Funktionen för Obligatorisk hämtning av mobil underskrift är tillgänglig på affärs- och företagsnivå i Adobe Sign.

Funktionsbeskrivning

Den obligatoriska mobila underskriften är en typ av signatur som kräver att mottagaren sparar underskriften på en mobil enhet med hjälp av ett telefonnummer (SMS).

Eftersom mottagaren ger telefonnumret för den mobila enheten, behöver avsändaren av avtalet inte veta telefonnumret i förväg.

Mottagaren ritar sedan sin underskrift på den mobila enheten eller överför en bild från enheten.

När det är klart, returneras underskriften till den ursprungliga miljön för att användas på avtalet.

Som en del av processen för underskrift sparas de fyra sista siffrorna i telefonnumret i historiken /verifieringskedjan.


Så här fungerar det

Påverkan av den obligatoriska nedskrivningen av mobil underskrift upplevs bara under processen för underskrift.

 

När en mottagare behöver använda en underskrift, visas en dialogruta där ett telefonnummer till en mobil enhet efterfrågas.

mobile_signaturephonenumberrequest

 

Mottagaren anger sitt telefonnummer och klickar på Skicka, vilket meddelar Adobe Sign att leverera en länk till det angivna telefonnumret:

msc_link

 

Den givna länken är en engångslänk som förfaller efter fem minuter.

En ny länk kan skickas när som helst om fem minuter hinner förfalla.

elapsed_time

När användaren klickar på länken, visar sig underskriftsvyn med alternativ för underskrift.

Båda funktionerna Rita och Bild stöds.

mobile_device_view

 

När mottagaren har ritat sin underskrift eller har överfört en bild klickar hon/han på Klart.

Underskriften skickas tillbaka till miljön för det ursprungliga dokumentet, där underskriften tillämpas och avtalet avslutas normalt.

delivered_signature

 

Historiken under fliken Hantera visar fjärrhämtningsprocessen samt enhetsnumret (som delvis maskeras) som har tagit emot underskriften.

rsc_history

 

Revideringsrapporten visar också tydligt hämtningen och enheten.

rsc_auditlog


Konfigurationsalternativ

Det finns i nuläget inga konfigurerbara alternativ bortom aktivera/inaktivera.


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Den obligatoriska hämtningen av mobil underskrift måste först visas i administrationsgränssnittet på ditt konto. För att göra detta ska du kontakta din Success manager eller supporten för Adobe Sign.

När den väl är synlig kan den obligatoriska hämtningen av mobil underskrift, aktiveras på kontonivån av kontoadministratörerna för Adobe Sign.

Inställningar på gruppnivå tillåts och kommer att åsidosätta värdena på kontonivå.

 

För att aktivera funktionen, logga in som kontoadmin och navigera till: Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Ytterligare inställningar

required_mobile_signaturecapturesettingintheui

 

Avsändare behöver inte ändra deras befintlig process.

Inställningen påverkar bara mottagaren vid tidpunkten när underskriften tillämpas. 

Eftersom alternativet för underskriftsvy anropas vid tidpunkten för signeringen kommer alla avtal som för närvarande väntar på underskrift, påverkas av förändringen.


Tänk på...

  • Aktivering av obligatorisk hämtning av mobil underskrift skriver över det nuvarande Tillåt mottagare signera och skriva initialer via inställningar
    • Den angivna underskriften är inte tillåten, 
    • Signaturtyperna Ritad och Bild är aktiverade
  • Arbetsflöden för Digital signatur är tillåtna
  • Aktivering av obligatoriska hämtning av mobil underskrift påverkar alla befintliga avtal i realtid, vilket innebär att dina befintliga avtal också får tillämpningen av obligatorisk mobil signatur
  • Alla undertecknare inkluderas. Dina interna undertecknare samt även externa undertecknare
  • Undertecknare som redan finns på en mobil enhet när processen för underskrift påbörjas behöver ändå gå igenom SMS-processen för att hämta underskriften.
  • Om ditt konto har konfigurerats till Tillåt stämpelarbetsflöden, kommer en SMS-process krävas även för Stämpelfälten, men endast en Bild kan tillhandahållas

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy