Podręcznik użytkownika Anuluj

Technical notifications

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  6. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pośrednictwem interfejsu grupy
  9. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  10. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  11. Przełączanie tożsamości użytkownika
  12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  14. Profile produktowe
  15. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Utwórz dostępne formularze AcroForms
  2. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  3. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  4. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  5. Obsługa IVES
  6. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  7. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Pobierz umowy zbiorczo
 6. Przypisz domenę

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wyślij umowy  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wyślij umowę do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   2. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   3. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   4. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   5. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzaj umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Deleguj umowy
  3. Zastąp odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Utwórz nowe przypomnienia
  7. Przejrzyj przypomnienia
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej działań...
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Prześlij podpisaną umowę
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Utwórz nowy raport
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edytuj raport
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odśwież zawartość eksportu danych
   4. Pobierz eksport danych
  5. Zmień nazwę raportu/eksportu
  6. Powiel raport/eksport
  7. Zaplanuj raport/eksport
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdź adres URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Utwórz nowy obieg (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edytuj obiegi
  9. Udostępnij obiegi
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

The Adobe Acrobat Sign Technical Notifications are ordered below, with the current update at the top, and rolling back in time as you scroll down the page. 

 

[Important] The next Adobe Acrobat Sign release is scheduled for January 23, 2024

This will be a minor patch release to resolve a number of customer-found defects and apply any optimization/security patches as needed.

The Sandbox environment will adopt these patches four weeks prior to the scheduled release. A listing of the resolved customer issues will be published at that time and updated 14 days prior to release.

Feature Release: Adobe Acrobat Sign – November 13th Release Completed

The release is complete to all shards with no downtime to any services.

[Important] Update to how the Adobe Acrobat Sign Reports assesses group relationships in the March 2024 release

First Reported: November 2023

Current

Prior to the March 2024 release, the Acrobat Sign API does not have the parameters to retrieve the groupID of an agreement for accounts that do not have Users in Multiple Groups enabled. In this case, the user's current groupID is used when applying a Group filter to a report.

This impacts reporting for accounts that have moved users between groups, causing discrepancies by including and excluding agreements based on the user's current group and not the group the agreement was originally related to. Additionally, any data export containing an agreement from a user that has been moved reflects the current user's group, and may misrepresent some of the agreement's actual group.

The March 2024 release adds parameters to the API structure that include the creating groupID, thereby ensuring that group filtering will apply to the original group the agreement was created in and not the group the user is currently a member of. Customers that don't have UMG enabled should be aware that agreement numbers on reports created before the March 2024 release may change based on the number of users that have been moved between groups and their total volume of agreements.

[Updated] Classic reporting to be removed from service in the March 2024 release

First Reported: September 2022 - Updated Oct. 2023

Current 

Classic reporting will be completely removed from the Acrobat Sign interface in the March 2024 release. This includes the switch link that allows changing between environments. After the March 2024 release, customers will not be able to return to the classic environment to review classic reports, and scheduled reports will stop executing.

The modern reporting environment will remain as the only reporting solution.

All customers are strongly encouraged to recreate all of their existing reports in the new environment as soon as possible.

[New] Improved Request Signature page for embedded applications 

First Reported: November 2023

Current 

Acrobat Sign has developed a version of the new Request Signature page as a  Single Page Application (SPA) for customers that have built their own custom integrations and applications. Instead of using browser cookies for the user session, this new solution uses session access tokens to access the Acrobat Sign workflows and pages.

The SPA solution overcomes a problem where browser cookies stored in an iFrame are viewed as third-party cookies, and the trend for browsers is to disable third-party cookies by default.

Customers with embedded solutions and want to take advantage of the SPA-built Request Signature page should contact support to enable the feature.

[New] Acrobat Sign for Veeva Vault v 1.3.0 available November 13, 2023

First Reported: October 2023

Current 

An update to the Acrobat Sign for Veeva Vault integration will be released on November 13, 2023. Updates include:

 • Veeva Vault Library Upgrade - The application has been updated to a more modern and efficient Vault API library (VAPIL) for enhanced integration.
 • Veeva Vault API version Upgrade - The Veeva Vault API version has been upgraded to v23.1
 • The Integration deployment package has been enhanced to ensure no requirements are imposed on customers to use the latest document version.

[New] Adobe Acrobat Sign has re-enabled the option to define a recipient group using the email field in the Custom Workflow environment.

First Reported: October 2023

Current 

Adobe Acrobat Sign has re-enabled the option to define an ad hoc recipient group using the email field in the workflow designer page.

The existing method of using the Add Recipient Group button to select from a list of reusable recipient groups continues to work as an option.

New Root and Intermediate SSL Certificates - In effect on March 1st, 2024

First Reported: September 2023

Current

Adobe Acrobat Sign will rotate the Root and Intermediate SSL Certificates on the morning of March 1st, 2024.
There is no change to the public key, underlying cryptographic protocols, or scheme.

 

ACTION REQUIRED

Use of the public key

 • If you have custom-built integrations with Acrobat Sign using either the SOAP or REST APIs, and if any of these integrations have ‘pinned’ the existing public key, no action is required.
 • If you are using Acrobat Sign’s SSL certificates for SSO, or if you’re pinning the certificate itself (or using other methods), you can find the new Acrobat Sign certificates in the Adobe Acrobat Sign System Requirements.
  • If your SSO configuration supports multiple public certs/chains, you can add the new certificates now and remove the old public cert/chain from your configuration after the April switch.
  • If your SSO does not support multiple public certs/chains, you will need to sync your SSL switch with Acrobat Sign on March 1st, 2024.  

The new SSL certificates will be active on March 1st, 2024.

End of service for the Microsoft SharePoint on-premises integration with Adobe Acrobat Sign scheduled for October 22, 2023

First Reported: June 2023

Current

Acrobat Sign support for Microsoft SharePoint on-premises is set to end by October 22, 2023. On that date, the integration will no longer be able to send or process agreements.

Agreements previously sent for signature from the integration will continue to be available for recipients to sign,  but the completed documents will not be saved back to SharePoint. Users will need to manually download a copy of the final executed agreement and upload it to their SharePoint site if they wish to save a copy in SharePoint.

Advanced workflow features (e.g., data mapping between SharePoint lists and Acrobat Sign workflow templates) will no longer be available. However, the underlying data will not be affected. Completed agreements and other data stored on your SharePoint instance or with Acrobat Sign will not be affected. 

It's recommended that impacted customers remove the Acrobat Sign plug-in from their SharePoint on-premise instance and replace it with other Acrobat Sign integrations, such as Adobe Acrobat Sign for Microsoft Sharepoint Online or the integration with Microsoft Power Automate.

Uwaga:

This change doesn't affect the integration of Adobe Acrobat Sign with Microsoft SharePoint Online. This end-of-service notification applies only to the on-premises deployments of Microsoft SharePoint Server.

Unsanctioned page modifications may be disabled

First Reported: February 2023

Current

Modifications to HTML pages delivered by Adobe, except for those enabled by published APIs and features, are unsupported. Such modifications may interfere with the functionality of Acrobat Sign. Adobe may, at any time, make technical changes that disable the function of any non-Adobe-sanctioned HTML page modifications.

If your use of Acrobat Sign currently relies on modifying HTML from Acrobat Sign using browser extensions,  HTTP proxies, or any other means not enabled by Adobe published APIs and features, you should migrate away from these as soon as possible to avoid disruption.

This statement applies to any mechanism by which such modifications may be made, such as browser extensions and browser configurations which allow HTTP proxies to modify page content.

The NemID TSP service has been removed from service and replaced with MitID as of November 1, 2023 

First Reported: October 2023

Current

The NemID service has been retired and replaced by the MitID service, effective November 1, 2023.

As of November 1, NemID is no longer available as a cloud signature provider in Acrobat Sign, and customers should move to using the MitID provider.

For detailed information on the retirement of the NemID service, read the following notice (from NemID website): https://www.nemid.nu/dk-en/about_nemid/nemid_will_soon_close.html


Additional Resources


Past Notifications

The View Agreement interface was updated in the September 2023 release

First Reported: August 2023

Removed From Current List: November 2023

With the September 2023 release, the customer interface for viewing an agreement has moved the PDF controls from under the document to the right side of the document.

Additionally, an option to view two pages has been added.

The Search option isn't included in the PDF controls at this time, but users can employ Ctrl/Cmd + F to search the document content.

[Resolved] Known issue regarding moving signature and text fields when using the newest Chrome and Microsoft Edge browser versions

First Reported: August 2023

Removed From Current List: September 2023

The known issue regarding not being able to move signature and text fields in the drag-and-drop authoring environment when using new Chrome and Edge versions was resolved in the September 26, 2023 release. 

The impacted browser versions are:

 • Chrome 
  • 116.0.5845.96
  • 116.0.5845.97
  • 116.0.5845.111
 • Microsoft Edge 116.x

Current workaround options are:

 • Use a different browser.
 • If no other browser is available:
  • In classic authoring, select the grab handle to the left of the field to drag/drop.
  • In new authoring, select the field, then use the keyboard (Cmd + Shift + arrow keys) to move the fields.

Adobe Acrobat Sign search service update for the NA2 environment scheduled Saturday, September 2, 2023

First Reported: August 2023

Removed From Current List: September 2023

Adobe Acrobat Sign updated to the search service on the NA2 server environment starting in the afternoon of Saturday, September 2nd, and completing the morning of Sunday, September 3rd.PST. During the upgrade, users on the NA2 shard may experience a delay in observing their latest agreement updates/additions on the Manage page.

This activity will NOT impact 

 • Logging in to the application
 • Sending new agreements or signing agreements that are in flight
 • Creating new forms or signing active forms
 • Using workflows or creating new workflows

Legacy TLS cipher suites were removed from service on July 18th, 2023

First Reported: March 2023

Removed From Current List: September 2023

To maintain a strong level of security within the Adobe Acrobat Sign service, several legacy TLS ciphers that use static keys or the SHA-1 hash function will no longer be supported after July 17, 2023.

Customers using legacy ciphers should update the O/S, framework, or application code to use one of the supported TLS ciphers before July 18, 2023, to ensure uninterrupted service use.

After July 17, 2023, any application attempting to connect to an Acrobat Sign endpoint with a legacy cipher suite will fail.

Legacy cipher suites being removed from service:

IANA Name OpenSSL Name
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  AES128-GCM-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  AES256-GCM-SHA384
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  AES128-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256  AES256-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA  AES128-SHA
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA  ECDHE-RSA-AES128-SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA  ECDHE-RSA-AES256-SHA

 

Supported cipher suites:

IANA Name OpenSSL Name
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384  ECDHE-RSA-AES256-SHA384

 

Adobe Acrobat Sign search service updated for the NA1 environment on Sunday, August 20, 2023

First Reported: August 2023

Removed From Current List: September 2023

Adobe Acrobat Sign is planning an update to the search service on the NA1 server environment during the early morning hours of Sunday, August 20th EST. During the upgrade, users on the NA1 shard may experience a delay in observing their latest agreement updates/additions on the Manage page.

This activity will NOT impact 

 • Logging in to the application
 • Sending new agreements or signing agreements that are in flight
 • Creating new forms or signing active forms
 • Using workflows or creating new workflows

Adobe Acrobat Sign updated Webhooks framework (Webhooks 2.0)

First Reported: October 2022 - Updated: July 2023

Removed From Current List: September 2023

On November 8th, 2022, Acrobat Sign delivered an improved version of webhooks infrastructure (referred to as “webhooks 2.0”).

 • New customer accounts created after November 8th, 2022, are automatically built with webhooks 2.0 enabled.
 • The Sandbox environment will be updated on May 2nd, 2023.
 • Accounts existing before November 9th, 2022, are to be migrated to the webhook 2.0 environment per the below schedule.
 • Accounts in the Adobe Acrobat Sign for Government environment will be updated to Webhooks 2.0 on a future (undecided) date.
Launch date      Environment     
02 May Sandbox
07 June JP1
07 June SG1
14 June IN1
14 June AU1
21 June NA4
21 June EU2
12 July NA1
12 July EU1
20 July NA2
20 July   NA3

Webhooks 2.0 supports all the features of classic webhooks with one caveat. Classic webhooks configured for the user, their group, or their account, delivered notifications to all participants of an agreement. In webhooks 2.0, ONLY the sender, sender’s group or account will receive notifications. In other words, notifications are no longer sent to all participants of an agreement.

Note that all future webhook enhancements will ONLY be delivered on webhooks 2.0.   

Current customers can try webhooks 2.0 on a Trial, Developer, or Sandbox account via Adobe’s Insider Access program starting November 8th. 

The migration is expected to be seamless for all customers. However, customers who have strict network security policies in place will require new IP addresses to be configured in accordance with https://helpx.adobe.com/sign/system-requirements.html. 

If you have any questions, reach out to your success manager or the support team.

Adobe Acrobat Sign's Custom Send Workflow interface enabled for all users in the July 2023 release

First Reported: May 2023

Removed From Current List: September 2023

In the July 2023 release, all accounts that have enabled Custom Send Workflows for their administrators will automatically be enabled with workflow designer access for all users.

Users can access the workflow designer through the Workflows tab in the top navigation bar and the Create reusable workflows tile on the Home page.

Uwaga:

Unless the option to allow sharing of workflows is enabled, users will only have the authority to create workflows for their personal use.

The setting to allow sharing is not going to be changed.

Administrators that would like to remove workflow designer access from their users can disable the feature (at the account or group level) by navigating to Account Settings > Global Settings > Custom Send Workflows.

Volume throttling is to be applied to REST v6 API /search calls with the July 18th release

First Reported: June 2023

Removed From Current List: September 2023

Throttling is being applied to REST /search API calls - All /search API calls are subject to volume throttling at the rate of:

 • No more than 1000 calls per minute.
 • No more than 2500 calls per hour.
 • No more than 7200 calls per day.

Throttling will begin after the July 18th release is completed.

Administrators should file a support request to elevate the volumes if needed.

 

Adobe Acrobat Sign's integration with Microsoft Power Automate enabled in the May 2023 release.

First Reported: April 2023

Removed From Current List: July 2023

The Acrobat Sign release scheduled for May 2023 included availability of the Microsoft Power Automate integration for all accounts with an enterprise license.

Access to discover this feature via the Workflows tab and Home page access points is enabled by default for all users

Using these access points, users are able to discover the value of Power Automate, and request access to the integration from their administrators.   

Uwaga:

The ability to create and use workflow is available until explicitly enabled by the account administrator.

Controls to disable user discoverability can be found in Account Settings > Global Settings.

Adobe Acrobat Sign's integration with Microsoft Power Automate enabled in the May 2023 release.

First Reported: April 2023

Removed From Current List: July 2023

The Acrobat Sign release scheduled for May 2023 included availability of the Microsoft Power Automate integration for all accounts with an enterprise license.

Access to discover this feature via the Workflows tab and Home page access points is enabled by default for all users

Using these access points, users are able to discover the value of Power Automate, and request access to the integration from their administrators.   

Uwaga:

The ability to create and use workflow is available until explicitly enabled by the account administrator.

Archived Notifications

Listed by the date when the notice was removed from the current notice list, most recent to oldest.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto