Tworzenie w środowisku Adobe Acrobat Sign — często zadawane pytania

Przyczyna

Przypisz co najmniej jedno pole podpisu do każdego odbiorcy, jeśli przypisujesz mu rolę sygnatariusza.

Poniżej przedstawiono przyczyny automatycznego generowania bloku podpisu, nawet jeśli do sygnatariusza przypisano pole podpisu:

 1. Jeśli co najmniej jedno pole podpisu nie jest ustawione jako wymagane.
 2. Jeśli do pól podpisu zastosowano warunki (Pokaż/Ukryj/Włącz/Wyłącz).
 3. W przypadku widżetów, jeśli do dokumentu nie zastosowano żadnego pola Adres e-mail.
 4. Ponadto konto jest skonfigurowane tak, aby wymagało pól Tytuł i/lub Firma.

Rozwiązanie

Poniżej przedstawiono opcje rozwiązania problemu w każdym scenariuszu:

 1. Jeśli pole podpisu nie jest ustawione jako Wymagane, ustaw je jako pole wymagane.
 2. Jeśli w polu podpisu znajdują się warunki, usuń warunki lub dodaj jedno pole podpisu bez warunków.
 3. Dodaj pole Adres e-mail do widżetu.
 4. Jeśli opcje Tytuł i Firma są mają ustawionej wartości Wymagane, dodaj pole Tytuł lub Firma w dokumencie lub wyłącz ustawienie w Preferencjach dotyczących podpisu w obszarze Ustawienia konta.

Aby pobrać wyniki szablonów, można uruchomić raport, a następnie odfiltrować Stan umowy jako „FORM_PROTOTYPE, FORM_PROTOTYPE_EMBEDDED”.

Jednakże usługa nie pokazuje zestawu uprawnień udostępniania dla każdego szablonu.

Nie.

Znaczniki tekstowe Acrobat Sign nie zawierają dyrektyw dotyczących pogrubienia, kursywy i podkreślenia.

Nie.

Użytkownik musi obrócić stronę przed przesłaniem jej do usługi Acrobat Sign.

W usłudze Acrobat Sign domyślnym formatem pól daty jest mm/dd/rrrr (miesiąc/dzień/rok)

Możesz użyć schematu formatowania z pól obliczeniowych, aby określić format pola daty, na przykład:

{{date1_es_:signer1:date:format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Spowoduje to wyświetlenie formatu pola daty jako: Gru 01, 2018

Można również użyć formuły obliczania, aby wygenerować ten sam format:

{{date_es_:signer1:calc(now()):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Oba te pola zachowują się tak samo i w rezultacie w polu daty wyświetlany jest ten sam format.

Formatowanie danych wyjściowych w postaci daty, godziny i pory dnia AM/PM można określać za pomocą następujących znaków.

Zmienne pola obliczeniowego dla dat

Po dodaniu (tt) wyświetla oznaczenie pory dnia A.M./P.M.

Oto przykład: 

{{DateTime_es_:signer1:calc(now()):format(date,"mmm d,yyyy, hh:nn:ss:tt")}}

Ze względu na funkcjonalne ograniczenia dokumentów CSV w środowisku Excel pobieranie danych karty kredytowej do formularza jest bardziej skomplikowane, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka.

W przypadku gromadzenia danych kart kredytowych firma Adobe zaleca, aby zaprojektować pole wprowadzania numeru karty tak, aby pierwsze 11–12 cyfr było maskowanych, a ostatnie cztery cyfry znajdowały się w oddzielnym polu, które można maskować lub nie. W ten sposób możesz przechwytywać numery kart kredytowych za pomocą dowolnej metody tworzenia formularza, zgodnie z poniższym opisem.


Użyj narzędzia autorskiego przeciągnij i upuść

 1. Ustaw nazwy pól jako opis pól.

 2. Ustaw etykietę, która opisuje zawartość pola.

 3. W razie potrzeby ustaw pole jako Wymagane; spowoduje to ustawienie czerwonej ramki wokół pola.

 4. Maskuj dane; ustawienie jest zdecydowanie zalecane, ale wymaga przechwycenia zawartości pola za pomocą eksportu CSV danych formularza.

  Uwaga:

  Często ostatnie cztery cyfry nie są maskowane, zatem w drugim polu widać, że odznaczono maskowanie

 5. Ustaw potwierdzanie pola; opcja jest ustawiana jako ciąg znaków z dwóch powodów:

  • Jeżeli numer rozpoczyna się od zera i potwierdzenie jest numerem, zera są odkrywane.
  • Jeżeli chcesz ustawić maksymalną liczbę znaków, użyj ciągu znaków. Używanie numeru do potwierdzenia pozwala tylko na wykorzystanie zakresu numerów.
 6. Gdy użytkownik ustawi potwierdzanie ciągiem, może używać liter, cyfr lub obu rodzajów znaków. W przypadku kart kredytowych zawsze używane są tylko cyfry, dlatego należy ograniczyć się do cyfr.

 7. Ustaw maksymalną długość ciągu znaków.

  • Dla pierwszego pola ustaw maksymalną długość na 12. Większość kart kredytowych ma 15–16 znaków w pełnej wartości numerycznej.
  • Drugie pole zawiera tylko cztery znaki.
  Właściwości pola karty kredytowej


Dodaj pole karty kredytowej za pomocą znaczników tekstu

Jeżeli używasz znaczników tekstu, prawdopodobnie możesz opuścić kilka opcjonalnych funkcji, takich jak Etykieta i Wartość domyślna, ponieważ zwiększają wymiar znacznika i zakłócają układ dokumentu. Prawdopodobnie i tak będziesz korzystać ze skracania znaczników dla małych pól. W związku z powyższym znaczniki będą wyglądały w następujący sposób:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

W powyższych znacznikach występują te same wspólne wartości, co w środowisku przeciągnij i upuść (czytane od lewej do prawej strony):

 • Para nawiasów klamrowych definiuje szerokość pola w dokumencie wynikowym.       
 • Pierwsza para nawiasów klamrowych definiuje czcionkę (wysokość) pola.   
 • Gwiazdka (*) jest flagą, która oznacza, że pole jest wymagane
 • Następnie występuje nazwa pola (skrócona do CCN1 i CCN2, aby zmniejszyć wymiar znacznika)
 • Rola (signer1)
 • Potwierdzenie ciągiem znaków, które definiuje typ znaków i maksymalną długość ciągu.   
 • Opcjonalne maskowanie wartości

Oczywiście te rozmiary pól są zbyt duże dla zamierzonej treści; w takich przypadkach zalecamy użycie skracania znaczników tekstu, które pozwala na definicję wartości zmiennej: {{$ccn2}}    za pomocą znacznie większego znacznika niż podany na innej stronie:{{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać więcej informacji o znacznikach tekstu i skrótach znaczników tekstu

Domyślnie pola podpisu i inicjału można umieścić i skonfigurować tak, aby pasowały do wyznaczonej przestrzeni. 

Dla większości klientów jest to pożądane, ponieważ formularze często mają nieprzewidywalne formaty, a uzyskanie jednego „standardowego” pola pasującego wszędzie jest niepraktyczne.

Jednak klienci korporacyjni, którzy chcą wymusić domyślny rozmiar pól dla wszystkich pól podpisu i inicjału, mogą to zrobić, kontaktując się ze swoim menedżerem obsługi klienta i prosząc o wyłączenie opcji zmiany rozmiaru pól podpisu.

Domyślny rozmiar pola

Po wyłączeniu funkcji zmiany rozmiaru nie można zmienić domyślnego rozmiaru pól podpisu i inicjału w nowych umowach i szablonach w środowisku przeciągania i upuszczania.

 

Pola znaczników tekstowych różnią się w zależności od rozmiaru pola zdefiniowanego przez znacznik:

 • Jeśli znacznik tekstu jest mniejszy niż domyślny rozmiar pola, wówczas domyślne pole jest renderowane podczas tworzenia i podpisywania.
 • Jeśli znacznik tekstu jest większy niż rozmiar domyślny, rozmiar zdefiniowany przez znacznik jest przestrzegany podczas tworzenia i podpisywania, ale ostateczna grafika podpisu zajmie tylko obszar domyślnego rozmiaru pola.
  • Wspólnym punktem kontrolnym jest lewy dolny róg znacznika/pola.

 

Inne sprawy, o których należy pamiętać...

 • To ustawienie dotyczy tylko pól podpisu i inicjałów
 • Zmiana tego ustawienia ma wpływ tylko na nowo wysłane umowy.  Każda już wysłana umowa zachowuje wartość ustawienia, która obowiązywała w momencie pierwotnego wysłania umowy.
 • Wersje robocze umów nie zostały jeszcze przesłane, więc przyjmują nową wartość ustawienia.
 • Widżety i dokumenty Biblioteki są szablonami, więc przyjmują nową wartość ustawienia. Po utworzeniu umowy z szablonu wartość zostaje ustalona.

Długość znaczników tekstowych decyduje o długości pola. Istnieją dwie metody zmniejszania długości pola: 

 • Zmniejszanie czcionki znacznika tekstowego:
  pierwszy otwarty nawias klamrowy decyduje o typie czcionki i rozmiarze pola. Rozmiar czcionki późniejszej części znacznika tekstowego można zmniejszyć, zmniejszając długość pola. 
  Na przykład możesz zmienić {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy)}} na

 • Korzystanie ze skrócenia znacznika tekstowego:
  skrócony znacznik tekstowy składa się z dwóch części:

  1. Odniesienie do znacznika: odniesienie do znacznika określa rozmiar oraz położenie faktycznego pola formularza w dokumencie. Odniesienie do znacznika ma następującą składnię: {{$shortened_name}}.
   Na przykład {{$r}} definiuje odniesienie do znacznika, gdzie „r” jest skrótem nazwy znacznika.
  2. Definicja znacznika: dotyczy pełnej definicji dla konkretnego znacznika i może być zdefiniowana w dowolnym miejscu dokumentu.
   Definicja znacznika ma następującą składnię: {{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}.
   Na przykład {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} reprezentuje pełną definicję znacznika dla odniesienia do znacznika o nazwie „r”.
   Aby dowiedzieć się więcej na temat skracania znaczników tekstowych, zobacz Skrócone formy znaczników tekstowych.
 • Zwiększanie czcionki znacznika tekstowego:
  pierwszy otwarty nawias klamrowy decyduje o typie czcionki i rozmiarze pola.  Np.:
Znacznik tekstowy — duża czcionka

 • ​​Zwiększanie długości pola znacznika tekstowego
  długość pola można zwiększyć, zwiększając odstęp przed nawiasami końcowymi. 

eg: {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy)                                      }}

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto