Podręcznik użytkownika Anuluj

Metody weryfikacji tożsamości w usłudze Adobe Acrobat Sign

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  6. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pośrednictwem interfejsu grupy
  9. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  10. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  11. Przełączanie tożsamości użytkownika
  12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  14. Profile produktowe
  15. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Utwórz dostępne formularze AcroForms
  2. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  3. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  4. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  5. Obsługa IVES
  6. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  7. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Pobierz umowy zbiorczo
 6. Przypisz domenę

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wyślij umowy  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wyślij umowę do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   2. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   3. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   4. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   5. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzaj umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Deleguj umowy
  3. Zastąp odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Utwórz nowe przypomnienia
  7. Przejrzyj przypomnienia
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej działań...
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Prześlij podpisaną umowę
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Utwórz nowy raport
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edytuj raport
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odśwież zawartość eksportu danych
   4. Pobierz eksport danych
  5. Zmień nazwę raportu/eksportu
  6. Powiel raport/eksport
  7. Zaplanuj raport/eksport
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdź adres URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Utwórz nowy obieg (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edytuj obiegi
  9. Udostępnij obiegi
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Uzyskanie podpisów i zatwierdzeń od odbiorców może wymagać różnych poziomów uwierzytelniania w zależności od danego dokumentu. Aplikacja Adobe Acrobat Sign obsługuje pełny zakres metod uwierzytelniania — od prostej, jednoskładnikowej weryfikacji adresu e-mail po zaawansowane, dwuskładnikowe uwierzytelnianie oparte na dokumentach wydawanych przez państwo.

Weryfikacja tożsamości

Uwierzytelnianie tożsamości odbiorcy jest kluczowym elementem systemu Acrobat Sign do uzyskania prawnie wiążącego podpisu i zapewnienia autentyczności.

Jednak różne cele biznesowe wymagają różnego rodzaju weryfikacji tożsamości. Rozważ różne poziomy potwierdzenia tożsamości, które byłyby wymagane w przypadku następujących transakcji:

 • Prośba o czas wolny w pracy
 • Karta ocen dziecka ze szkoły
 • Rejestracja wydarzenia prywatnego
 • Członkostwo w siłowni
 • Dostęp do akt medycznych
 • Dokumenty zgodne z CFR 21, część 11

Aplikacja Acrobat Sign udostępnia zestaw kontrolny, który umożliwia definiowanie typów uwierzytelniania na poziomie konta i grupy przy użyciu zdefiniowanych wartości domyślnych w celu usprawnienia działania nadawcy i zapewnienia zgodności z firmowymi zasadami dotyczącymi podpisów.

Mając na uwadze, że bardziej niezawodne metody uwierzytelniania powodują większe trudności w procesie podpisywania, administratorzy powinni skonfigurować domyślne ustawienia konta lub grupy w taki sposób, aby obsługiwały najbardziej typowe wymagania dotyczące uwierzytelniania, wybierając w miarę możliwości najmniej złożoną opcję oraz zezwalając na opcje edytowalne, jeśli niektóre transakcje wymagają bardziej złożonych rozwiązań.

Kluczowa terminologia

Odbiorcy wewnętrzni a zewnętrzni

Elementy sterowania uwierzytelniania umożliwiają skonfigurowanie metod uwierzytelniania dla dwóch typów odbiorców: wewnętrznych oraz zewnętrznych:

 • Odbiorcy wewnętrzni to wszyscy aktywni użytkownicy (określeni przez adres e-mail) z tego samego konta Acrobat Sign, z którego wysłano umowę
  • Lista wszystkich użytkowników na koncie jest listą wszystkich użytkowników wewnętrznych
  • Nie ma znaczenia, w której grupie znajduje się odbiorca, o ile użytkownik znajduje się w tej samej strukturze konta
 • Zewnętrzni odbiorcy to każdy adres e-mail odbiorcy, który nie jest dołączony do wewnętrznego użytkownika
  • Każdy adres e-mail, który nie jest umieszczony na liście użytkowników na poziomie konta, jest użytkownikiem zewnętrznym

Takie zdefiniowanie odbiorców umożliwia obiegom pracy wykorzystanie uwierzytelniania na wysokim poziomie dla odbiorców zewnętrznych przy jednoczesnym korzystaniu z bardziej ekonomicznego uwierzytelniania dla użytkowników wewnętrznych.

Uwaga:

Jedna firma (domena e-mail) może mieć wiele kont Acrobat Sign.

Tylko użytkownicy na poszczególnych kontach są względem siebie wewnętrzni. Konta zewnętrzne obejmują wszystkich odbiorców zewnętrznych.

Jednoskładnikowe metody uwierzytelniania odbiorcy

Uwierzytelnienie adresu e-mail

Usługa Acrobat Sign jako domyślną metodę uwierzytelniania jednoskładnikowego wykorzystuje adres e-mail. Ta metoda spełnia wymagania związane z prawnie wiążącym podpisem wyszczególnione w ustawie o podpisach elektronicznych w obrocie krajowym i globalnym (ESIGN Act). Wielu klientom to wystarcza.

Weryfikacja adresu e-mail wymaga, aby odbiorca:

 • uzyskał dostęp do umowy ze skrzynki poczty e-mail
 • kliknął łącze w wiadomości e-mail, aby uzyskać dostęp do widoku umowy
 • wykonał wszystkie wyznaczone operacje (wypełnianie pól formularza, podpisywanie) w umowie
 • kliknął przycisk końcowy Kliknij, aby podpisać, aby sfinalizować operację odbiorcy

Dostęp do łącza e-mail zapewnia rozsądny poziom identyfikacji, ponieważ wszystkie adresy e-mail są niepowtarzalne, a dostęp do poczty e-mail jest uwierzytelniany hasłem.

Integracje lub operacje, które pomijają powiadomienie e-mail wysyłane do odbiorcy, powinny zawierać odpowiednią metodę uwierzytelniania drugiego stopnia w celu sprawdzania autentyczności.

Uwierzytelnianie Acrobat Sign

Uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign monituje odbiorcę o uwierzytelnienie w systemie Acrobat Sign.

Tej metody używa się przede wszystkim jako opcji kontrasygnaty „o niskim poziomie trudności” dla odbiorców wewnętrznych, jeśli istnieją wymagania dotyczące podpisu, które wymagają zarejestrowanego/uwierzytelnionego zdarzenia dla każdego podpisu.

Uwaga:

Przed przypisaniem uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign do adresatów zewnętrznych należy zachować ostrożność:

 • Uwierzytelnianie Acrobat Sign to nie metoda uwierzytelniania drugiego czynnika.
 • Zewnętrzni odbiorcy mogą mieć aktywnego użytkownika Acrobat Sign. Jeśli tak nie jest, będą musieli zarejestrować i zweryfikować użytkownika przed uwierzytelnieniem.
 • Wewnętrzni odbiorcy (według definicji) są aktywnymi użytkownikami usługi Acrobat Sign, dlatego wiadomo, że mogą uwierzytelnić się bez problemu.

Odbiorcy są proszeni o uwierzytelnienie się w usłudze Acrobat Sign, aby móc wyświetlić treść umowy:

Monit o uwierzytelnienie w usłudze Acrobat Sign

Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail  

Metoda uwierzytelniania przy użyciu hasła jednorazowego wysyłanego pocztą e-mail (OTPvEm) zapewnia uwierzytelnianie jednoskładnikowe z pewną dodatkową ochroną.

Ponieważ kod jednorazowy jest dostarczany na ten sam adres e-mail co oryginalne łącze podpisu, metoda uwierzytelniania OTPvEm jest traktowana jako metoda uwierzytelniania jednoskładnikowego. Jednak metoda OTPvEm nie wymaga od użytkownika utworzenia konta lub zalogowania się w inny sposób do innej aplikacji. Użytkownik potrzebuje jedynie dostępu do poczty e-mail, co sprawia, że ta metoda jest mniej skomplikowana.

A korzystanie z OTPvEm jest pewnym dodatkowym zabezpieczeniem, którego nie zapewnia sama wiadomość e-mail z łączem. Na przykład:

 • dostęp do poczty e-mail nie oznacza, że skrzynka e-mail jest zagrożona. W przypadku, gdy łącze e-mail jest widoczne, ale skrzynka e-mail jest zabezpieczona, uwierzytelnianie OTPvEm zapewni bezpieczeństwo umowy.
 • Jeśli wiadomość e-mail z umową zostanie nieprawidłowo przesłana (zamiast prawidłowego delegowania), wyzwanie OTPvEm uniemożliwi dostęp do umowy, zachowując integralność raportu kontroli dotyczącego adresu e-mail zidentyfikowanego sygnatariusza i rzeczywistego sygnatariusza.

Odbiorca musi wprowadzić kod dostępu w ciągu 60 sekund od otrzymania prośby o kod. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu odbiorca może uzyskać dostęp do umowy.

Wywołanie OTPvEm dla kodu

Uwierzytelnianie drugiego stopnia (2FA)

Aplikacja Acrobat Sign obsługuje kilka metod uwierzytelniania drugiego stopnia w przypadku transakcji o wyższej wartości, które wymagają nie tylko prostej weryfikacji adresu e-mail.

Metoda uwierzytelniania jest zazwyczaj uzależniona od rodzaju dokumentu lub branży zainteresowanych stron. Administrator ma obowiązek poznać wewnętrzne zasady podpisów i ewentualne wymagania dotyczące zgodności.

Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych opcji uwierzytelniania drugiego stopnia z łączami do bardziej szczegółowych opisów:

Uwierzytelnianie sygnatariusza za pomocą hasła wymaga od nadawcy podania hasła (dwa razy).

 • Hasła mogą być tylko alfanumeryczne. Znaki specjalne są niedozwolone.
 • Nadawca musi przekazać hasło odbiorcy za pośrednictwem zewnętrznego kanału.
 • Hasło nie jest zapisane w postaci niezaszyfrowanej w żadnym miejscu w aplikacji. Jeśli hasło zostanie utracone, nie będzie można go odzyskać i nadawca będzie musiał je zresetować.

Odbiorcy są proszeni o wprowadzenie hasła, aby wyświetlić treść umowy:

Zadanie uwierzytelniania hasłem

Uwierzytelnianie przez telefon polega na przesłaniu odbiorcy sześciocyfrowego kodu, który następnie musi zostać wprowadzony, aby ujawnić umowę.

 • Podczas tworzenia umowy przez nadawcę należy wprowadzić numer telefonu odbiorcy.
 • Jeśli odbiorca przekazuje swoje uprawnienia do podpisu, zostanie poproszony o podanie poprawnego numeru telefonu nowego odbiorcy. Poprawny numer telefonu jest warunkiem udanej weryfikacji.
 • Odbiorca ma możliwość wyboru wiadomości tekstowej (w przypadku smartfonów, które mogą odbierać wiadomości tekstowe) lub połączenia głosowego (jeśli telefon odbierający wiadomości tekstowe nie jest dostępny).
  • Kod uwierzytelniający jest ważny przez dziesięć minut po dostarczeniu.

Odbiorca żąda kodu i musi go wprowadzić przed wyświetleniem treści umowy:

Zadanie uwierzytelniania telefonicznego

Uwierzytelnianie oparte na wiedzy to wysoki poziom weryfikacji stosowany głównie w instytucjach finansowych oraz innych przypadkach wymagających starannego sprawdzenia tożsamości sygnatariusza.

Odbiorca jest najpierw proszony o podanie danych osobowych, które wykorzystuje się do opracowania kilku spersonalizowanych, nieoczywistych pytań o jego przeszłość (przy użyciu publicznych baz danych). Aby uzyskać dostęp do umowy, trzeba odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania.

Uwierzytelnianie oparte na wiedzy obowiązuje tylko dla odbiorców w USA.

Zadanie uwierzytelniania opartego na wiedzy

Uwierzytelnianie dokumentem tożsamości kieruje odbiorcę do przesłania obrazu wydanego przez rząd dokumentu ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport), co pozwala jednoznacznie zweryfikować odbiorcę.

Odbiorcy muszą najpierw podać numer telefonu smartfonowi, a następnie przejść przez proces przesyłania dokumentu i zdjęć selfie:

Zadanie uwierzytelnienia dokumentem tożsamości

Aby skorzystać z podpisu cyfrowego opartego na chmurze, sygnatariusz musi uwierzytelnić się u zewnętrznego dostawcy tożsamości.

Usługa Acrobat Sign obsługuje szeroki zakres dostawców podpisów w wielu krajach. Administratorzy mogą skonfigurować swoje konto (lub określone grupy) w taki sposób, aby przyjmowało podpisy cyfrowe od jednego lub wielu dostawców.

W większości przypadków klienci zawierają umowę z dostawcą tożsamości, który może obsłużyć wymaganą przez nich liczbę podpisów. Usługa Acrobat Sign stanowi platformę umożliwiającą żądanie i dostarczanie podpisów cyfrowych, bez żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez Adobe. Konta z licencją VIP mogą kupować transakcje tożsamości Aadhaar za pośrednictwem Adobe w formie dodatku i śledzić ich wykorzystanie w menu administratora.

Podpis cyfrowy kontroluje, kiedy usługa Aadhaar jest włączona.

Metody uwierzytelniania sygnatariusza klasy „premium”

Telefon, uwierzytelnianie oparte na wiedzy, dokument tożsamości i podpisy cyfrowe oparte na chmurze są metodami uwierzytelniania klasy „premium”.

Metody uwierzytelniania „premium” to zasoby taryfowe, które należy nabyć przed użyciem. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika ds. sukcesów klienta lub przedstawiciela handlowego.

Uwaga:

Nowe konta na poziomie Enterprise i Business otrzymują 50 bezpłatnych transakcji uwierzytelnienia telefonicznego i opartego na wiedzy po uruchomieniu konta.

Progi automatycznego anulowania

Wszystkie metody uwierzytelniania drugiego stopnia mają konfigurowalne progi, które anulują umowę, gdy odbiorca nie uwierzytelni się określoną liczbę razy.

 • Właściciel umowy (nadawca) zostanie powiadomiony o anulowaniu umowy.
  • Tylko nadawca jest powiadamiany.
  • Anulowanych umów nie można przywrócić do stanu aktywnego. Należy utworzyć nową umowę.

Weryfikacja tożsamości cyfrowej

Weryfikacja Tożsamości cyfrowej wykorzystuje dostawcę tożsamości Federated (IdP), który jest licencjonowany zewnętrznie w usłudze Acrobat Sign i musi zostać skonfigurowany, zanim stanie się dostępny podczas tworzenia umów.

Więcej informacji o rozwiązaniu tożsamości cyfrowej można znaleźć tutaj >

Szczegóły interfejsu odbiorcy zależą od dostawcy tożsamości używanego przez nadawcę. Na wysokim poziomie odbiorca jest informowany, że weryfikacja tożsamości ma być przeprowadzana za pomocą usługi Federated IdP. Dostępny jest również przycisk Weryfikuj tożsamość, który uruchamia proces weryfikacji.

Uwierzytelnianie tożsamości cyfrowej

Wybór metody uwierzytelniania przez nadawców

Podczas konfigurowania umowy nadawcy mogą wybrać metodę uwierzytelniania z rozwijanego menu po prawej stronie adresu e-mail odbiorcy.

Większość metod uwierzytelniania można skonfigurować jako wartość domyślną w celu uproszczenia procesu wysyłania. Tylko opcja Tożsamość cyfrowa nie może zostać skonfigurowana jako domyślna metoda uwierzytelniania.

Wybierz metodę uwierzytelniania odbiorcy

Interfejs odbiorcy

Zazwyczaj odbiorca jest informowany o umowie oczekującej działania za pośrednictwem poczty e-mail.

 • Jeśli umowa zostanie wysłana tylko z uwierzytelnianiem e-mail, kliknięcie przycisku Sprawdź i podpisz w wiadomości e-mail spowoduje otwarcie umowy do wyświetlenia i podjęcia działań.
 • Jeśli dla umowy skonfigurowano dodatkową metodę uwierzytelniania, kliknięcie przycisku Sprawdź i podpisz w wiadomości e-mail spowoduje otwarcie strony zadania uwierzytelniania.
  • Po spełnieniu zadania umowa otworzy się do wyświetlenia i wykonania działania.
Wiadomości e-mail Sprawdź i podpisz

Zdarzenia raportu kontroli

Każda metoda uwierzytelniania drugiego stopnia ma wyraźny komunikat o powodzeniu, który identyfikuje używaną metodę.

Uwierzytelnianie za pomocą poczty e-mail oznacza, że dokument został podpisany:

Przykłady raportów kontroli

Konfigurowalne opcje i ustawienia domyślne

Elementy sterujące administratora

Dostęp do ustawień na poziomie konta można uzyskać, logując się jako administrator konta Adobe Sign i przechodząc do strony Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Opcje identyfikacji sygnatariusza

Wszystkie kontrole mogą być skonfigurowane na poziomie grupy. Pamiętaj, że:

 • Wszystkie grupy domyślnie dziedziczą ustawienia poziomu konta.
 • Konfiguracje na poziomie grupy zastępują ustawienia na poziomie konta.
 • Wszystkie opcje dostępne na stronie Wyślij pochodzą z ustawień grupy, z której wysyłana jest umowa.

Elementy sterujące są podzielone na dwie sekcje:

 • Opcje identyfikacji sygnatariusza — podstawowy zestaw ustawień uwierzytelniania tożsamości. Te wartości są stosowane do wszystkich odbiorców wszystkich umów utworzonych w grupie wysyłającej z następującymi wyjątkami:
  • Procesy oparte na interfejsie API, które mogą ograniczać opcje nadawcy (integracje, obiegi pracy, niestandardowe aplikacje).
  • Gdy włączono opcję Włącz różne metody uwierzytelniania tożsamości dla wewnętrznych odbiorców (patrz niżej).
 • Uwierzytelnianie tożsamości dla wewnętrznych odbiorców — ten podzbiór ustawień umożliwia grupie zdefiniowanie innego zestawu metod uwierzytelniania tożsamości dla wewnętrznych odbiorców. Zapewnia to następujące korzyści:
  • Mniej trudności dla wewnętrznych sygnatariuszy.
  • Uproszczony proces podpisywania dokumentów przyspiesza pracę odbiorców, którzy muszą kontrasygnować wiele umów.
  • Można uniknąć kosztów uwierzytelniania metodami klasy premium w przypadku odbiorców wewnętrznych.
Metody uwierzytelniania tożsamości w interfejsie administratora

Metody weryfikacji tożsamości

Podstawowe elementy sterujące uwierzytelniania:

 • Wymagaj od nadawców wyboru jednej z udostępnionych metod uwierzytelniania — po włączeniu tej opcji wymagane jest wybranie metody uwierzytelniania innej niż e-mail jako domyślnej metody uwierzytelniania. E-mail nie może być zaznaczony.
 • Zezwalaj usłudze Acrobat Sign na automatyczne wypełnianie adresów e-mail sygnatariuszy dla każdego zadania związanego z uwierzytelnianiem — to ustawienie dotyczy tylko metody uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign. Gdy ta opcja jest włączona, adres e-mail odbiorcy automatycznie wstawia się w miejscach wymaganych do uwierzytelnienia.
 • Nie proś sygnatariusza o ponowne uwierzytelnienie, jeśli jest już zalogowany w usłudze Acrobat Sign — to ustawienie dotyczy tylko metody uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign. Gdy ta opcja jest włączona, sygnatariusze nie są proszeni o ponowne uwierzytelnienie, jeśli są zalogowani do usługi Acrobat Sign.
 • Zezwalaj nadawcom na pobieranie raportu tożsamości sygnatariusza dla umów zawierających zweryfikowane podpisyRaporty tożsamości sygnatariusza (ang. Signer Identity Reports; SIR) są dostępne dla metody uwierzytelniania Dokument tożsamości i Tożsamość cyfrowa. Gdy to ustawienie jest włączone, nadawca umowy może pobrać SIR ze swojej strony zarządzania.
 • Włącz następujące metody uwierzytelniania tożsamości — jest to lista opcji uwierzytelniania drugiego stopnia dostępnych dla nadawców.  Wybierz co najmniej jedną opcję według potrzeb dotyczących bezpieczeństwa/zgodności.
 • Domyślnie korzystaj z następującej metody — ustanawia domyślną metodę uwierzytelniania wyświetlaną po dodaniu odbiorcy do nowej umowy.
 • Zezwalaj nadawcom na zmianę domyślnej metody uwierzytelniania — jeśli ta opcja jest włączona, nadawca ma możliwość wyboru dowolnej metody włączonej dla grupy, z której wysyła.
  • Jeśli jest wyłączona, można użyć tylko domyślnej metody uwierzytelniania.

Weryfikacja tożsamości wewnętrznych odbiorców

Weryfikacja odbiorców wewnętrznych oferuje opcje stosowane do odbiorców wewnętrznych:

 • Włącz inne metody weryfikacji tożsamości wewnętrznych odbiorców — gdy ta opcja jest włączona, odbiorcy wewnętrzni traktowani są jako wyjątek od podstawowych reguł uwierzytelniania, a zamiast tego mają domyślne opcje wartości/uwierzytelniania zdefiniowane w sekcji Uwierzytelnianie tożsamości wewnętrznych odbiorców.
 • Włącz następujące metody uwierzytelniania tożsamości — ta opcja przygotowuje listę opcji dostępnych do uwierzytelniania wewnętrznych odbiorców.  Wybierz co najmniej jedną opcję według potrzeb dotyczących bezpieczeństwa/zgodności.
  • Uwierzytelnianie w usłudze Adobe Sign zapewnia ekonomiczną/niezaawansowaną metodę uwierzytelniania, jeśli nadawcy są także kontrsygnatariuszami.
 • Użyj domyślnie następującej metody — ustanawia domyślną metodę wstawianą dla wewnętrznych odbiorców podczas tworzenia nowej umowy.
 • Zezwól nadawcom na zmianę domyślnej metody uwierzytelniania — przyznaje nadawcy uprawnienie do zmiany domyślnej metody uwierzytelniania na dowolną inną opcję włączoną przez administratora.

Wyjątek formularza internetowego dotyczący uwierzytelniania tożsamości

Formularze internetowe są wykorzystywane w wielu wyjątkowych przypadkach, w których występuje zmniejszone zapotrzebowanie na wymuszone uwierzytelnianie tożsamości.  

W przypadku kont/grup, które nie muszą uwierzytelniać podpisów formularzy internetowych, opcja wyłączenia weryfikacji adresu e-mail może zostać skonfigurowana przez:

 • Przejdź do: Ustawienia konta > Ustawienia globalne > Formularze internetowe (dla ustawień na poziomie konta).
  • Edytuj Grupa: {Nazwa grupy} > Ustawienia grupy > Formularze internetowe (dla ustawień na poziomie grupy).
 • Odznacz opcję Wymagaj od sygnatariusza weryfikacji adresu e-mail w celu akceptowania podpisów formularzy bez weryfikacji.
  • Usunięcie wymagania weryfikacji podpisu formularza internetowego nie eliminuje wymogu podawania adresu e-mail przez sygnatariusza.
Wykluczenie formularza internetowego z kontroli weryfikacji tożsamości

Najlepsze praktyki i uwagi

 • Wszystkie opcje i metody uwierzytelniania mogą zostać skonfigurowane na poziomach konta i grupy.
 • Grupy dziedziczą domyślne wartości właściwości z ustawień na poziomie konta. Zaprojektuj ustawienia na poziomie konta, aby jak najlepiej wykorzystać automatyczny mechanizm dziedziczenia właściwości, minimalizując w przyszłości konfigurację grup.
 • Umowy uzyskują opcje uwierzytelniania na podstawie grupy, z której wysyłana jest umowa. Jeśli nie widzisz oczekiwanych opcji, sprawdź ustawienia na poziomie grupy.
 • Oceń wymagania dotyczące uwierzytelniania tożsamości dla wysyłanych dokumentów i określ, czy podlegają one przepisom dotyczącym zgodności. Jeśli wymagane jest uwierzytelnienie premium, upewnij się, że zakupiono wystarczającą ilość danych dla oczekiwanego ruchu.
 • Uwierzytelnianie dokumentem tożsamości: (i) nie jest przeznaczony do obiegów pracy z podpisami elektronicznymi o regulowanej lub wysokiej wartości; (ii) nie może zidentyfikować wszystkich oszukańczych lub fałszywych dokumentów identyfikacyjnych; oraz (iii) wymaga kontroli przez człowieka.
 • Określ, czy istnieją obiegi podpisów, które mogą wymagać uwierzytelniania drugiego stopnia, na przykład:
  • podpisy hostowane;
  • niestandardowe rozwiązania przeznaczone do pomijania powiadomień e-mail (np. Workday);
  • obiegi podpisów, które próbują uzyskać prawnie wiążące podpisy od co najmniej dwóch odbiorców przy użyciu tego samego (udostępnionego) adresu e-mail.
 • Wskaż, czy/gdzie są przydatne różne standardy uwierzytelniania odbiorców wewnętrznych.
 • Konta z dostępem do opcji Niestandardowe obiegi pracy mogą definiować bardzo precyzyjne metody uwierzytelniania dla każdego obiegu podpisów, co pozwala na zmniejszenie trudności (i potencjalnie większej objętości) wartości domyślnej, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności w krytycznych procesach podpisywania.
 • Należy pamiętać, że poszczególne metody uwierzytelniania muszą być włączone, zanim będą dostępne dla innych usług. Włączenie metody umożliwia jej wykorzystanie:
  • w innych administracyjnych elementach sterujących, np. Ustawienia zabezpieczeń dla metod uwierzytelniania drugiego stopnia;
  • przez użytkowników podczas standardowego procesu wysyłania;
  • w niestandardowych obiegach pracy wbudowanych w narzędzie Projektowanie obiegu pracy;
  • poprzez zdarzenia wysyłania oparte na interfejsie API;
  • w ramach dostępu do integracji (Dynamics, Salesforce).
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto