanie formularza internetowego

 1. Przejdź do sekcji Formularze internetowe na stronie Zarządzaj.

 2. Kliknij przycisk Filtry.

 3. Zaznacz opcję Wyświetl ukrytą zawartość.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Zaznacz filtr, aby pokazać ukryty formularz internetowy

 5. Gdy strona odświeży się, aby wyświetlić ukrytą zawartość, kliknij raz formularz internetowy, który chcesz pokazać.

  Spowoduje to otwarcie panelu operacji po prawej stronie.

 6. Kliknij opcję Pokaż formularz internetowy.

  Operacja pokazywania formularza internetowego

 7. Sprawdź, czy chcesz pokazać dany formularz internetowy.

 8. Odśwież stronę Zarządzaj, aby wyświetlić (niefiltrowaną) listę obiektów.