Funktionen för förval av digitalt ID är tillgängligt på alla nivåer av tjänsten

Funktionsbeskrivning

Med en förvald leverantör av digitala ID:n (IdP) kan konto- eller gruppadministratören ange vilka ID-leverantörer som kan användas när dokument signeras.

En fullständig lista med tillgängliga molnbaserade digitala ID-leverantörer finns som administratören kan aktivera.

Administratörer kan definiera olika inställningar för interna mottagare kontra externa mottagare.

Administratörer kan definiera en föredragen leverantör för sina interna mottagare.

Signerare kan bara signera med en digital ID-leverantör som aktiverats.

Om bara en leverantör tillåts, hoppar signeraren övervalprocessenoch skickas direkt till den godkända digitala ID-leverantörens autentiseringsprocess.

Företag som har en relation med en begränsad digital ID-leverantör (t.ex.: BankID) kan ge sina konto-ID:n till sin leverantör och få denna digitala ID-leverantör aktiverad för sina mottagare.


Så här fungerar det

När ditt konto eller din grupp är konfigurerad att acceptera molnbaserade digitala signaturer visas en lista över tillgängliga ID-leverantörer.

Aktiverade (markerade) leverantörer är tillgängliga för mottagaren vid tidpunkten för signeringen.

Digitala ID:n från andra leverantörer kan inte användas.

idps_for_digitalsignatures

 

En lista med godkända ID-leverantörer visas vid signeringen:

recipient_can_selectwhichidpwhenmultiplearepermitted

 

Mottagaren kan sedan välja en leverantör och slutföra signeringen.

En länk för att skaffa ett nytt ID visas om signeraren inte har ett digitalt ID från någon av de tillåtna leverantörerna.

Obs!

Om en leverantör är förvald kommer denna leverantör automatiskt att väljas för mottagaren. Mottagaren kan ändra leverantör om så behövs.

Listrutan hoppas över och autentiseringen startar direkt om bara en ID-leverantör tillåts.


Konfigurationsalternativ

Interna kontra externa digitala ID-leverantörer

Konfigurationsalternativ finns för både interna och externa mottagare, vilket gör det möjligt för administratören att begränsa mottagare till kända leverantörer. 

allowed_providers


Önskad leverantör av molnsignatur

Alternativet Önskad leverantör av molnsignatur påverkar endast interna mottagare.

När interna mottagare använder en signatur är det föredragna alternativet förvalt för dem.

Mottagaren kan dock ändra digital ID-leverantör till vilken som helst av de andra godkända leverantörerna om såbehövs.

preferred_providers


Begränsade leverantörer av molnsignaturer

Det finns vissa leverantörer som begränsar åtkomsten till sina tjänster till förhandsgodkända kunder. Det innebär att tjänsten inte kommer att vara tillgänglig förrän leverantören har auktoriserat kontot för användning.

BankID Sverige är en sådan kommersiell tjänst. Företagsspecifika leverantörer är också begränsade till godkända konton.

Underaktiveringsprocessenkommer dessa leverantörer att kräva att abonnemangskontot tillhandahåller sitt ”Konto-id” för att konfigurera tjänsten för dem. Efter godkännande av leverantören kommer dina användare att kunna använda den begränsade tjänsten. Tills dess visas vanligtvis ett felmeddelande från leverantören om dina användare försöker använda en begränsad tjänst.

Obs!

Konto-ID:t är en egenskap på kontonivån. Alla klasser från ett konto delar samma konto-ID, så när den begränsade leverantören blir godkänd för ett konto blir den godkänd för alla grupper för det kontot.

restricted_cloudproviders


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Adobe Sign-kontoadministratören kan aktivera funktionen för förvalda ID-leverantörer på kontonivå.

Inställningar på gruppnivå ärtillåtnaOch kommer att åsidosätta värdena på kontonivån.

Inställningarna aktiveras när de sparats i administratörsgränssnittet.

Avsändare behöver inte göra någonting för att inställningarna ska gälla.

Den här inställningen påverkar bara mottagare som signerar.

 

Inställningarna finns i användargränssnittet och hittasvia: Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Digitala signaturarbetsflöden

idps_for_digitalsignatures-2


Tänk på...

  • De IdP:er som tillåts att signera avtal fastställs när avtalet skickas. Om du ändrar vilken IdP som kan tillhandahålla ett digitalt ID kommer det inte att påverka avtal som redan bearbetats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy