Funktionen Endast jag signerar ersätts av ett enklare och bättre fokuserat gränssnitt som vi kallar Fyll i och signera. Alla tjänstenivåer har åtkomst till arbetsflödet i Fyll i och signera.

Funktionsbeskrivning

Fyll i och signera är utformat att vara ett snabbt och enkelt sätt för användare att överföra dokument, fylla i nödvändigt innehåll och sedan eventuellt signera.

Texthar anges direkt med ett klick så du slipper placera omständliga fält.

Markeringar och fyllda punkter är tillgängliga för kryssrutor och alternativknappar.

Signatur- och initialfält är båda tillgängliga efter behov.

När allt nödvändigt innehåll har angetts, kan användaren skicka en kopia av det signerade dokumentet till en eller flera mottagare.

Allt indatainnehåll noteras och extraheras via rapporter och hela transaktionen loggas i en revideringsrapport, som vilket annat avtal som helst.

Titta på videon om att fylla i och signera här

Hur gör du

Klicka i Adobe Sign på länken Fyll i och signera i avsnittet Ytterligare funktioner i det nedre vänstra hörnet på sidan Kontrollpanel. Nu öppnas sidan Fyll i och signera för överföring.

Nav to FaS

 

De två fälten som är tillgängliga på sidan Fyll i och signera är:

○ Avsnittet Filer där du kan dra och släppa filerna som vill du signera

◘ Filer kan också läggas till från biblioteket eller annan integrerad källa, precis som när du bifogar filer på skicka-sidan.

○ Fältet Avtalsnamn där du anger avtalsnamnet

◘ Som standard används i fältet Avtalsnamn namnet för den första filen som släpps i avsnittet Filer

◘ Detta värde kan ändras vid behov.

Obs!

Inga formulärfält är tillgängliga under Fyll i och signera-processen, oavsett varifrån filerna kommer eller vilken typ av fält som används (verktyg, texttagg eller Acroforms).

Agreement Name adoption

 

Flera filer kan läggas till.

Under inmatningsprocessen visas filerna i den ordning som de anges i avsnittet Filer.

Filerna kan sorteras om med dra-och-släpp.

Move Files

 

När dokumentordningen ändras i fillistan, ändras inte värdet i fältet Avtalsnamn.

Reordered files

 

När det ursprungliga dokumentet som användes för det importerade avtalsnamnet tas bort, kommer fältet Avtalsnamn att anta ett nytt värde som baserats på filen högst upp i fillistan.

Renamed Agreement

Obs!

Om avtalsnamnet ändras på något sätt, blir ändringen beständig och namnet ändras inte oavsett hur du hanterar filerna.

Klicka på Nästa när alla filer har inkluderats och avtalsnamnet är godkänt.

 

Gränssnittet Fyll i och signera läses in och dokumentfilerna som du överförde visas i den ordning som de finns listade.

Högst upp på sidan Fyll i och signera finns indataverktygen.

Tool Bar

Indatatyper från vänster till höger:

A. Textinmatning – Klicka på det här alternativet och sedan någonstans i dokumentet där du vill lägga till text. Du flyttar till ett annat avsnitt i dokumentet genom att klicka på ett nytt område och sedan kan du börja skriva. Du kan använda radbrytningar när du skriver text, vilket gör det enkelt att skriva kommentarer på flera rader.

B. Kryssmarkering – Det här alternativet placerar ut en kryssmarkering.  Är lämpligt för kryssrutor.

C. Fylld punkt – En fylld punkt är en enkel bild som vanligtvis används med alternativknappar, men kan även användas som kryssrutor.

D. Signaturfält – Signaturfältet används för att placera en signatur. Om du har en sparad signatur i ditt konto, används den som standard. I annat fall visas de vanliga tillåtna signeringsalternativen enligt kontoinställningarna.

E. Initialfält – Speglar signaturfältet. Initialer används om det finns en sparad bild och den normala inmatningen används om det inte finns någon sparad bild.

 


Ändra teckenstorlek

Det går att ändra storlek på alla indatatyper så att de blir större eller mindre, eller får standardstorlek, och alla indatatyper behåller storlekinställningarna åtskilda från de andra indatatyperna.

Det går att ha flera storlekinställningar inom ett avtal för en given indatatyp.

 

Text, markeringar och fyllda punkter har stöd för stegvisa storleksinställningar så att det går att ändra teckensnittet till nästa fördefinierade storlek, antingen mindre eller större.

Högst upp i varje fält finns ett gränssnitt som innehåller en ta-bort-ikon (papperskorgen kan finnas till höger) och två exempel på bokstaven ”A”.

Vänster ”A” är mindre och minskar teckenstorleken med ett steg.

Höger ”A” är större och ökar teckenstorleken med ett steg.

Stepped Size

Obs!

En teckenstorleksändring gäller för indatatyper i efterföljande fält av samma typ. 

Bästa resultat får du om du skriver text i det första fältet och sedan ökar eller minskar teckenstorleken så att den anpassas till teckensnittet i det underliggande dokumentet. När du har en lämplig storlek, behöver du troligtvis inte ändra storleken igen.

 

Markeringar, fyllda punkter, signaturer och initialfält kan storleksändras dynamiskt genom att du klickar och drar det blå ”handtaget” i inmatningsfältrutan.

Drag Sizing

Återigen, storleksändringen är beständig tills indatatypen storleksändras igen (med någon av metoderna).


Flytta inmatningsfälten

Alla inmatningsfält kan flyttas sedan de har placerats ut. Beroende på hur formuläret har skapats, kan det vara enklare att lägga in ett separat avsnitt i formuläret och sedan flytta det till rätt plats.

Så här flyttar du ett fält:

    ○ Klicka en gång för att markera det. Du ser nu fältets begränsningsram.

    ○ När markören är över fältet ändras den till en pil med fyra huvuden.  Klicka på fältet och håll ned musknappen för att dra fältet till den plats där du vill ha det.

Move Input


Slutföra dokumentet

Arbeta dig igenom dokumentet och placera indata där du vill ha dem.

Ett signaturfält krävs inte.

Complete form

När dokumentet har fyllts i klickar du på Klar överst till höger i fönstret.


Meddelandet Klart!

När du klickat på knappen Klart, läses sidan in på nytt på sidan ”Slutförd signering”.

Den här sidan innehåller en miniatyrbild till vänster av dokumentet som du precis signerade och fyra ”nästa steg” som du kan klicka på:

○ Skicka en kopia – Det här alternativet påbörjar ett nytt arbetsflöde för att skicka det signerade dokumentet till en eller flera e-postadresser.

○ Hämta en kopia – När du klickar på den här länken öppnas en kopia av den signerade PDF-filen på din lokala dator.

○ Hantera det här dokumentet – Med det här alternativet öppnas fliken Hantera.

○ Signera ett annat dokument – Med den här länken öppnas sidan Fyll i och signera på nytt så att du kan signera ett annat dokument.

Pose Send page


Skicka en kopia

Genom att klicka på alternativet Skicka en kopia öppnas i ett nytt fönster där du anger e-postadressen dit du vill skicka dokumentet.

Send a Copy to another

I fältet Mottagare anger du e-postadressen.  Om du behöver skicka till flera e-postadresser, skriver du ett kommatecken mellan varje adress.

○ När du klickar på länken Lägg till mig överst till höger i mottagarfältet, läggs din e-postadress in i fältet.

I fältet Meddelande skriver du den text som du vill leverera med dokumentet.

 

Mottagaren erhåller ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet och din meddelandetext.

Mottagare med ett aktivt Adobe Sign-konto ser även dokumentet i listan på deras Hantera-sida i signeringsavsnittet.

 

När du slutfört processen för Skicka en kopia, läses en ny sida in för att visa att processen lyckades.

Det finns två alternativ:

○ Hantera det här dokumentet

○ Signera ett annat dokument

Post Share

Obs!

Avsändaren kan när som helst från fliken Hantera skicka en kopia av dokumentet till andra mottagares e-postadresser.

Det här fungerar på samma sätt som Skicka en kopia på sidan ”Slutförd signering”. Du använder verktyget Dela på sidan Hantera för att ange mottagarnas e-postadresser.

Fyll i och signera dokument på sidan Hantera

Dokumentets upphovsman ser sina Fyll i och signera-dokument sorterade på sidan Hantera, på samma sätt som andra avtal.

Om Fyll i och signera-processen avbryts före en signering, kommer dokumentet visas i avsnittet Utkast.

Fyll i och signera-dokument med en signatur kommer att finnas i avsnittet Signerat.

Sender - Manage page

 

Om en signatur inte används i formuläret kan du hitta dokumentet i avsnittet för ifyllda. 

filled_form_on_themanagetab

 

Mottagare får dokumentet levererat till inkorgen, men har även dokumentet på sitt Adobe Sign-konto som ett delat dokument.

Mottagare som aktiverar Adobe Sign-kontot ser dokumentet i avsnittet Signerat.

Ljusgrå text under namnet anger att dokumentet delas med en annan användare.

Sharee Manage


Historik/revideringsrapport

Fliken Historik på sidan Hantera innehåller en sammanfattning av alla åtgärder tagna för dokumentet.

Radobjektet ”Dokumentet som delas med” visar vilka som dokumentet har skickats till.

Hiostory tab

 

Revideringsrapporten visar samma händelser som ett vanligt avtal i samma format.

Audit Report


Exportera indata

Det går att skapa en CSV-fil med alla fältdata med textinmatning från ett Fyll i och signera-dokument.

 

Användare

Den ursprungliga användaren, som skapade Fyll i och signera-dokumentet, kan från fliken Hantera exportera dokumentinformationen och fältnivåinnehållet.

Klicka på avtalet för att markera det och klicka sedan på ”Har formulärdata”.

CSV Icon

CSV-filen hämtas till din dator och kan öppnas med alla program som hanterar CSV-formatet (Excel är det vanligaste).

I CSV-filen visas indata i ett antal kolumner med rubriken ”MULTILINEDATA”.

CSV from Manage

 

Administratörer

Administratörer ser Fyll i och signera-avtal i den exporterade rapporten.

Om kontot är konfigurerat för att exportera fältnivådata, ser de också kolumnrubrikerna ”MULTILINEDATA” och det relaterade fältinnehållet.

Report Data

Obs!

Administratörer måste ha Dataexport aktiverat i sitt konto för att kunna se fältnivådata i den exporterade rapporten.  Om du vill aktivera Dataexport för ditt konto ska du kontakta Adobe Sign-support.

Hur gör du för att aktivera och inaktivera

Som standard är funktionerna Fyll i och signera/Endast jag signerar tillgängliga för användare på alla tjänstenivåer.

Administratörer som vill ta bort funktionerna Fyll i och signera/Endast jag signerar från kontrollpanelen kan göra det genom en begäran till Adobe Sign-support.

Funktionerna kan aktiveras eller tas bort på användar-, grupp- och kontonivån.

 

Individuella konton och gruppnivåkonton

För individuella konton och gruppnivåkonton kommer Fyll i och signera som standard att vara aktiverat. 


Business- och Enterprise-nivåkonton

Eftersom arbetsflödena för Fyll i och signera och Endast jag signerar samverkar, har administratören möjlighet att välja ett av dem som standardarbetsflöde och låta användare växla mellan dem.

Du ändrar inställningar genom att välja: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Ny funktion – Fyll i och signera

Nav to Settings

Du kan visa det alternativ du föredrar på två sätt:

○ Använd Ny funktion – Fyll i och signera som standard

◘ Markera det här alternativet för att ange att standardarbetsflödet för kontrollpanelen ska vara Fyll i och signera.

◘ Avmarkera kryssrutan för att låta Endast jag signerar vara standardarbetsflöde för kontrollpanelen.

○ Tillåt att användare växlar...

◘ Markera den här rutan för att aktivera en länk som gör att användaren enkelt kan växla mellan arbetsflödena.

 

Konfigurationsalternativ

Business- och Enterprise-kontoadministratörer kan lägga till digitala signaturer som ett alternativ genom att:

 • Kontakta en Success Manager och be att alternativet aktiveras.
 • Kontrollera att Digitala signaturer är aktiverade på kontot.
  • Gå till Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Digitala signaturarbetsflöden.
  • Aktivera minst
   • Tillåt arbetsflöden för digitala signaturer.
   • Tillåt molnbaserade digitala signaturer till interna undertecknare av det här kontot .
   • Välj minst en leverantör av molnsignaturer.
  • Klicka på Spara.
fill_and_sign_options

 

Alternativet Digital signatur är det tredje alternativet på menyn Signera.

add_digital_signature

När du lägger till en Digital signatur startar processen för elektroniska underskrifter och signeraren går direkt till alternativet att välja signaturleverantör.

När underskriften är klar och användaren har klickat på Klar lagras dokumentet i avsnittet Signerat på fliken Hantera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy