I och med version 9.3 behöver användare inte längre signera i funktionen Fyll i och signera (på fliken Kontrollpanel).

För att fylla i formuläret behöver du bara klicka där du vill lägga till text och skriva texten.

Det måste finnas minst ett fält i dokumentet, annars uppstår ett fel.

fill_and_sign_interface

 


Klicka på Klar längst upp till höger i fönstret när du har lagt till fältinnehåll.

Du uppmanas att bekräfta att en underskrift inte behövs om en signatur inte har lagts till.

verification_message

 

När du har valt Fortsätt visas en sida med flera alternativ:

  • Skicka en kopia – Ett alternativ där du kan skicka dokumentet till en eller flera e-postadresser (separeras med komma)
  • Hämta en kopia – En PDF-fil av det ifyllda dokumentet hämtas till det lokala systemet
  • Hantera dokumentet – Byter till fliken Hantera
  • Underteckna ett annat dokument – Öppnar en ny (tom) sida för Fyll i och signera när du vill starta ett nytt dokument
fill_and_sign_postfillpage

 

Det ifyllda dokumentet finns på fliken Hantera i avsnittet Fylld. Det här avsnittet innehåller bara ifyllda formulär utan signaturer.

Status för dokumentet är Fylld (till skillnad från Signerat när en signatur angetts).

filled_form_on_themanagetab

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy