ב-Adobe Photoshop, למדו כיצד צבעים נוצרים וכיצד הם מתייחסים זה לזה, עובדה המשפרת את יעילות העבודה שלכם.

הבנת נושא הצבע

הכרת האופן שבו צבעים נוצרים ומתייחסים זה לזה משפרת את יעילות העבודה ב- Photoshop. הבנת תיאוריית הצבע הבסיסית תאפשר לכם להפיק תוצאות עקביות במקום ליצור אפקטים במקרה.

צבעי יסוד

צבעי יסוד מוספים הם שלושת הצבעים המרכיבים את האור (אדום, ירוק וכחול), שערבובם בשילובים שונים מאפשר להפיק את כל קשת הצבעים הנראים לעין. ערבוב כמויות שוות של אדום, כחול וירוק יפיק צבע לבן. העדר מוחלט של אדום, כחול וירוק יפיק צבע שחור. צגי מחשב הם התקנים היוצרים צבע באמצעות צבעי היסוד המוספים.

צבעים מוספים (RGB) ב-Photoshop
צבעים מוספים (RGB)

A. אדום B. ירוק C. כחול 

צבעי יסוד מופחתים הם פיגמנטים, שערבובם בשילובים שונים יוצר מגוון רחב של צבעים. בניגוד לצגים, מדפסות מפיקות צבע באמצעות ערבוב צבעי היסוד המופחתים (פיגמנטים בצבעים ציאן, מגנטה, צהוב ושחור). המונח "מופחת" נגזר מכך, שצבעי היסוד נקיים עד שמתחילים לערבב אותם, ויוצרים גרסאות פחות נקיות שלהם. לדוגמה, הצבע הכתום נוצר מערבוב הצבעים מגנטה וצהוב.

צבעים מופחתים (CMYK) ב-Photoshop
צבעים מופחתים (CMYK)

A. ציאן B. מגנטה C. צהוב D. שחור 

גלגל הצבעים

אם אינכם מנוסים בהתאמת רכיבי צבע, מומלץ לעיין בתרשים גלגל הצבעים בשעת עבודה על איזון צבע. ניתן להשתמש בגלגל הצבעים לניבוי ההשפעה שתהיה לשינוי מרכיב צבע אחד על יתר הצבעים וכן לתרגום השינויים במודל הצבע RGB לשינויים במודל הצבע CMYK ולהפך.

גלגל הצבעים ב-Photoshop
גלגל הצבעים

A. אדום B. צהוב C. ירוק D. ציאן E. כחול F. מגנטה 

לדוגמה, ניתן להחסיר צבע מסוים מתמונה באמצעות הוספת הצבע המנוגד לו בגלגל הצבעים - ולהפך. צבעים שנמצאים זה מול זה בגלגל הצבעים המקובל נקראים צבעים משלימים. באותו אופן ניתן להוסיף ולהחסיר צבע באמצעות התאמת שני הצבעים הסמוכים לו בגלגל, או אפילו באמצעות התאמת שני הצבעים הסמוכים לצבע המנוגד לו.

בתמונת CMYK ניתן להחסיר צבע מגנטה באמצעות הפחתת כמות המגנטה או באמצעות הוספת הצבע המשלים שלו, ירוק (הצבע שנמצא מול הצבע מגנטה בגלגל הצבעים). בתמונת RGB ניתן להחסיר מגנטה באמצעות הסרת הצבעים אדום וכחול או באמצעות הוספת צבע ירוק. התאמות אלה יוצרות איזון צבע כולל עם כמות קטנה יותר של מגנטה.

מודלים של צבע, מרחבי צבע ומצבי צבע

מודל צבע מתאר את הצבעים שאנו רואים ועובדים איתם בתמונות דיגיטליות. כל מודל צבע, כגון RGB, ‏CMYK או HSB, מייצג שיטה שונה (בדרך כלל מספרית) לתיאור צבעים.

מרחב צבע הוא משתנה במודל צבע ויש לו סולם צבעים (טווח צבעים) מסוים. לדוגמה, מודל הצבע RGB כולל מרחבי צבע אחדים: Adobe RGB, ‏sRGB,‏ ‏ProPhoto RGB ‏ועוד.

לכל התקן, לדוגמה צג מחשב או מדפסת, יש מרחב צבע משלו, והוא יכול להפיק רק את הצבעים הכלולים בסולם הצבעים שלו. בשעת העברת תמונה מהתקן להתקן, צבעי התמונה עשויים להשתנות משום שכל התקן מפרש את ערכי RGB או CMYK לפי מרחב הצבע שלו. בשעת העברת תמונות, ניתן להשתמש בניהול צבע כדי לוודא שרוב הצבעים יהיו זהים או דומים מספיק במטרה לשמור על מראה אחיד. ראו מדוע צבעים לא מתאימים לפעמים.

ב- Photoshop, מצב הצבע של מסמך קובע איזה מודל צבע ישמש לתצוגה ולהדפסה של התמונה. מצבי הצבע של Photoshop מבוססים על מודלים של צבע המשמשים להדפסת תמונות. ניתן לבחור במודלים RGB (אדום, ירוק, כחול), CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב, שחור), צבעי Lab (מבוסס על *‎CIE L* a* b‎‎‎)‏, וגווני אפור. Photoshop כוללת גם מצבים לפלט צבע מיוחד, כגון צבעי אינדקס ודואוטון. מצבי צבע קובעים את מספר הצבעים, את מספר הערוצים ואת גודל הקובץ של תמונה. בחירת מצב צבע קובעת גם אילו כלים ותבניות קובץ יהיו זמינים. ראו מצבי צבע.

בשעת עבודה עם צבעים בתמונה, מבצעים התאמה של הערכים המספריים בקובץ. קל לחשוב על מספר כעל מייצג של צבע, אך ערכים מספריים אלה בעצמם אינם צבעים מוחלטים - הם רק מייצגים משמעות של צבע במרחב הצבע של ההתקן שמפיק את הצבע.

התאמת גוון, רוויה ובהירות של צבע

מודל HSB מבוסס על תפיסת הצבע האנושית ומתאר שלושה מאפייני צבע בסיסיים:

‏Hue‏‏‏

צבע שמשתקף מעצם או מועבר דרכו. הוא נמדד כמיקום בגלגל הצבעים המקובל, המבוטא בערך שבין 0° ל- 360°. בשימוש רגיל, מזהים את הגוון לפי שם הצבע, לדוגמה אדום, כתום או ירוק.

Saturation

מידת החוזק או הזיכוך של הצבע (שנקראים לעתים עוצמת צבע). הרוויה מייצגת את כמות הצבע האפור ביחס לגוון, הנמדדת באחוזים בין 0% ל- 100% (רוויה מלאה). בגלגל הצבעים המקובל, הרוויה מתחזקת מהמרכז לקצה.

Brightness

בהירות או כהות יחסיות של צבע, שנמדדות בדרך כלל באחוזים בין 0% (שחור) ל- 100% (לבן).

מודל צבע HSB ב-Photoshop
מודל צבע HSB‏

A. ‏Hue‏ B. ‏Saturation‏ C. ‏Brightness‏