Funktionen Ändra pågående avtal är endast tillgänglig med Enterprise. Med den kan ett dokument uppdateras efter att det har skickats, men innan en mottagare har gjort några ändringar i det.

Ändra avtal som redan har skickats

Om ett avtal har skickats ut för signering och du upptäcker att du måste göra några ändringar i det, kan du göra det i stället för att annullera avtalet och börja om från början. Inställningar för att ändra avtal kan aktiveras globalt (på kontonivå) eller för varje grupp för sig.

Du kan använda avtalsändringar för att lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och sortera om dokumenten och/eller formulärfälten.

Funktionen för avtalsändringar kan endast användas för dokument som skapats efter april 2016 och som uppfyller ”ändringsvillkoren”. Om ett dokument går att ändra visas länken Ändra avtal på sidan Hantera när dokumentet är markerat. Ett ändringsbart avtal är ett avtal som uppfyller följande villkor:

 • Avtalet har inte signerats, godkänts eller delegerats till en signerare eller godkännare av delegeraren som det var tilldelat till.
 • Avtalet saknar en digital signatur eller en skriven signatur.
 • Avtalet har inte initierats från ett eget arbetsflöde.

Snabbsteg

 1. Klicka på länken Hantera för att öppna sidan Hantera
 2. Markera avtalet 
  • Den begränsade skicka-sidan läses in
 3. Ändra dokumentordningen, lägg till nya dokument eller ta bort befintliga dokument efter behov
 4. Om du behöver utvärdera/justera formulärfälten, markerar du alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält
 5. Klicka på Uppdatera när du är klar

Steg för steg

 1. Klicka på länken Hantera för att öppna sidan Hantera

 2. Markera ett ändringsbart avtal i avsnittet Skickat för signatur eller Skickat för godkännande. Klicka sedan på Ändra avtal i det övre högra hörnet.

  Bild av sidan Hantera med ett markerat avtal

  Sidan Skicka visas i begränsat redigeringsläge och du kan inte göra ändringar i avsnitten Mottagare eller Meddelande.

 3. På sidan Skicka kan du lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och sortera om dokumenten.

  Den begränsade skicka-sidan
 4. Beroende på dina skicka-inställningar, kan du eventuellt använda alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält för att lägga till formulärfält i det ändrade avtalet.

  • Om du inte behöver lägga till något formulärfält eller om du inte ser alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält, klickar du på Uppdatera för att spara ändringarna.
  • Om du behöver lägga till formulärfält, aktiverar du alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält, om det behövs, och klickar sedan på Uppdatera för att öppna redigeringsmiljön. När du är klar klickar du på Uppdatera i redigeringsmiljön.

Mottagarintegrering med ändrade avtal

Mottagaren av ett ändrat avtal meddelas om att avtalet har ändrats innan de kan signera, godkänna eller delegera det. 

Bild på felmeddelandet när avsändaren har ändrat avtalet

Mottagaren kan klicka på OK för att fortsätta. Processen för signering, godkännande eller delegering fortsätter sedan som vanligt.

 

Om avtalet dock precis har ändrats medan mottagaren befinner sig på sidan Adobe Sign, informeras mottagaren om detta och han/hon måste klicka på OK för att fortsätta.

Bild på felmeddelandet när ett avtal redan har signerats

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy