Upewnij się, że poufne informacje klienta pozostaną poufne, stosując maskowanie pól.

 

Maskowanie pól stosuje się wówczas, gdy trzeba zachować poufność wrażliwych informacji odbiorcy, a ktoś inny przegląda dokument. Wszystkie znaki znajdujące się w maskowanym polu są wyświetlane w uzupełnionym dokumencie PDF jako gwiazdki.

Należy jednak pamiętać, że maskowanie danych w polach nie powoduje ukrycia rzeczywistych wartości w eksportowanych raportach (generowanych w formacie .csv).


Konfiguracja maskowania pól

  1. Wybierz zakładkę Pola danych (po lewej stronie ekranu w nowym środowisku tworzenia)
  2. Przeciągnij i upuść pole Tekst, umieszczając je w żądanym miejscu
  3. Kliknij dwukrotnie pole Tekst, aby wyświetlić właściwości pola
  4. Zaznacz pole wyboru Maskowanie pól danych
  5. (Opcjonalnie) Wybierz typ walidacji (np. dane, numer pesel, numer telefonu itp.)
  6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać właściwości pola

Powtórz te czynności dla wszystkich pól, które mają być maskowane

Pole maski