Anulowanie umowy

Anulowanie umowy

Anulowanie umowy powoduje zatrzymanie transakcji w jej obecnym stanie. Nie będzie można sfinalizować transakcji i zostanie ona przeniesiona do kategorii Anulowane na stronie Zarządzaj.

Uwaga:

Umowy „Anulowane” znajdują się w stanie ostatecznym, którego nie można cofnąć. Operacje związane ze stanem ostatecznym (elektroniczna archiwizacja, przechowywanie danych itp.)  będą wyzwalane przez Anulowane umowy.

Zaznacz umowę, którą chcesz anulować, i kliknij łącze Anuluj po prawej stronie.
  • Można podać powód anulowania umowy.
  • Opcjonalnie można również powiadomić uczestników umowy. Każdego z nich.
  • Kliknij przycisk Anuluj umowę.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto