Stämpelbildsfält är tillgängliga för tjänster på Individual, Team, Business och Enterprise-nivåerna

Funktionsbeskrivning

Med stämpelbilder kan du lägga till elektroniska underskrifter med ett officiellt företagssigill som en ”stämpel” på ett dokument eller använda stämpeln för att markera dokumentet med en egen bildstämpel, som exempelvis ”Mottaget” eller ”Klart”.

Stämpelbilder används i de fall då det inte passar med att använda en bild som signatur eller textbundna bilder för att samla in bilddata från mottagare.

Exempel:

 • Ett dokument som behöver använda en Hanko-stämpel som den enda signaturen.
 • Ett dokument som måste ha en signatur och Hanko-stämpel (japansk stämpel) sida vid sida. Signeraren använder signaturfältet för en skriven signatur och behöver ett annat bildfält för att bifoga Hanko-stämpeln
 • Företag som vill markera varje avtal de signerar med företagets stämpel, som en del av deras juridiska process
 • Myndigheter som använder ”stämplar” på dokument som en del av deras autentiseringsprocess
 • Företag som bara vill använda sin företagsstämpelbild för att elektroniskt signera avtal

Så här används de

Avsändare kan när ett formulär skapas i Acrobat lägga till stämplar i mallar genom att placera dem med hjälp av redigeringsmiljön, texttaggar eller redigering av namnet i ett textfält.

Stämpelbilder är utformade för att antingen stödja signeringsprocessen med obligatoriska företagsstämplar eller genom att ersätta signaturfältet för företag som föredrar att signera med ett företagssigill. Detta medför att stämpelbilden ärver många av signaturfältets egenskaper:

 • Det är tillåtet med en stämpelbild per signerare, men du kan använda den på flera ställen i dokumentet. Den enda stämpelbilden reproduceras i alla stämpelfält
 • Stämpelbilder går inte att extraheras från dokumentet
 • Om en stämpelbild inkluderas för en mottagare, men inte ett signaturfält, kommer stämpelbilden att godkännas för signaturfältet och ett signaturblock läggs inte till i dokumentet (om detta är inställningen)
 • Stämpelbilder sparas inte automatiskt när signeraren stänger webbläsaren
 • Signerarens namnvärde hämtas fortfarande (liksom signaturer)
 • Bredd och höjd för stämpelplatshållaren kan ställas in för stämpelfältet
 • Signerare kan anpassa bilden till platshållaren
 • I stämpelfältet kan signerare överföra en bild mellan enheter genom att hämta signaturen

För närvarande kan stämpelobjekt bara användas för png- eller .jpg/.jpeg-filer.


Använda dra-och-släpp

Om du vill placera stämpelfält i ett dokument, bör du använda redigeringsmiljön eftersom du får en mer exakt fältkontroll.

I redigeringsmiljön hittar du stämpelobjektet i avsnittet Signaturfält

Stämpelfältet är förankrat i det övre vänstra hörnet och det kan ändras genom att du drar i det nedre högra hörnet av fältet tills du uppnår önskad bredd och höjd.

Den slutgiltiga bildens storlek visas i stämpelfältet.

När du monterar stämpelfältet i redigeringsmiljön, markeras fältet som standard som Obligatoriskt. Detta kan ändras i fältegenskaperna (dubbelklicka på fältet) genom att du avmarkerar rutan Obligatoriskt.


Syntax för texttaggar

Stämpeltexttaggen är ovanlig eftersom en höjd för platshållaren måste anges för taggen och den måste vara högre än det teckensnitt som används för att skapa taggen (vilket är hur fälthöjden bestäms normalt).

Argumentet för att skapa ett stämpelfält är :stampimage(X)

Där X är antalet rader som ska läggas till i fälthöjden.

Höjden på en ”rad” bestäms av teckensnittsstorleken som användes för att skapa taggen.

Till exempel: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}} : fälthöjd = 28 rader

Här nedan visas ett exempel på texttaggen till höger och det resulterade fältet till vänster.

Tänk på att taggens ankare i övre delen av fältet och antalet rader som läggs till under raden där taggen beskrivs.

Detta gör det lite svårare att bestämma fältstorleken, så om du behöver ha en exakt fältstorlek måste du kanske justera fältet i redigeringsprogrammet innan du sparar mallen eller skickar avtalet.

Obs!

Stämpelfält kan inte definieras som ”skrivskyddade”.

Det har ingen effekt om du lägger till ett ! i början av texttaggen. Fältet är dessutom tillgängligt för den avsedda mottagaren.


Skapa formulär i Acrobat

Om du lägger till ett stämpelfält när du skapar dina formulär i Acrobat, ska du infoga syntaxen för texttaggen i egenskapen Name för ett textfält (minus klammerparenteserna i varje ände).

Det här innebär två bra saker:

 1. Storlek och form för textfältet som du monterar i formuläret kommer att gälla när dokumentet skapas i Adobe Sign. Detta gör att fältet passar i det tilldelade utrymmet utan att du behöver gissa antalet rader som måste läggas till.
 2. Argumenten som läggs till i texttaggen kommer att gälla. Detta betyder att du kan använda Showif-/Hideif-argumenten och de flesta andra vanliga texttaggsargument.

Obs!

När du placerat ett fält i Acrobat kan inget argument ändra storleken och formen på fältet. Om du inkluderar ett antal rader i texttaggsyntaxen, kommer de att ignoreras och fältstorleken förblir så som du har angivet.


Hur mottagare interagerar med fältet

Mottagare överför stämpelbilden genom att klicka i fältet och sedan välja mellan två importmetoder:

 • Överför från det lokala systemet med bildalternativet
  • Bildalternativet öppnas i ett fönster i webbläsaren så du kan navigera och välja en bild på din lokala dator.
 • Överför från en mobil enhet med mobilalternativet (vilket utlöser en överföring mellan enheter)
  • I mobilalternativet uppmanas mottagaren att ange ett telefonnummer för en mobil enhet, för att sedan bifoga en bild från galleriet på enheten och skicka den tillbaka till avtalet

När bilden är på plats visas ett stort svart X i det övre högra hörnet av fältet. När du klickar på det tas bilden bort från fältet och återgår till det ursprungliga läget.

I samtliga fall behåller den inlästa bilden bredd- och höjdförhållandet. Bilden förvrängs inte så att den sträcks ut eller komprimeras för att fylla upp fältutrymmet.

Om bilden är mindre än fältutrymmet. Bilden visas med dess verkliga överförda mått och centreras i fältutrymmet.

Nedan visas ett exempel på en underdimensionerad bild centrerad i fältet.

Om bilden är större än fältutrymmet, antingen bredare eller högre, skalförändras bilden så att den får plats i fältet. Det kan leda till att ett mått blir mindre än det tillåtna fältutrymmet.

Nedan ser du en bild som skalats ned så att bredden har anpassats till fältet. Höjden på bilden är relativt mindre än fältet så bilden centreras i fältet, vilket lämnar utrymme ovanför och nedanför bilden.


Använda stämpelfältet som ett signaturfält

När det här alternativet är aktiverat av kontoadministratören, kan stämpelbilder används i stället för ett signaturfält.

Med revideringsloggen hämtas fortfarande e-post och namnet på den person som använder bilden, men teckensnittet eller den skriftliga signatursbilden ersätts av företagsförsigillet eller den bild som företaget bestämmer sig för att använda.

Några saker att tänka på när du använder stämpelfältet som signatur:

 • Stämpelfältet måste vara obligatoriskt.
  • Precis som med signaturfält gäller att om alla stämpelfält lämnas som ”valfria” kommer ett signaturblock att placeras ut för att säkerställa att en signatur registreras
 • Stämpelbilder kan inte sparas som en signatur för användare. Om stämplar ska användas som signaturbild, måste de överföras varje gång
 • Stämplar kan användas som stöd för textsignaturer.
  • Exempel, en signerare ska signera med en textsignatur och en Hanko-stämpel
 • Endast ett stämpelfält kan tilldelas till en mottagare. Om du behöver använda flera stämplar som bilder, kan du använda textbundna bilder.

 

Användbara tips…


Ändra måttenhet

Standardvärdemåttenheten i programmet är tum (in), men du kan ändra till centimeter.

Du kan göra den här ändringen på profilsidan genom att hovra över namnet uppe till höger i fönstret och sedan välja Min profil och klicka på Redigera för att öppna redigeringsläget.

Ändra enheten till önskad standard och klicka sedan på Spara

Administratörer kan begära att standard ändras på konto- eller gruppnivån genom att kontakta Adobe Sign-support eller deras ansvariga för genomförande.

Obs!

Ändrad måttenhet kommer att gälla för alla mått som visas i programmet, inte bara för bildfälten.


Ändra den minsta standardstorleken

Den minsta standardstorleken för ett stämpelfält är 1,6 för varje sida (tum eller centimeter).  

Under redigering kan stämpeln göras större än den här storleken, men inte mindre.

Det går att ändra den minsta standardstorleken för stämpelfältet till ett annat värde genom att göra en framställan till Adobe Sign-support. Den absolut minsta storleken kan inte vara mindre än 1 centimeter eller 0,393700787401575 tum.

Om du försöker göra fältstorleken mindre, kommer du att få ett fält som är 1 cm.

Hur gör du för att aktivera och inaktivera

Gå till Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Tillåt mottagare att signera och ange initialer

Stämpelinställningar kan aktiveras/inaktiveras på gruppnivån genom en begäran till Adobe Sign-support.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy