Skicka en mega-signering med en .CSV-fil (endast Document Cloud Enterprise Premium)

Du kan använda en CSV-fil när du vill importera mottagarnas e-postadresser och slå samman anpassade data i fälten för varje mottagare av dokumentet. Du kan även anpassa texten i e-postmeddelandet som skickas till signerare som uppmanar dem att signera dokumentet.

.CSV står för Comma-Separated Value och Excel-filer kan sparas i det formatet.

Obs!

Den här videon visar hur du ställer in och använder en .CSV-fil för en mega-signering. Den visar även hur du spårar statusen för alla dokument som skickas med mega-signeringen. 

Konfigurera en .CSV-fil

Innan du upprättar .CSV-filen är det viktigt att du känner till namnen på fälten i ditt dokument. Det finns ett annat sätt att göra detta beroende på hur du lade till fält i dokumentet:

 • Om dokumentet har skapats med taggar (text eller PDF) kan du använda fältnamnet som du definierade i taggen. Till exempel {{Address1_es_:signer1}} har fältnamnet Address1.
 • Om du använder dra och släpp-miljön kan du redigera dokumentet och dubbelklicka på fältet. Namnet på fältet visas högst upp i egenskapsfönstret.

När du känner till namnen på fälten i dokumentet kan du öppna exemplet som finns på sändningssidan för mega-signering eller skapa en Excel-fil.

 1. Den första raden innehåller fältnamnen och informationstaggarna. Lägg till fältnamnen i kolumnrubriken för anpassade fält som du har lagt till.

  Informationstaggarna är följande:

  _es_signer_email (obligatoriskt) Signerarens e-postadress

  _es_signer_name (valfritt) Signerarens namn som används i signaturen

  _es_signer_fullname (valfritt) Signerarens namn som visas i dokumentet

  _es_signer_company (valfritt) Signerarens företag

  _es_signer_title (valfritt) Signerarens titel

  _es_agreement_message (valfritt) Texten i e-postmeddelandet som skickas till signeraren.

  De övriga fältnamnen (telefon och postnummer) är anpassade fält som vi har lagt till i dokumentet.

  Informationstaggar i CSV
 2. Nästa rad fylls med informationen som är specifik för signerarna. Här ställer du in e-postadress, fullständigt namn, företagsnamn, titel, anpassat meddelande och annan information för anpassade fält.

  Ifylld signerarinformation
 3. Spara filen som en .CSV-fil på din dator.

  Spara .CSV-filen till din dator

Sända med en .CSV-fil

 1. Klicka Mega-signering på instrumentpanelssidan när du har skapat .CSV-filen.

  Mega-signeringslänken på Kontrollpanelen
 2. På sidan Mega-signering klickar du på länken Importera mottagare och slå samman fält från fil när du vill använda .CSV-filen för sändning.

  Importera mottagare och slå samman fält från fil
 3. Klicka på Ladda upp.

  Ladda upp
 4. Klicka på .CSV-filen som du vill använda och klicka på Öppna.

  Bläddra och markera .CSV-filen
 5. Ange önskade alternativ och klicka på Skicka.

  Välj alternativ och skicka

Tips från supporten - läs det här!

 • Det måste finnas minst två unika e-postadresser i CSV-filen.
 • Avsändarens e-postadress får inte finnas med i CSV-filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy