Skicka flera avtal samtidigt med Massutskick


Massutskick genom att importera mottagarna och deras uppgifter via en .CSV-fil

Du kan använda en CSV-fil när du vill importera mottagarnas e-postadresser och slå samman anpassade data i fälten för varje mottagare av dokumentet. Du kan även anpassa texten i e-postmeddelandet som skickas till signerare som uppmanar dem att signera dokumentet.

.CSV står för Comma-Separated Value och Excel-filer kan sparas i det formatet.

Obs!

Den här videon visar hur du ställer in och använder en .CSV-fil i en Massutskick-transaktion. Den visar även hur du spårar status för alla dokument som skickats i Massutskick-transaktionen. 


Konfigurera en .CSV-fil

Innan du upprättar .CSV-filen är det viktigt att du känner till namnen på fälten i ditt dokument. Det finns ett annat sätt att göra detta beroende på hur du lade till fält i dokumentet:

 • Om dokumentet har skapats med taggar (text eller PDF) kan du använda fältnamnet som du definierade i taggen. Till exempel {{Address1_es_:signer1}} har fältnamnet Address1.
 • Om du använder dra och släpp-miljön kan du redigera dokumentet och dubbelklicka på fältet. Namnet på fältet visas högst upp i egenskapsfönstret.

När du fått reda på namnen på dokumentets fält så öppna exemplet på sidan Massutskick eller skapa en Excel-fil.

Obs!
 • Det måste finnas minst två unika e-postadresser i CSV-filen.
 • Avsändarens e-postadress får inte finnas med i CSV-filen.
 • Antalet transaktioner som kan genereras med funktionen Massutskick begränsas baserat på tjänstenivån:
  • Kunder på företags- och affärsnivåer kan generera upp till 300 transaktioner
  • Kunder med Acrobat Pro med avancerad e-signering för team och Adobe Acrobat Sign Professional kan generera upp till 50 transaktioner
  • Acrobat Pro med avancerad e-signering kan generera upp till 50 transaktioner
  • Testversioner av team kan generera upp till fem transaktioner
  • Företagstestversioner kan generera upp till tre transaktioner
 1. Den första raden innehåller fältnamnen och informationstaggarna. Lägg till fältnamnen i kolumnrubriken för anpassade fält som du har lagt till.

  Informationstaggarna är följande:

  _es_signer_email (obligatoriskt) Signerarens e-postadress

  _es_signer_name (valfritt) Signerarens namn som används i signaturen

  _es_signer_fullname (valfritt) Signerarens namn som visas i dokumentet

  _es_signer_company (valfritt) Signerarens företag

  _es_signer_title (valfritt) Signerarens titel

  _es_agreement_message (valfritt) Texten i e-postmeddelandet som skickas till signeraren.

  De övriga fältnamnen (telefon och postnummer) är anpassade fält som vi har lagt till i dokumentet.

  Informationstaggar i CSV

 2. Nästa rad fylls med informationen som är specifik för signerarna. Här ställer du in e-postadress, fullständigt namn, företagsnamn, titel, anpassat meddelande och annan information för anpassade fält.

  Ifylld signerarinformation

 3. Slutligen, spara filen som en .CSV-fil(Comma delimited)(*.csv) på din dator.

  • Kunder som använder dubbelbyte-tecken måste spara CSV-filen i CSV UTF-8-format (Comma delimited)(*.csv)
  Spara .CSV-filen till din dator


Skicka med en .CSV-fil

 1. När du har skapat .CSV-filen så klicka på Massutskick på sidan Hem.

  Skicka Mega-signering från startsidan

 2. Klicka på länken Importera mottagare och slå samman fält från fil på sidan Massutskick när du ska använda din .CSV för utskick.

  Importera mottagare och slå samman fält från fil

 3. Klicka på Ladda upp.

  Ladda upp

 4. Hitta och bifoga den CSV-fil som du vill använda.

 5. Konfigurera de andra alternativen efter behov:

  • ID-verifiering – Ställ in detta när du vill använda tvåfaktorsautentisering
  • Jag måste signera – Markera den här kryssrutan om du (avsändaren) måste motsignera dokumenten.
  • Avtalsnamn – Namnet på avtalet så som det visas på sidan Hantera.
  • Meddelande – Det globala meddelandet som ingår i e-postmeddelandet Signera (om inget annat meddelande har importerats med .CSV-filen).
  • Språk – Språket som ska användas i e-postmeddelanden och instruktionerna på skärmen.
  • Ange ett förfallodatum för det här dokumentet (valfritt) Definierar antalet dagar som avtalet ska vara aktivt innan det automatiskt går ut.
  • Ange lösenord för att öppna signerad PDF (valfritt) - Definierar ett lösenord som tillämpas för att säkra det signerade dokumentet.
  • Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält – Gör att avsändaren kan placera fält i mallen.

  Klicka på Nästa när du är klar

  Välj alternativ och skicka

  Obs!

  Ett Massutskick-avtal som lämnats med statusen Förfyll eller Utkast upphör automatiskt 24 timmar efter att det skapades.

Lägga till automatiskt förfallodatum för dokument

Automatiskt upphörade av dokument tillåtet för konfiguration på konto- och gruppnivå. Förfallotid kan definieras för en standardtidsgräns, med en valfri inställning som tillåter att avsändaren kan redigera standardvärdet.

Dokumentets förfallodatum mäts i hela dagar (med 24-timmarsintervall) med början när avtalet skapas.  Om du till exempel konfigurerar ett avtal som ska upphöra att gälla inom 3 dagar, upphör avtalet att gälla exakt 72 timmar efter att avtalet har skickats (om det inte har slutförts).

Varje mottagare måste slutföra signeringsprocessen före deadline. Alla enskilda avtal som inte har slutförts innan tidsgränsen löper ut automatiskt.

Ställa in ett förfallodatum

Obs!

Konto- eller gruppadministratören kan konfigurera dokumentets förfallodatum så att förfallotiden ignoreras om de återstående mottagarna är interna (motsignerare).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto