Allekirjoittamisen syyn vaatiminen

Adobe Acrobat Signin Allekirjoittamisen syyt -toiminto on käytettävissä enterprise- ja business-palvelutasoilla.

Allekirjoittamisen syyt -toiminnolla allekirjoittaja voi ilmoittaa sopimuksen allekirjoittamisen syyn. Tämän tyyppisiä tietoja vaaditaan joissakin työprosesseissa (esim. Title 21 CFR part 11).

 • Syiden antaminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista.
 • Syy-kenttä voidaan lisätä sähköisiin tai digitaalisiin allekirjoituskenttiin.
  • Alkuperäiset kentät eivät sisälly toimintoon.
 • Syyt voidaan valita Acrobat Signin hallinnoijan ennakkoon määrittämästä luettelosta tai kirjoittaa vapaamuotoiseen tekstikenttään. 


Käyttötapa

Kun Allekirjoittamisen syyt -toiminto on käytössä, allekirjoittajan on annettava allekirjoituksen lisäämisen syy heti allekirjoituskuvan kirjoittamisen, piirtämisen tai lähettämisen jälkeen. Allekirjoitus näytetään uudessa paneelissa

 • avoimena tekstikenttänä, johon allekirjoittaja voi lisätä mukautetun syyn
Anna mukautettu syy

 • Pudotusvalikko hyväksyttävistä syistä (kuten Acrobat Signissa on määritetty)
Valitse syy esitetystä luettelosta

Huomautus:

Jos molemmat vaihtoehdot on otettu käyttöön, valintaluettelossa on rivikohde, joka mahdollistaa mukautetun syyn antamisen (kuten edellä on esitetty).

 

Syyn antamisen jälkeen allekirjoittaja napsauttaa OK-painiketta, ja lomakkeen täyttö- ja allekirjoitusprosessi jatkuu normaalisti.

Molempia vaihtoehtoja käytettäessä luodaan allekirjoituksen sisältävä allekirjoituslohko, jossa syy näkyy oikealla puolella:

Esimerkki mukautetusta syystä

Esimerkki luetellusta syystä

 

Molempien vaihtoehtojen tapauksessa syy on ilmoitettu sopimuksen CSV-raportissa:

Allekirjoittamisen syy csv-raporttitiedostossa

Määritysasetukset

Allekirjoittamisen syyn kirjaamiselle on käytettävissä neljä valittavissa olevaa vaihtoehtoa.

Ensimmäiset kaksi määrittävät, sallitaanko syy allekirjoitusprosessissa. Sähköiset ja digitaaliset allekirjoitukset otetaan käyttöön erikseen:

 • Anna allekirjoittajien antaa allekirjoittamisen syy sähköisen allekirjoittamisen työnkulkuja varten – Lisää syykentän sähköisiin allekirjoituskenttiin.
 • Anna allekirjoittajien antaa allekirjoittamisen syy pilvipohjaisia digitaalisia allekirjoitustyönkulkuja varten – Lisää syykentän digitaalisiin allekirjoituskenttiin.

 

Allekirjoituksen salliminen ei vaadi allekirjoittajalta syytä.

Jos kuitenkin sallit allekirjoittamisen syyn, sinun on määritettävä syiden luettelo tai annettava mahdollisuus mukautetun syyn antamiseen.

 

Toiset kaksi asetusta mahdollistavat annettujen syiden hallinnan:

 • Vaadi, että allekirjoittajat antavat allekirjoittamisen syyn – Kun asetus on käytössä, kaikkien allekirjoittajien (sisäisten ja ulkoisten allekirjoittajien) on annettava syy.
 • Anna allekirjoittajien antaa mukautettu allekirjoittamisen syy – Antaa allekirjoittajalle mahdollisuuden kirjoittaa oma syynsä tekstikenttään.
  • Jos syiden luetteloa ei ole määritetty ennakkoon, tämä asetus on otettava käyttöön, kun allekirjoittamisen syyt sallitaan.
Allekirjoittamisen syyn määritettävissä olevat asetukset

 

Valittavissa olevien vaihtoehtojen alla on määritettyjen syiden luettelo.

Jos mukautettuja syitä ei sallita, tässä luettelossa on oltava vähintään yksi merkintä.

 

Voit lisätä uuden syyn napsauttamalla pluskuvaketta. 

Lisää syy -käyttöliittymä

 

Peittokuvassa näkyy Luo-valintaikkuna, jossa voit määrittää syyn.  Syyllä on kolme elementtiä:

 • Allekirjoittamisen syyn nimi – Syytietueen nimellinen nimi. 
  • Helpottaa mahdollisesti eri kielillä annettujen syiden lajittelua.
 • Allekirjoittamisen syyn teksti – Tämä on allekirjoitus- ja valvontaraporttiin lisättävä teksti. 
  • Syyn teksti on rajoitettu enintään 128 merkkiin.
  • Allekirjoittaja näkee koko tekstin valintaikkunassa.
 • Kieli – Vaihtoehtoina näytetään vain sellaiset syyt, joilla on vastaava kieliarvo.  Jos lähetät sopimuksia käyttämällä ranskan alueasetuksia, valittavissa ovat vain ranskankieliset syyt.
  • Jos allekirjoittaja käyttää alueasetuksia, joilla ei ole valmiiksi määritettyä Syy-vastaavuutta, myös mukautettu syy hyväksytään.

 

Kun syy on asianmukaisesti määritetty, valitse Tallenna.

Syy on välittömästi kaikkien allekirjoittajien käytettävissä.

Käyttöliittymä syyn yksityiskohtaisten tietojen ilmoittamiseen

 

Jos haluat muokata luettelossa olevaa syytä tai poistaa sen, valitse syy napsauttamalla sitä kerran.

Muokkaa- tai Poista-vaihtoehto ilmestyy osan vasempaan yläkulmaan:

Muokkaa- tai Poista-vaihtoehto, kun käyttöliittymästä valitaan syy

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Acrobat Sign -tilin järjestelmänvalvoja voi ottaa Allekirjoituksen syy -toiminnon käyttöön tilitasolla.

Ryhmätason asetukset ovat sallittuja, ja ne korvaavat tilitason arvot. 

 

Pääset asetuksiin valitsemalla: Tilin asetukset > Biofarmakologiset asetukset

Siirry Biofarmakologiset asetukset -välilehteen Allekirjoittamisen syyt -toiminnon ohjausobjektien etsimistä varten

Muista seuraavat asiat...

 • Allekirjoittamisen syyt ovat käytettävissä digitaalisissa ja sähköisissä allekirjoituskentissä.
  • Jokaisella allekirjoittajalla voi olla vain yksi digitaalinen allekirjoituskenttä, mutta useita sähköisiä allekirjoituskenttiä.
 • Allekirjoittamisen syitä ei voi käyttää, kun allekirjoituksena käytetään leimaa.

Lisää samankaltaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi