Yksittäinen sopimuksen jakaminen toisen osapuolen kanssa

Asiakirjojen lähettäjänä voit jakaa yksittäisiä sopimuksiasi mihin tahansa muuhun sähköpostiosoitteeseen, kunhan vastaanottajaa ei ole jo yhdistetty sopimukseen.

Tämä toiminto on hyödyllinen sopimuksen jakamiseen silloin kun jonkun on nähtävä yksittäinen tapahtuma, mutta se ei vaadi pysyvää näkymää käyttäjän koko sopimusluetteloon. (Katso kohdasta Tilin jakaminen, jos haluat luoda pysyvän näkymän käyttäjän tai ryhmän kaikkiin sopimuksiin.)

Kun sopimus jaetaan, vastaanottajalle lähetetään sähköpostitse PDF-kopio sopimuksesta sen nykytilassa (esim. keskeneräinen sopimus toimitetaan PDF-tiedostona, joka sisältää aiempien vastaanottajien toimittaman sisällön).

Sopimuksen jakaminen sisäisille käyttäjille lisää sopimuksen myös jaetun kohteen käyttäjän Hallinta-sivulle, jossa hän voi tarkastella ja seurata sopimusta sen edetessä.

Huomautus:
 • Sopimuksen jakoa ei voi perua.
 • Sopimuksia voidaan jakaa vain, kun ne ovat jossain seuraavista Tiloista:
  • Keskeneräinen
  • Odottaa toimiasi
  • Valmis
 • Jakaminen on voimassa, vaikka tapahtuma piilotettaisiin Hallinta-sivun näkymästä.
 • Jakaessasi sopimuksen sähköpostiosoitteeseen, joka on jo sopimuksen osallistuja, luodaan virheilmoitus, jossa ilmoitetaan, että vähintään yksi jaetun sopimuksen saanut henkilö on jo sopimukseen osallistuja, joten sopimusta ei voi jakaa hänen kanssaan.

Yksittäisen sopimuksen jakaminen:

 1. Siirry sopimuksen lähettäjänä Hallinta -sivulle ja valitse sopimus, jonka haluat jakaa.

  Tämä paljastaa ikkunan oikealla puolella olevan Tehtävät-valikon.

 2. Valitse Jaa-toiminto.

  Jos et näe vaihtoehtoa Jaa, tililtäsi tai ryhmältäsi on saatettu evätä käyttöoikeus. Ota yhteyttä asiakkuus- tai ryhmäpäällikköösi hallintaominaisuuksien arvioimiseksi.

 3. Anna sen henkilön sähköpostiosoite, jolle haluat jakaa sopimuksen.

  Lisää ilmoitussähköpostiin sisällytettävä valinnainen viesti.

  Napsauta Jaa -painiketta.

  Jaa sopimus

  Kun jakaminen on valmis, lähetetään onnistumisviesti:

  Onnistumisviesti

Kun sopimus on jaettu:

 • Vastaanottajalle lähetetään sähköpostitse sopimuksesta PDF-tiedosto sen nykyisessä tilassa.
 • Sopimusnäkymä Hallitse-sivulla päivittyy näyttämään luettelon osapuolista, joille sopimus on jaettu.
 • Aktiivisuus-tietue ja Auditointikertomus päivitetään jakotiedoilla.
 • Jaa-toiminto näyttää numeron, joka kertoo, monestiko sopimus on yhteensä jaettu (sisäisesti ja ulkoisesti).
Valmiit jakotietueet

Huomautus:

Ulkopuolisista vastaanottajista tallennetaan vain heidän sähköpostiosoitteensa.

Sisäisten vastaanottajien kohdalla näytetään heidän profiilinimensä sekä sähköpostiosoitteensa.

Sopimuksen jakaminen ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen

Ulkoinen sähköpostiosoite on mikä tahansa sähköpostiosoite, joka ei kuulu omaan Adobe Acrobat Sign -tiliisi. Tähän voi kuulua muita yrityksessäsi olevia henkilöitä, joilla on joko eri Acrobat Sign -tili tai ei tiliä lainkaan.

 • Sopimuksen jakaminen ulkoisiin sähköpostiosoitteisiin rajoittuu sen perusteella, minkä tason palvelussa jakaja on:
  • Kokeilutasot: 5
  • Yksittäisen käyttäjän taso: 10
  • Pienyritystaso: 10
  • Yritystaso: 20
  • Suuryritystaso: 20
 • Ulkoisiin sähköpostiosoitteisiin lähetettyjen jakojen kokonaismäärä on sopimusta kohden.
 • Sopimuksen jakaminen sisäisten käyttäjien kanssa on rajoittamatonta, eikä sitä lasketa ulkoisten osoitteiden jakojen kokonaismäärään.
 • Tapahtuu virhe, kun sopimuksen ulkoisten jakojen enimmäismäärä on saavutettu:
Liian monen jaon virhe

Sopimuksen jakaminen sisäiselle käyttäjälle

Kun sopimus jaetaan sisäisen sähköpostiosoitteeseen (omalla Acrobat Sign -tililläsi olevat sähköpostiosoitteet), sopimus täytetään kyseisen käyttäjän Hallinta-sivulle (sähköpostitse lähetetyn PDF-kopion lisäksi). Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tapahtumaan pääsyn tarkistusta varten.

Sopimuksen otsikon alla oleva vaaleanharmaa teksti kertoo käyttäjälle, että sopimus on jaettu liiketapahtuma.

Jakanut hallintasivulla

Jaetun sopimuksen Hallinta-sivun näkymässä on käytössä vain lukuoikeudet. Yksittäisen sopimuksen jakaminen ei anna valtuuksia muokata tai peruuttaa sopimusta.

Jaetun kohteen käyttäjällä on valtuudet:

 • Avata ja lukea sopimus sen nykyisessä tilassa.
 • Ladata sopimuksen PDF-kopio sen nykyisessä tilassa.
 • Ladata tarkastuskertomus sen nykyisessä muodossa.
 • Piilottaa sopimus käyttäjän Hallitse-sivunäkymästä.
 • Jakaa sopimus muiden osapuolten kanssa.
 • Lisätä omia henkilökohtaisia muistiinpanoja.
 • Tarkistaa vastaanottaja(t) vastaanottajaroolien ja todennusmenetelmän osalta.
 • Päästä Toiminta-kirjauksiin.

Jaetun kohteen käyttäjä ei voi muuttaa tapahtumaa vaihtaakseen sen tilaa, asiakirjoja, vastaanottajia tai todennusmenetelmiä. Ainoa jaetun kohteen käyttäjällä oleva mielekäs valtuus on sopimuksen jakaminen edelleen.

Jakaminen sisäisen käyttäjän kanssa ei vaikuta ulkoiselle jakamiselle asetettuun jakamisen rajoitukseen.

Jaetun kohteen käyttäjien Hallitse-sivu

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi