מסמך זה מפרט את השלבים לפתרון בעיות כדי לסייע לך בפתרון בעיות הדפסה כלליות בתוכנת Adobe Photoshop.

לקבלת פתרונות לבעיית הדפסה מסוימת, נסה לחפש במסגרת מאגר ידע התמיכה של Adobe.

לפני שתתחיל

לפני שתוכל להתחיל בפתרון הבעיה, קבע את מקורה.

קבע את המקור לבעיית ההדפסה

 1. צור תמונה של ברזולוציה 2x2 inch RGB, 72-ppi, צייר קו בתמונה, והדפס אותה.

  הורד

 2. הדפס סוג נוסף של קובץ (לדוגמה, קובץ טקסט פשוט) מיישום אחר (כגון Microsoft Word או TextEdit).
  • אם קובץ זה מודפס כראוי, הבעיה אינה מערכתית. הבעיה ספציפית ל-Photoshop. עם זאת, האופן בו מתקשרת Photoshop עם המערכת יכול להשפיע על ביצועי ההדפסה. עבור לשלב 3 כדי לפסול כמה סיבות לבעיה הקשורות-למערכת.
  • אם הקובץ אינו מודפס כראוי, הבעיה היא מערכתית. היא אינה ספציפית ל-Photoshop או לקבצים שלך. הבעיה יכולה להיות מיעוט משאבי מערכת, זיכרון לא מספיק במדפסת שלך, או חיבור גרוע בין המחשב והמדפסת. עבור לשלב 3 כדי לפסול כמה סיבות אפשריות לבעיה.
 3. אתחל את המחשב, ולאחר מכן הדפס את התמונה.
  • אם התמונה מודפסת כראוי, יתכן שזיכרון או משאבי המערכת אזלו.
  • אם התמונה אינה מודפסת כראוי, עבוד לשלב 4.
 4. כבה את המדפסת למשך 15 שניות לפחות כדי לרוקן את הזיכרון שלה, ואז הפעל אותה מחדש והדפס את התמונה.
  • אם התמונה מודפסת כראוי, זיכרון המדפסת היה מלא מדי.
  • אם התמונה אינה מודפסת כראוי, עבוד לשלב 5.
 5. אם אתה משתמש במדפסת רשת, הדפס ממחשב אחר.
  • אם התמונה מודפסת כראוי, יתכן שהמחשב ממנו ניסיתי לראשונה להדפיס אינו מצליח להתחבר כראוי למדפסת או לרשת. צור קשר עם מנהל הרשת, עיין בתיעוד הרשת שלך, או פנה ליצרן המדפסת לקבלת סיוע בפתרון הבעיה.
  • אם הקובץ אינו מודפס כראוי, עבוד לשלב 6.
 6. שלח את התמונה למדפסת אחרת.

  • אם התמונה מודפסת כראוי, יתכן שהמחשב ממנו ניסיתי לראשונה להדפיס אינו מצליח להתחבר למדפסת. בעיות תקשורת, חומרה או זיכרון עשויות למנוע את חיבור המחשב למדפסת. ודא שהמדפסת מופעלת ומחוברת כראוי, ואז הפעל בה בדיקה עצמית כדי לוודא שהיא פועלת כראוי. לקבלת הוראת, עיין בתיעוד המגיע עם המדפסת או פנה ליצרן המדפסת. אם אתה משתמש במדפסת רשת, צור קשר עם מנהל הרשת שלך לקבלת סיוע.
  • אם הקובץ אינו מודפס כראוי, עיין בפרק פתרון בעיות בהדפסת קובץ כלשהו מיישום כלשהו במסמך זה.

פתרון בעיות בהדפסת תמונה מסוימת מ-Photoshop

אם אתה נתקל בבעיות הדפסה של תמונה מסוימת מ-Photoshop, בצע את סדרת המשימות הבאה על פי סדר הצגתן. הדפס לאחר כל משימה.

1. אפס את העדפות המדפסת בתמונה.

לחץ על מקש הרווח במקלדת לפני לחיצה על File > ‏Print. תהליך זה מאפס את העדפות המדפסת שנכתבו לתמונה. 

2. בדוק את האפשרויות הבאות במנהל ההתקן של המדפסת.

 • בהגדרות המדפסת, ודא שגודל הנייר מדויק. 
 • בחר את אפשרות הזנת הנייר הנכונה לאופן בו הנייר שלך מוזן בפועל למדפסת. אם תבחר באפשרות הזנת הנייר הלא נכונה, התמונה עשויה להיחתך, או להיות מודפסת בחלקה, או על החלק הלא נכון של הנייר.
 • בדוק מהו הטיפול הנכון בנייר. על ידי שימוש במנהל ההתקנים של Epson לדוגמה, בחר באפשרות Paper Handling, וודא שהגדרת Destination Paper Size מדויק לגבי הנייר שלך. אם לא, בחר Scale להתאמת גודל הנייר, ושנה את Destination Paper Size לגודל המתאים. לאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות Scale כדי להתאים את גודל הנייר לפי הצורך. אצל יצרני מדפסות אחרים עשויות להיות אפשרויות דומות.
 • בדוק את הגדרות המדפסת כדי לוודא שסוג המדיה נכון.
 • בטל את הבחירה באפשרות 'פלט 16 ביט', במקרה שמנהל ההתקנים שלך אינו תומך בהדפסת 16-ביט.

3. שמור את התמונה כקובץ חדש.

שמור מחדש את המסמך על ידי בחירה באפשרות File > ‏Save As, ומתן שם חדש לקובץ. הפקודה Save As גורמת ל-Photoshop לכתוב מחדש את הקובץ.

4. הוסף רסטר לשכבות או הפוך את התמונה שלך לתמונת רסטר שטוחה.

כשאתה מדפיס תמונה מ-Photoshop, רק התוכן המוצג על המסך מודפס. הוסף רסטר לשכבות או הפוך את התמונה שלך לתמונת רסטר שטוחה כדי לשפר את ביצועי ההדפסה.

חשוב: הוספת רסטר לשכבות או הפיכת התמונה לתמונת רסטר שטוחה מסירים תוכן הניתן לעריכה, כגון סוג ואובייקטים חכמים. לפני שתמשיך במשימה זו, צור גיבוי לתמונה הקיימת שלך.

להוספת רסטר לשכבות:

 1. בחר את השכבות שברצונך להוסיף להן רסטר.

 2. בחר Layer > ‏Rasterize, ולאחר מכן בחר באפשרות מתפריט המשנה.

למידע נוסף אודות הוספת רסטר לשכבות, עיין בפרק הוספת רסטר לשכבות.

כדי להפוך את התמונה לתמונת רסטר שטוחה, בחר Layer > ‏Flatten Image.

למידע נוסף אודות הפיכת התמונה לתמונת רסטר שטוחה, ראה מזג והחתם שכבות.

5. הדפס קומפוזיציה של הקובץ.

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסת תמונה עם הפרדת צבעים, הדפס קומפוזיציה של הקובץ כדי לקבוע אם פלטת הצבאים היא הבעיה. כשאתה מדפיס קומפוזיציה, כל הצבעים מודפסים על פלטה אחת, בין אם נבחרו צבעים נפרדים או לא.

אם הבעיה בתמונה המסוימת שלך עדיין קיימת לאחר ביצוע השלבים הרשומים לעיל, יתכן שהקובץ שלך ניזוק. יתכן גם שהבעיה נגרמת מהאופן בו מתקשרת תוכנת Photoshop עם המערכת שלך. המשך לפרק פתרון בעיות הדפסה למדפסת כלשהי מ-Photoshop לביצוע שלבים נוספים של פתרון בעיות.

פתרון בעיות בהדפסת קובץ כלשהו מיישום כלשהו

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסת קובץ כלשהו מהמחשב, פנה לתמיכה של Apple, לתמיכה הטכנית של Microsoft, או ליצרן המדפסת. ודא שהמדפסת מופעלת ובדוק את החיבורים הפיזיים בין המדפסת והמחשב. הפתרון עשוי להיות פשוט חיבור מחדש של כבל רופף.

בנוסף, שים לב לשינויים שבוצעו לאחרונה במערכת המחשב העשויים להשפיע על ההדפסה, למשל:

 • עדכוני החומרה או התוכנה שלך
 • חומרה או תוכנה חדשה
 • שדרוגים או עדכונים למערכת ההפעלה
 • הסרת תוכנה
 • התקנה או הסרה של פונטים
 • חיבור לרשת, או שינויים אחרים בתצורת הרשת שלך
 • סידור מחדש או ניקוי של קבצים בכונן הקשיח שלך

שמור על תיעוד השינויים שבוצעו במערכת כדי לסייע בפתרון בעיות הדפסה ובעיות אחרות. אם הבעיה נמשכת, פעל על פי הסעיפים האחרים במסמך זה, לפי העניין.

עיין גם במסמכי פתרון בעיות ההדפסה הבאים מתוך Apple ‏(macOS) וכן Microsoft ‏(Windows).

פתרון בעיות הדפסה למדפסת כלשהי מ-Photoshop

אם אתה נתקל בבעיות הדפסה מ-Photoshop, בצע את סדרת המשימות הבאה על פי סדר הצגתן, ובצע הדפסה לאחר כל אחת מהן.

1. ודא שאתה עומד בדרישות המינימום של המערכת עבור Photoshop או עולה עליהן.

לקבלת רשימה מעודכנת של דרישות המערכת, ראה דרישות מערכת | Photoshop.

2. השתמש במנהל הדפסה מעודכן.

יצרני מדפסות רבים מפרסמים עדכונים תכופים למנהלי ההתקנים שלהם. אם לא עדכנת לאחרונה את מנהל ההתקן של המדפסת, פנה ליצרן המדפסת כדי לקבל ממנו מנהל התקן מעודכן, או הורד עדכון מאתר האינטרנט של היצרן.

3. מחק קבצים זמניים מהמערכת (Windows בלבד).

קבצים זמניים עודפים עשויים לגרום ל-Photoshop לקפוא או להיראות קפואה במהלך הדפסה.

עיין בפרטים הבאים:

4. ודא שלמדפסת יש די זיכרון.

ודא שלמדפסת יש די זיכרון כדי לאפשר הדפסה של כל רכיבי העמודים. להדפסה ב-300 dpi, ודא שבמדפסת יש זיכרון RAM זמין בנפח 2 מ"ב לפחות. להדפסה ב-600 dpi, ודא שבמדפסת יש זיכרון RAM זמין בנפח 4-6 מ"ב לפחות. להוראות לקביעת נפח הזיכרון הזמין במדפסת, עיין בתיעוד של המדפסת.

5. צור מחדש את מופע המדפסת (Mac בלבד).

כדי ליצור מחדש את מופע המדפסת:

 1. עבור ל-Print & Scan בהעדפות המערכת.

 2. בחר את המדפסת, ולחץ על הלחצן 'פחות' (-).

 3. לחץ על לחצן הפלוס (+).

 4. בחר מדפסת או הזן את כתובת ה-IP של המדפסת ולחץ על הלחצן 'הוסף'.

6. צור מחדש את קובץ ההעדפות של Photoshop.

צור מחדש את קובץ ההעדפות של Photoshop כדי למנוע בעיות העלולות להיגרם בגלל קובץ העדפות פגום.

לקבלת הוראות לגבי אופן היצירה מחדש של ההעדפות, עיין בשלבים הבאים: אפס העדפות Photoshop

הערה: כשאתה משתמש בפתרון זה, Photoshop יוצרת קובץ העדפות ואתה מאבד את ההגדרות המותאמות אישית המשויכות לקובץ ההעדפות הנוכחי שלך. עם זאת, הקובץ שאת שמו אתה משנה בשלב 3 הוא קובץ ההעדפות המקורי. אם תחליט שקובץ ההעדפות אינו גורם לבעיה, תוכל לשחזר את ההגדרות המותאמות אישית על-ידי החזרת קובץ ההעדפות למיקומו המקורי.

7. העבר את התמונה לכונן קשיח מקומי.

אם הקובץ אינו נמצא על כונן נתיק (לדוגמה, כונן USB) או כונן רשת, העבר אותו לכונן קשיח מקומי. Adobe ממליצה לאחסן קבצים על כונן קשיח מקומי כשאתה מבצע פתיחה, שמירה. או, הדפס אותם כדי למזער בעיות ונזק אפשריים לקבצים שלך.

8. פנה שטח נוסף בכונן.

ודא שיש מקום פנוי רב בכונן הקשיח בכונני המערכת שלך, או בכונן עליו מאוחסן הקובץ. Adobe ממליצה שהשטח הפנוי בדיסק יהיה בגודל של פי חמש מגודל הקובץ שבכוונתך להדפיס.

כדי ליצור מקום נוסף, חפש ומחק קבצים זמניים (‎.tmp) במחשב שלך, מחק את קובצי האינטרנט הזמניים, או הסר תוכנות לא נחוצות מהמחשב. לקבלת הוראות אודות ניקוי קובצי האינטרנט הזמניים, עיין בתיעוד של דפדפן האינטרנט שלך. לקבלת הוראות בנוגע להסרת תוכנות, עיין בתיעוד עבור כל תוכנה.

תוכל לפנות שטח בכונן על-ידי עקיפת קובץ הדפסה ברקע במערכת Windows, השומר קבצים זמניים בכונן המערכת במהלך הדפסה. לקבלת הוראות בנוגע לעקיפת קובץ ההדפסה ברקע, עיין בתיעוד המגיע עם Windows או פנה לתמיכה הטכנית של Microsoft.

9. הדפס במדפסת מקומית.

אם אתה מדפיס את הקובץ במדפסת רשת, נסה להדפיס את הקובץ ממחשב המחובר באופן ישיר למדפסת מקומית.

אם הקובץ מודפס כראוי, מקור הבעיה עשוי להיות בנושאים או בעיות הקשורים לרשת עם המדפסת שלך או מנהל ההתקנים שלה. צור קשר עם מנהל הרשת, עיין בתיעוד המדפסת שלך, או פנה ליצרן המדפסת לקבלת סיוע.

10. הפעל את Photoshop מבלי להפעיל יישומים אחרים יחד איתה.

יישומים או שירותים מסוימים עשויים לגרום לבעיות כשהם פועלים במקביל ל-Photoshop. לפני הדפסה מ-Photoshop, בטל הפעלת פריטים באתחול המחשב הפועלים כשהמחשב מופעל.

לגבי Mac, הפעל את המחשב במצב Safe Boot. מצב Safe Boot ממכסם את זיכרון ה-RAM הזמין ומצמצם את האפשרות לכך שיישום אחר או שירות הפועל ברקע יתנגשו עם Photoshop.לקבלת הוראות או סיוע בהפעלת המחשב שלך במצב Safe Boot, עיין במאמר "Mac OS X: הפעלה במצב Safe Mode" (מאמר תמיכה של Apple ‏HT1455). או פנה לתמיכה של Apple.

לגבי Windows, ראה: ביטול הפעלת פריטים באתחול, שירותים | Windows לקבלת פרטים

11. מטב את ביצועי Photoshop.

פתרון בעיות בעת הדפסה באמצעות מדפסת PostScript

אם אתה נתקל בבעיות הדפסה מ-Photoshop למדפסת PostScript, בצע את סדרת המשימות הבאה על פי סדר הצגתן, ובצע הדפסה לאחר כל אחת מהן.

ויתור על אחריות: חלק מהפתרונות המובאים להלן, מצריכים שינוי במאפייני מנהל ההתקנים של המדפסת. המיקום של המאפיינים השונים משתנים ממדפסת למדפסת, וממנהל הדפסה אחד למשנהו. לפיכך, שירות התמיכה הטכני של Adobe אינו יכול לספק מידע מפורט עבור מיקומו של כל מאפיין ומאפיין. פנה ליצרן המדפסת או עיין בתיעוד לקבלת מידע נוסף.

1. השתמש בקובץ PPD מעודכן.

קובץ PostScript Printer Description (PPD) מתאר את היכולות של מדפסת PostScript בכל הקשור להגדרות כגון שוליים, צבע ורזולוציה. קובצי PPD שגויים או ישנים יכולים להגדיל את זמני ההדפסה או לגרום לבעיות אחרות. הגדר את תצורת המדפסת בחלונית Printers Control Panel עם קובץ ה-PPD שעליו המליץ יצרן המדפסת.

לקבלת קובץ PPD למכשיר שלך, פנה ליצרן המדפסת.

2. הגדר את מנהל ההדפסה לפלט של קוד PostScript ממוטב (Windows בלבד).

כאשר מגדירים את מנהל ההדפסה ליצור פלט קוד PostScript הממוטב לניידות ובפורמט בינארי, הדבר מקטין למינימום את כמות שינוי קנה המידה שעל מנהל ההדפסה לבצע, ובכך מונע אבדן חלקים של תמונות.

כדי להגדיר את מנהל ההתקן של המדפסת שלך לפלט של קוד PostScript ממוטב, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר Start > ‏Control Panel, ולאחר מכן פתח את האפשרות Printers.
 2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ובחר Properties מתוך התפריט תלוי ההקשר.
 3. בחר בכרטיסייה General.
 4. לחץ על 'Printing Preferences', ולאחר מכן לחץ על 'Advanced'.
 5. הרחב את Document Options (אפשרויות מסמך) ולאחר מכן את PostScript Options (אפשרויות PostScript).
 6. הגדר את האפשרות PostScript Output בתור Optimize For Portability.

3. התקן את מנהל ההתקן של המדפסת התואם למערכת ההפעלה שלך (Windows בלבד).

אם אתה משתמש במדפסת רשת, התקן מנהל התקנים של המדפסת התואם למערכת ההפעלה שלך. שרתי הדפסה לא מספקים תמיד מנהלי הדפסה עבור מערכות ההפעלה הפועלות במחשבי הלקוחות. ייתכן שאתה משתמש במנהל התקן של המדפסת התואם למערכת ההפעלה של שרת ההדפסה אך לא למערכת ההפעלה של המחשב.

כדי להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת התואם למערכת ההפעלה שלך:

 1. בחר Start > ‏Control Panel, ולאחר מכן פתח את האפשרות Printers.
 2. לחץ לחיצה ימנית על מדפסת הרשת, ובחר 'מחיקה'.
 3. לחץ לחיצה כפולה על 'הוספת מדפסת' ולאחר מכן לחץ על 'הבא'.
 4. בחר Add A Local Printer, ולאחר מכן לחץ על Next.
 5. לחץ על 'צור יציאה חדשה'.
 6. בחר Local Port מתפריט Type Of Port, ולאחר מכן לחץ על Next.
 7. בתיבת הדו-שיח 'Port Name', הקלד את הנתיב אל שרת ההדפסה והמדפסת (לדוגמה, \\printservername\printername), ולאחר מכן לחץ על OK.
 8. פעל על פי שאר ההנחיות במסך כדי להתקין מנהל ההתקן של המדפסת התואם למותג ולדגם של מדפסת הרשת שלך.

פתרון בעיות הדפסה של מדפסת שאינה PostScript

אם אתה נתקל בבעיות הדפסה מ-Photoshop למדפסת שאינה מדפסת PostScript, בצע את סדרת המשימות הבאה על פי סדר הצגתן, ובצע הדפסה לאחר כל אחת מהן.

1. ודא שלמדפסת יש די זיכרון.

ודא שלמדפסת יש די זיכרון כדי לאפשר הדפסה של כל רכיבי העמודים. להדפסה ב-300 dpi, ודא שבמדפסת יש זיכרון RAM זמין בנפח 2 מ"ב לפחות. להדפסה ב-600 dpi, ודא שבמדפסת יש זיכרון RAM זמין בנפח 4-6 מ"ב לפחות.

להוראות לקביעת נפח הזיכרון הזמין במדפסת, עיין בתיעוד של המדפסת.

2. אפשר את מצב ה-VGA עבור כרטיס הווידיאו שלך (Windows בלבד)

מצב VGA הוא אפשרות הפעלה המאלצת את המערכת להיות במצב 640 x ‏480 רגיל עם 16 צבעים או VGA על ידי שימוש במנהל התקני וידיאו התואם למתאם וידיאו כלשהו. אפשר את מצב ה-VGA עבור כרטיס הווידיאו שלך כדי לפתור בעיות הקשורות לכרטיס הוידיאו שלך ומנהלי ההתקנים שלו.

לאתחול Windows למצב VGA:

 1. צא מכל היישומים.
 2. בחר Start (התחל), הקלד msconfig בתיבת הטקסט Search (חיפוש), והקש Enter.
 3. לחץ על הכרטיסיה Boot.
 4. במקטע Boot Options, בחר Base Video.
 5. לחץ על 'אישור' והפעל מחדש את Windows.

הערה: לאחר האתחול, יתכן שתקבל הודעה כי השירות System Configuration שינה את האופן בו מתחילה מערכת Windows. אם כן, לחץ על OK וגם, כשמופיע השירות System Configuration, לחץ על Cancel כדי לצאת מהשירות.

 1. כדי לאפשר-מחדש את מנהל ההתקן המקורי של כרטיס הווידיאו שלך:
 2. בחר Start (התחל), הקלד msconfig בתיבת הטקסט Search (חיפוש), והקש Enter.
 3. לחץ על הכרטיסיה Boot.
 4. במקטע Boot Options, בטל את הבחירה Base Video.
 5. לחץ על 'אישור' והפעל מחדש את Windows.

אם אתה מצליח להדפיס כראוי מתוך Photoshop באמצעות מנהל התקן VGA של Windows, ייתכן שמנהל ההתקן של כרטיס הווידיאו שלך פגום, מיושן או אינו תואם למנהל ההתקן של המדפסת או ל-Photoshop. כדי לקבל מנהל התקן מעודכן לכרטיס הווידיאו, פנה לייצרן כרטיס הווידיאו שלך.

3. השתמש במצב PostScript במדפסת

אם במדפסת קיים מצב PostScript, השתמש בו. לפרטים נוספים, עיין בתיעוד המדפסת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת