Przeniesienie własności szablonów bibliotek i formularzy internetowych do nowego właściciela

Omówienie

„Własność” zasobu, takiego jak szablon biblioteki lub formularz internetowy, jest pierwotnie przypisana do użytkownika, który utworzył zasób.

Właściciel zasobu ma uprawnienia do edytowania pól szablonów, właściwości i zakresu dystrybucji.

Jednak gdy właściciel zasobu zmieni swoją rolę w firmie, może okazać się konieczna zmiana własności zasobu, tak aby aktywny użytkownik w systemie Adobe Acrobat Sign miał pełne uprawnienia do zarządzania nim i aktualizowania go.

Zmiana właściciela zasobu może zostać dokonana przez dowolnego administratora konta, które ma do niego dostęp.

Administrator może przypisać własność zasobu do każdego podlegającego mu użytkownika.

 • Administratorzy konta mają dostęp do wszystkich zasobów udostępnionych i wszystkich użytkowników. W związku z tym administratorzy konta mogą ponownie przypisać własność dowolnego szablonu biblioteki lub formularza internetowego do każdego innego użytkownika na ich koncie
  • Jeśli zasób jest skonfigurowany tak, aby był dostępny tylko dla jednego użytkownika, nie jest udostępniony i dlatego nie można przypisać go do nowego właściciela
 • Administratorzy na poziomie grupy maja dostęp tylko do szablonów bibliotek i formularzy sieci Web w grupach, w których mają uprawnienia administratora
 • Administratorzy na poziomie grupy mogą ponownie przypisać zasób tylko do użytkownika, którego grupa podstawowa podlega administratorowi

Własność zasobu można sprawdzić w dwóch miejscach:

 • Karta Udostępnione biblioteki w menu administratora zawiera wszystkie szablony udostępnione, do których administrator ma dostęp:
Zasoby udostępnionych bibliotek

 • We właściwościach szablonu informacje o właścicielu znajdują się w prawym górnym rogu pod nazwą zasobu:
Własność określona w szablonie

Uwaga:

Tylko Szablony biblioteki i Formularze internetowe są dostępne do przeniesienia własności.


Jak przenieść własność szablonu lub formularza internetowego do nowego właściciela

 1. Zaloguj się do Acrobat Sign jako administrator.

 2. Przejdź do karty Zarządzaj.

 3. Kliknij raz szablon biblioteki lub formularz internetowy, który chcesz przypisać nowemu właścicielowi.

  • Po prawej stronie okna zostanie otwarty panel Działania.
 4. Kliknij działanie Nowy właściciel.

  • Może być konieczne kliknięcie łącza Zobacz więcej, aby wyświetlić wszystkie dostępne działania.
  Przejdź do działania Nowy właściciel

 5. Wprowadź adres e-mail użytkownika, który będzie nowym właścicielem zasobu.

  Wprowadź adres e-mail nowego właściciela

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  • Wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu operacji.
  Komunikat o powodzeniu operacji

Ograniczenia

 • Administratorzy mogą zmienić tylko własność własnych formularzy internetowych. Formularze internetowe należące do innych użytkowników nie mogą być przenoszone.
 • Szablony udostępnione na poziomie Konta nie mogą być przekazywane przez administratorów na poziomie Grupy.

Istotne punkty końcowe interfejsu API

Opisane poniżej punkty końcowe są dostępne tylko w interfejsie API REST w wersji 6.

PUT /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Rozszerzone w celu dodania obsługi aktualizacji właściciela dokumentu w bibliotece.

LibraryDocumentInfo:

Nowe pole

Typ

Wymagane

Opis

Działanie

ownerId

Ciąg

Nie

Identyfikator właściciela dokumentu w bibliotece. Będzie ignorowane w żądaniach POST.

Aktualizuje formularz i udział.

 

Dodatkowe kody stanu błędu:

Kod stanu HTTP

ErrorCode

Wiadomość

400

INVALID_NEW_OWNER

Użytkownik określony jako nowy właściciel jest nieprawidłowy.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Nie można zmienić własności, ponieważ nowy właściciel nie jest członkiem grupy, do której należy zasób.

PUT /widgets/{widgetId}

Rozszerzone w celu dodania obsługi aktualizacji właściciela widżetu.

WidgetInfo:

Nowe pole

Typ

Wymagane

Opis

Działanie

ownerId

Ciąg

Nie

Identyfikator właściciela formularza internetowego. Będzie ignorowane w żądaniach POST.

Aktualizuje formularz i udział.

 

Dodatkowe kody stanu błędu:

Kod stanu HTTP

ErrorCode

Wiadomość

400

INVALID_NEW_OWNER

Użytkownik określony jako nowy właściciel jest nieprawidłowy.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Nie można zmienić własności, ponieważ nowy właściciel nie jest członkiem grupy, do której należy zasób.

GET /libraryDocuments

Nowe pola w obiekcie LibraryDocument:

Nazwa Typ Opis Uwaga
ownerEmail Ciąg Adres e-mail właściciela dokumentu w bibliotece. To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

GET /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Nowe pola w obiekcie LibraryDocumentInfo:

Nazwa

Typ

Opis

Uwaga

ownerId

Ciąg

Identyfikator właściciela dokumentu w bibliotece. Będzie ignorowane w żądaniach POST.

To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

ownerEmail

Ciąg

Adres e-mail właściciela dokumentu w bibliotece. Będzie ignorowane w żądaniach POST.

To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

ownerName

Ciąg

Nazwa właściciela dokumentu w bibliotece. Będzie ignorowana w żądaniach POST/PUT.

To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

 

Pola z zaktualizowanym zachowaniem:

Nazwa

Typ

Opis

Bieżące zachowanie

Nowe zachowanie

creatorEmail

Ciąg

Adres e-mail twórcy dokumentu w bibliotece. Będzie ignorowany w żądaniach POST/PUT.

Wartość z Form.user_id

Wartość z tabeli Uczestnictwo.

creatorName

Ciąg

Nazwa twórcy dokumentu w bibliotece. Będzie ignorowana w żądaniach POST/PUT.

Wartość z Form.user_id

Wartość z tabeli Uczestnictwo.

GET /widgets/{widgetId}

Nowe pola w obiekcie WidgetInfo:

Nazwa

Typ

Opis

Uwaga

ownerId

Ciąg

Identyfikator właściciela formularza internetowego. Będzie ignorowane w żądaniach POST.

To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

ownerEmail

Ciąg

Adres e-mail właściciela formularza internetowego. Będzie ignorowane w żądaniach POST.

To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

ownerName

Ciąg

Nazwa właściciela formularza internetowego. Będzie ignorowana w żądaniach POST/PUT.

To pole zostanie wypełnione z pola Form.user_id.

creatorName

Ciąg

Nazwa twórcy formularza internetowego. Będzie ignorowana w żądaniach POST/PUT.

To pole zostanie wypełnione z tabeli Uczestnictwo.

 

Pola z zaktualizowanym zachowaniem:

Nazwa

Typ

Opis

Bieżące zachowanie

Nowe zachowanie

creatorEmail

Ciąg

E-mail twórcy formularza internetowego. Będzie ignorowany w żądaniach POST/PUT.

Wartość z Form.user_id

To pole zostanie wypełnione z tabeli Uczestnictwo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto