Adobe Acrobat Sign-autentiseringsmetod: Acrobat Sign-autentisering

Översikt

Adobe Acrobat Sign-autentisering är en metod för identitetsverifiering med en faktor som kräver att mottagaren autentiserar sig mot identitetssystemet i Acrobat Sign. För mottagare med en befintlig Acrobat Sign-identitet är detta en enkel verifieringsbegäran till en känd entitet.

Det finns dessutom alternativ som på en uppmaning kan fylla i mottagarens e-postadress i verifieringspanelen på förhand, eller till och med kringgå den manuella förnyade autentiseringsprocessen helt om mottagaren redan har autentiserats i Acrobat Sign. Dessa egenskaper gör Acrobat Sign-autentisering till den smidigaste upplevelsen för interna mottagare som måste tillhandahålla en autentiserad signatur.

Standardverifieringsprocessen uppmanar mottagaren att verifiera sin identitet genom att autentisera med Acrobat Sign-tjänsten. Det finns en knapp till autentiseringspanelen:

Acrobat Sign-autentiseringsuppmaning

Viktigt:

Mottagare som inte har något Adobe-konto kopplat till den e-postadress som avtalet skickas till måste skapa ett nytt Adobe-användarkonto för att slutföra verifieringsprocessen.

När du har klickat på knappen kan mottagaren autentisera mot sitt Acrobat Sign-konto på autentiseringspanelen.

 • Det finns alternativ för både det inbyggda identitetssystemet i Acrobat Sign och Adobe Admin Console
Autentisera till Adobe

När autentiseringen är klar får mottagaren åtkomst och kan visa och interagera med avtalet.

Om mottagaren av någon anledning stänger avtalsfönstret innan han eller hon har slutfört åtgärden måste mottagaren autentisera sig på nytt för att kunna fortsätta.

Obs!

Acrobat Sign-autentiseringmetoden är endast tillgänglig för serviceplanerna företag och storföretag.

Acrobat Sign-autentisering är inte en uppmätt tjänst. Den kostar inget att använda, oavsett volym.


Konfigurera Acrobat Sign-autentiseringsmetoden när du skapar ett nytt avtal

När Acrobat Sign-autentisering är aktiverat kan avsändaren välja det i listrutan Autentisering till höger om mottagarens e-postadress:

Välj autentiseringsmetod


Granskningsrapport

Granskningsrapporten visar tydligt mottagarens identitetsverifiering med Acrobat Sign-autentisering:

Post i granskningsrapport


Bästa praxis och överväganden

 • Acrobat Sign-autentisering är inte en tvåfaktorsautentisering och ska inte användas när signaturen kräver ytterligare autentisering (utöver e-postautentisering).
 • För Acrobat Sign-autentisering måste mottagaren ha en Acrobat Sign-identitet. Om de inte har det måste ett nytt konto skapas innan mottagaren kan autentisera och det kan orsaka frustration. Av den anledningen bör du inte använda Acrobat Sign-autentisering för externa mottagare.
 • Metoden Acrobat Sign-autentisering används bäst för intern autentisering eftersom alla interna mottagare har ett Adobe ID.
 • Kunder som hanterar sina användare i Adobe Admin Console kan konfigurera sin organisation för att utnyttja sin SSO-lösning med Acrobat Sign-autentisering, där kravet på att mottagare i kundens företag ska ha en licensierad användare i Acrobat Sign-systemet tas bort.
 • Innan du konfigurerar ditt konto så att det automatiskt fyller i mottagarens e-post eller kringgår autentiseringsprocessen bör du kontakta ditt juridiska team för information om kraven på en giltig signatur. Se till att de alternativ du konfigurerar fortfarande uppfyller kraven på det resulterande dokumentet.
 • Observera att när mottagare öppnar avtal direkt från Hantera-sidan i Acrobat Sign så fungerar Acrobat Sign-autentisering som den primära (och enda) autentiseringsmetoden. E-postlänken (som vanligtvis innehåller standardelementet för primär autentisering) kringgås och ersätts med den autentiserade sessionen för Acrobat Sign. I detta scenario duplicerar Acrobat Sign-autentiseringen den primära autentiseringsmetoden.
 • Konton som köper transaktioner med premiumautentisering kan överväga att ange inställningar på kontonivå för att begränsa interna mottagare till att endast använda metoden Acrobat Sign-autentisering om extra autentisering inte krävs för de interna undertecknarna. Detta kan förhindra att premiumresurser används av misstag. Grupper kan alltid konfigureras för andra autentiseringsmetoder efter behov:
Navigera till autentiseringskontrollerna


Konfigurationsalternativ

Administratörer på grupp- och kontonivå kan aktivera och konfigurera Acrobat Sign-autentiseringsmetoden genom att gå till Skicka-inställningar > Metoder för identitetsautentisering.

Det finns fem kontroller för Acrobat Sign-autentiseringsmetoden:

 • Acrobat Sign-autentisering – huvudfunktionen. Om du markerar den här rutan aktiveras åtkomst till autentiseringsmetoden för avsändare när avtal skapas
 • Använd följande metod som standard – definierar standardvärdet som infogas i mottagarens autentiseringsalternativ
 • ID-autentisering för interna mottagare – om du aktiverar det här alternativet kan interna mottagare konfigureras med olika autentiseringsalternativ och standardvärden
  • I allmänhet rekommenderar vi att Acrobat Sign-autentisering bara används för interna mottagare
  • Både åtkomstalternativet Acrobat Sign-autentisering och Som standard finns för att konfigurera den interna mottagarupplevelsen
 • Tillåt att Acrobat Sign automatiskt fyller i e-postadressen för signerare för varje autentiseringsfråga – när det här alternativet är aktiverat importeras mottagarens e-postadress från avtalet till autentiseringspanelen. Det importerade e-postvärdet är fast och mottagaren kan inte ändra det
 • Uppmana inte användaren att autentisera igen om de redan är inloggad på Acrobat Sign – när det här alternativet är aktiverat ombeds mottagaren inte att autentisera när ett avtal öppnas om de redanhar autentiserat med Acrobat Sign-tjänsten
  • Avtalet måste öppnas i samma webbläsare som den autentiserade Acrobat Sign-sessionen
Utökade kontroller för identitetsautentisering i Acrobat Sign

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto