הערה:

מהדורת 2017 של Photoshop CC זמינה כעת! ראה תקציר תכונות חדשות.

טיפ: לסימון תכונות חדשות לאורך התפריטים של Photoshop, בחרו Window >‏ Workspace >‏ New in CS6.

Adobe Creative Cloud בלבד

אם אתם מנויים של Adobe Creative Cloud, התכונות הנוספות הבאות זמינות. עבור תכונות CS6 חדשות שאינן Adobe Creative Cloud בלבד, גללו במורד הדף.

שיפורים במסנן Liquify‏

בעדכון Creative Cloud עבור Photoshop, המסנן Liquify מהיר יותר מהגרסאות הקודמות במידה ניכרת. המסנן Liquify תומך כעת בעצמים חכמים, לרבות שכבות וידאו של עצמים חכמים, והוא מוחל כמסנן חכם.

שיפור נוסף במסנן Liquify הוא התנהגות שנוספה עבור הכלי Reconstruct. אם תלחצו לחיצה ממושכת על מקש alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת הכלי לאורך עיוות, הכלי Reconstruct יחליק עיוות במקום להקטין או להסיר אותו.

לקבלת מידע נוסף, ראו המסנן Liquify.

החלת אפקטים מגלריית Blur כמסננים חכמים

אפקטי הטשטוש בתמונה בגלריית Blur תומכים כעת ב- Smart Objects וניתן להחיל אותם בצורה שאינה הרסנית כמסננים חכמים. תכונה זו תומכת גם בשכבות וידאו של Smart Object.

לקבלת מידע נוסף, ראו Photographic blur gallery CS6, אודות מסננים חכמים.

העתקת מאפייני CSS משכבות צורה או טקסט

האפשרות Copy CSS יוצרת מאפייני גיליון סגנונות מדורג (CSS) משכבות צורה או טקסט. היא לוכדת ערכים עבור גודל, מיקום, צבע מילוי (לרבות מעברי צבע), צבע משיחה וצללית שחרור.  עבור שכבות טקסט, האפשרות, Copy CSS גם לוכדת ערכים עבור משפחת גופנים, גודל גופן, משקל גופן, גובה שורה, קו תחתון, קו חוצה, כתב עילי, כתב תחתי ויישור טקסט. ה- CSS מועתק ללוח הציור וניתן להדביק אותו בגיליון סגנונות.

לקבלת מידע נוסף, ראו Copy CSS from layers and view a video on תמיכה חדשה ב- CSS ב- Photoshop.

פעולות מותנות

פעולות מותנות מאפשרות לכם ליצור פעולות שבוחרות פעולה לביצוע בהתבסס על תנאי אחד מבין מספר תנאים שונים. תחילה, עליכם לבחור תנאי ולאחר מכן, לבחירתכם, לציין פעולה שמופעלת אם המסמך עונה על התנאי. לאחר מכן, עליכם לציין לבחירתכם פעולה שמופעלת אם המסמך אינו עונה על התנאי.

תמיכה בתצוגה בערכי dpi גבוהים

Photoshop מוסיף תמיכה בתצוגת dpi גבוה כגון Retina Displays. בין שאר השיפורים בעבודה עם תצוגות בעלות רזולוציה גבוהה יותר, ניתן כעת להציג מסמכים במהירות ב- 200%. כדי להציג מסמך ב- 200%, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו View‏ > 200%.
 • לחצו לחיצה כפולה על Ctrl‏ (Windows) או על Cmd‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל הכלי Zoom‏.
 • לחצו לחיצה כפולה על Shift-Ctrl‏ (Windows) או Shift-Cmd‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל הכלי Zoom‏ כדי להציג את כל המסמכים הפתוחים ב- 200%.

שינויים באפשרויות תצוגה

בסרגל אפשרויות הכלי Zoom ובסרגל אפשרויות הכלי Hand, שמו של הלחצן להצגת תמונה בגודלה הממשי השתנה ל- 100%. בנוסף, לשני סרגלי אפשרויות הכלי כבר אין לחצן Print Size. בנוסף, הפקודה Actual Pixels בתפריט View השתנתה ל- 100%.

שינויים ושיפורים בכלי Crop‏

העדכונים בכלי Crop כוללים תיקוני באגים ושיפורים רבים, לרבות:

 • Front Image וקביעות מוגדרות מראש חדשות בתפריט Aspect Ratio.
 • לחיצה על סמל החץ הכפול משנה את כיוון החיתוך על-ידי החלפת הערכים Width ו- Height. סמל זה מחליף את הלחצן Rotata Crop Box.
 • בחירת W x H x Resolution מהתפריט Aspect Ratio מציגה שדה Resolution בסרגל האפשרויות וממלאת באופן אוטומטי את הערכים Width ו- Height‏.
 • לחיצה על הלחצן Clear מנקה את הערכים בשדות Width ו- Height בסרגל האפשרויות. אם השדה Resolution מוצג, גם הערך בו נמחק.
 • קיצור המקשים המשמש להצגת Front Image השתנה מ- F ל- I הן עבור הכלי Crop והן עבור הכלי Perspective Crop‏.
סרגל האפשרויות של הכלי Crop ב- Photoshop
סרגל אפשרויות של הכלי Crop ב- CS6 Creative Cloud

A. התפריט Aspect Ratio‏ B. החלפה בין ערכי רוחב לערכי גובה‏ C. אפשרויות Overlay‏ 

סגנונות כתב המוגדרים כברירת מחדל

ניתן לשמור את סגנונות התווים והפיסקאות כסגנונות הכתב המוגדרים כברירת מחדל. סגנונות ברירת מחדל אלה נטענים באופן אוטומטי בחלוניות Character Style ו- Paragraph Style כאשר מסמך Photoshop חדש נוצר. ניתן לטעון את סגנונות ברירת המחדל גם למסמכים קיימים באמצעות הפקודה Load Type Styles.

לקבלת מידע נוסף, ראו ציון סגנונות כתב המוגדרים כברירת מחדל, סגנונות תווים, ו- סגנונות פיסקה. באפשרותכם גם לצפות בסרטון וידאו אודות סגנונות כתב ב- Photoshop.

שיפורים בזיהוי פנים ב- Color Range‏

פקודת הבחירות Color Range שומרת כעת בחירות Skin Tones כקביעה מוגדרת מראש. היא יכולה גם לשמור את הקביעה עבור האפשרות Detect Faces כאשר האפשרויות Skin Tones או Sampled Colors נבחרות.

לקבלת מידע נוסף, ראו שמירת קביעות Skin Tones כקביעה מוגדרת מראש, בחירת טווח צבע בתמונה, או צפו בסרטון הווידאו, בחירת Skin Tones ב- Photoshop CS6, עם המומחה ל- Photoshop מאט קלוסקווסקי.

קריאת דוגמיות צבע מקובצי HTML‏, CSS ו- SVG‏

באפשרותכם להוסיף צבעים שצוינו במסמך HTML‏, CSS או SVG לחלונית Swatches. אם ערך צבע חוזר על עצמו במסמך, רק מופע אחד של הצבע מתווסף ולא מופעים כפולים. תכונה זו מזהה את תחביר הצבע הבא מסוג HTML/CSS‏: ‎#112233‏, ‎#123‏, rgb(1,2,3)‎‏, rgba(1,2,3,4)‎‏‎,‏ hsb(1,2,3)‎‎ ו- hsba(1,2,3,4)‎.

שיפורים ושינויים ביכולות תלת-ממדיות

קיימים תכונות ושיפורים חדשים רבים ביכולות תלת-ממדיות בגרסת Creative Cloud של Photoshop CS6. לקבלת מידע אודות העדכונים, ראו תהליכי עבודה בתלת-ממד וצפו בסרטון הווידאו ב- יכולות חדשות בתלת-ממד.

תמיכה עבור קובצי JPEG גדולים

Photoshop יכול כעת לפתוח ולשמור מסמכי JPEG בגודל של עד 65,535 פיקסלים ברוחב או בגובה.

חלונית Color שניתן לשנות את גודלה

כעת ניתן לשנות את גודלה של החלונית Color‏.

תכונות חדשות עבור כל משתמשי Photoshop CS6‏

התכונות החדשות הבאות זמינות עבור כל משתמשי Photoshop CS6 ואינן ייחודיות ל- Adobe Creative Cloud בלבד.

תיקונים ושינוי צורה

הכלי Content-Aware Move‏

הכלי Content-Aware Move‏ מאפשר להרכיב מחדש תמונות במהירות ללא צורך בעריכה מורכבת בשכבות או בחירות איטיות ומדויקות. מצב Extend מרחיב או מצמצם עצמים כגון שיער, עצים או בניינים באופן משכנע. מצב Move מאפשר למקם עצמים במיקומים שונים (יעיל ביותר כאשר הרקע נותר דומה). בסרגל הכלים, לחצו על Spot Healing Brush‏ ובחרו בכלי Content-Aware Move‏.

לקבלת מידע נוסף, ראו העברה עם מודעות לתוכן.

הכלי Content-Aware Patch

הכלי Patch‏ המעודכן כולל אפשרות Content-Aware‏, שמחליפה באופן חלק רכיבי תמונה לא רצויים על-ידי מיזוג התוכן הנמצא בקרבת מקום. התוצאות בעלות המראה הטבעי דומות ל- Content-Aware Fill, אך הכלי Patch מאפשר לבחור את האזור שממנו נלקח המילוי. בסרגל הכלים, לחצו על Spot Healing Brush‏ ובחרו את הכלי Patch‏ .

לקבלת מידע נוסף, ראו תיקון עם מודעות לתוכן.

כלי Crop בעלי עיצוב חדש

הכלי Crop בעל העיצוב החדש מספק תצוגה מקדימה אינטראקטיבית כדי שניתן יהיה לדמות את התוצאות בצורה טובה יותר. קבוצה שימושית של אפשרויות בסרגל הכלים כוללת כלי Straighten יעיל ובקרי יחסי גודל שניתן לכוונן כאשר החיתוך פעיל בחלון התמונה. (על מנת לשמר את יחסי הגודל או הרזולוציה הנוכחיים, לחצו לחיצה ימנית על התמונה כדי לגשת לאפשרויות נוספות.)

 • לחיתוך תמונה, לחצו על הכלי Crop בסרגל הכלים. לאחר מכן, שנו את גבולות החיתוך המוגדרים כברירת מחדל בחלון התמונה או גררו בחלון כדי להתחיל את העבודה עם גבולות מסוימים.
 • כדי לתקן את פרספקטיבת התמונה, החזיקו את הכלי Crop לחוץ ובחרו את הכלי Perspective Crop 

לקבלת מידע נוסף, ראו חיתוך ויישור תמונות או צפו ב- ערכת לימוד בווידאו לכלי Crop.

מסננים

תיקון עדשות בזווית רחבה

בחרו Filter‏ > Adaptive Wide Angle‏ כדי ליישר במהירות קווים שנראים מעוקמים בתמונות פנורמה או בתמונות שצולמו בעדשות עין דג וזווית רחבה. המסנן משתמש במאפיינים הפיזיים של העדשות הנפרדות כדי לתקן את התמונות באופן אוטומטי.

לקבלת מידע נוסף, ראו מסנן זווית רחבה משתנה או צפו בערכת הלימוד בווידאו  התאמות עם מודעות לעדשה מאת RC Concepcion.

גלריית טשטוש תצלומים

בחרו Filter‏ > Field Blur‏, Iris Blur‏ או Tilt-Shift‏ כדי ליצור במהירות שלושה אפקטי טשטוש צילומיים נפרדים עם בקרים אינטואיטיביים על-גבי התמונה. השתמשו בבקרי Blur Effects כדי להוסיף אפקטים של בוקה לתמונה.

לקבלת מידע נוסף, ראו גלריית Blur.

גלריית Lighting Effects

שפרו את הביצועים ואת התוצאות בעזרת גלריית אפקטי תאורה החדשה של 64 סיביות. סביבת עבודה ייעודית מספקת בקרים על גבי בד הציור ותצוגות מקדימות שמקלות על ההדמיה של שיפורי התאורה.

לקבלת מידע נוסף, ראו הוספת אפקטים של תאורה.

מסנן Oil Paint‏

בחרו Filter‏ > Oil Paint‏ כדי ליצור בקלות מראה של ציור קלאסי.

לקבלת מידע נוסף, ראו מסנן Oil Paint.

Video

החלונית Timeline, המעוצבת מחדש ומבוססת על סרטונים, כוללת מעברים ואפקטים המעניקים לסרטונים גימור מקצועי. ניתן לשנות בקלות את משך הזמן והמהירות של סרטון וידאו ולהחיל אפקטי תנועה על טקסט, תמונות סטילס ופריטי Smart Object.

פריטי Video Group משלבים סרטוני וידאו ותוכן כגון טקסט, תמונות וצורות בערוץ Timeline בודד. רצועות שמע נפרדות מקלות על פעולות העריכה והכוונון.

מנגנון הווידאו בעיצוב חדש תומך גם בטווח רחב יותר של תבניות ייבוא. כשתהיו מוכנים לייצא את הסרטון הסופי, Photoshop יוכל לספק קביעות מוגדרת מראש ואפשרויות מועילות עבור התבניות DPX,‏ H.264 ו- QuickTime.

הערה: ב- Windows, יש להתקין את QuickTime באופן נפרד.

לקבלת הוראות מפורטות, ראו עריכת וידאו לקבלת סקירה מהירה בווידאו, צפו בסרטון תהליך עבודה אינטואיטיבי עם וידאו מאת RC Conception.

התאמות צבע וגוון

בחירת גוון פנים וזיהוי פנים

בחרו Select‏ > Color Range. לאחר מכן, בתפריט הנפתח Select בתיבת הדו-שיח Color Range, בחרו Skin Tones כדי לבודד את הגוונים האלה. לקבלת בחירת גוון פנים מדויק יותר, בחרו Detect Faces ולאחר מכן התאימו את Fuzziness כדי לציין באיזו מידה יהיה טווח הצבע נמוך או גבוה בבחירה.

צפו בסרטון  שינויים בטווח צבע ב- CS6 לקבלת סקירה בווידאו. לקבלת מידע נוסף, ראו בחירת טווח צבע.

תיקונים אוטומטיים משופרים

שפרו את התמונות שלכם באופן מושלם בשלב אחד באמצעות אפשרויות  Auto משופרות עבור ההתאמות Levels‏, Curves ו- Brightness/Contrast.

הערה:

להתאמה אישית של תיקונים אוטומטיים, הקשו על Alt (‏Windows) או על Option (‏Mac OS) ולחצו על הלחצן Auto. לקבלת פרטים על כל הגדרה, ראו הגדרת אפשרויות להתאמות אוטומטיות. לקבלת סקירה בווידאו, ראו תיקונים אוטומטיים.

תלת-ממד (Photoshop Extended בלבד)

צרו גרפיקה בתלת-ממד באופן אינטואיטיבי באמצעות ממשק פשוט שמספק עריכת סצינות מתוך בד הציור. גררו בקלות צללים למיקום הרצוי, צרו אנימציה של עצמים בתלת-ממד, העניקו לעצמים בתלת-ממד מראה של רישום או סרט מצויר, ועוד.

לקבלת הוראות מפורטות, ראו תהליכי עבודה בתלת-ממד.

אוטומציה

Photoshop CS6 מאפשר לכם להקליט כלים, כגון כלי המברשת, בפעולה שלכם. כדי להפעיל תכונה זו, בחרו Allow Tool Recording מתפריט החלונית Actions.

לקבלת מידע נוסף, ראו הקלטת כלים בפעולות.

צביעה ותבניות

קצוות מברשת מסוג Erodible

עפרונות ופסטלים מסוג Erodible נשחקים באופן טבעי כתוצאה מהשימוש. התאימו אישית את אפשרויות Brush Tip Shapeהאפשרות Softness שולטת על קצב השחיקה, האפשרות  Shape מספקת קביעות מעיצוב שטוח ועד מעוגל, והאפשרות Sharpen Tip מחזירה את החדות המקורית. צפו במידה השחיקה במהלך הצביעה באמצעות Live Brush Tip Preview בקצה השמאלי העליון של התמונה.

בחרו Window‏ > Brush Presets כדי לגשת במהירות לקצות מברשת חדשים מסוג erodible או Window‏‏ ‏> Brush כדי להתאים אותם אישית. לקבלת מידע נוסף, ראו אפשרויות קצה מסוג Erodible.

קצות מברשת מסוג Airbrush

קצות מברשת מסוג Airbrush מעתיקים מכלי ספריי עם התזה תלת-ממדית בצורת חרוט. התאימו אישית את אפשרויות  Brush Tip Shape כגון פקדי  Granularity‏Spatter‏, ‏Hardness ו- Distortion. בעזרת עט אלקטרוני, שנו את הפיזור של המשיחות המותזות על-ידי שינוי לחץ העט.

בחרו Window‏ > Brush Presets כדי לגשת במהירות לקצות מברשת חדשים מסוג airbrush או ‏Window >‏ Brush כדי להתאים אותם אישית. לקבלת מידע נוסף, ראו אפשרויות קצה מסוג Airbrush.

מיקום מברשת

ציינו את שיפוע העט האלקטרוני, הסיבוב והלחץ. בחרו Window‏ > Brush ובחרו  Brush Pose כדי לצבוע בשיפוע, בסיבוב ובלחץ שצוינו. השתמשו בעט אלקטרוני כדי לשנות את המשיחות יחסית למיקום ברירת המחדל, או בחרו אפשרויות Override כדי לשמור על תנוחה סטטית. לקבלת מידע נוסף, ראו  אפשרויות מיקום מברשת.

הקרנת מברשת

השתמשו באפשרות Brush Projection כדי להחיל שיפוע וסיבוב של עט אלקטרוני על צורות קצה. בחרו Window‏ > Brush ובחרו Shape Dynamics מהרשימה משמאל. בתחתית האפשרויות מימין, בחרו  Brush Projection. בעת הצביעה עם עט אלקטרוני, שינויים שיבוצעו בשיפוע ובסיבוב ישנו את צורת הקצה. ראו אפשרויות דינמיקת צורה של מברשת.

דינמיקת צבע של מברשת

Color Dynamics נשאר עקבי עבור כל משיכת קו כברירת מחדל. קביעות Color Dynamics משנות את הצבע באופן אוטומטי במהלך הצביעה בגרסאות קודמות של Photoshop, הגדרות דינמיות שינו צבע עבור כל חותמת של משיכה. לעומת זאת, ב- Photoshop CS6‏ שינויים דינמיים מבוצעים פעם אחת בתחילת כל משיכה. תכונה זו מאפשרת לשנות צבעים בין משיכות, במקום בתוך כל משיכה.

 

כדי לחזור להתנהגות של גרסאות קודמות, בחרו  Window‏ > Brush ובחרו Color Dynamics מהרשימה משמאל. בקצה העליון של האפשרויות מצד ימין, בחרו  Apply Per Tip. ראו אפשרויות דינמיקת צבע של מברשת

 

דוגמאות מילוי מבוססות סקריפט

בחרו Edit‏ > Fill, בחרו Pattern מהתפריט Use ולאחר מכן בחרו Scripted Patterns כדי לבחור מבין מספר אפשרויות גיאומטריות. בנו עיצובים מתוחכמים על-ידי שילוב הסקריפטים האלה עם קביעות מוגדרות מראש של Custom Pattern ועם מצבי מיזוג.

ציור

שכבות וקטוריות

הכלים Line‏ ו- Shape‏ יוצרים כעת עצמים המבוססים על וקטורים באופן מלא. החילו קווים ומילויים באמצעות סרגל האפשרויות. הקיפו עצמים ב‏‫קווים מקווקווים‬ ובעיצובים נוספים. מלאו עצמים במעברי צבע, צבעים ודוגמאות מילוי קיימים או כאלה שהוגדרו על-ידי המשתמש.

כדי לשנות הגדרות קו ומילוי מאוחר יותר, בחרו בשכבה של העצם ולאחר מכן בחרו בכלי Path Selection או Direct Selection .

למדו פרטים נוספים: סרטון וידאו של צורות המבוססות על וקטורים.

עריכת נתיבים אינטואיטיבית  כברירת מחדל, גרירה בעזרת הכלי Direct Selection משנה מספר מקטעים קשורים ומאפשרת לשנות צורות של נתיבים במהירות. כדי לערוך רק את המקטעים שנמצאים בין נקודות עוגן שנבחרו, ומשקפים גרסאות קודמות של Photoshop, בחרו באפשרות Constrain Path Dragging בסרגל האפשרויות.

הערה:

כדי לצמצם קצוות מוחלקים ולהבטיח שעצמים וקטוריים ייראו חדים ככל הניתן, בחרו באפשרות Align Edges בסרגל האפשרויות.

סביבות עבודה ותהליכי עבודה

מספר שיפורים מסייעים לכם לבצע משימות נפוצות ביעילות רבה יותר.

Mercury Graphics Engine

התנסו באינטראקציות מהירות במיוחד עם פקודות המשתמשות במידה רבה במעבד, כגון  Liquify‏, Warp‏Puppet Warp ו-  Crop.

מראה חדש לגמרי

 

עבדו עם ממשק חדש ומרשים הכולל שיפורים בעיצוב כמו הבאים:

 

 

 • בחרו מבין ארבע רמות בהירות שונות: בחרו Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Photoshop‏ > Preferences‏ (Mac OS). במקטע Interface, בחרו דוגמית צבע מסוג Color Theme .

הערה: להפחתה מהירה של בהירות הממשק, הקישו Shift + F1. להגברת הבהירות, הקישו Shift + F2. (על המשתמשים במחשב נייד של Mac להקיש גם על המקש FN).

 • תצוגות על-גבי התמונה מספקות לכם מידע תוך שימוש בכלים המועדפים עליכם, ומציגות את הממדים של בחירות, זוויות לשינויי צורה ועוד. להתאמת המיקום של ערכים אלה, בהעדפות  Interface, בחרו אפשרות מהתפריט Show Transformation Values.
 • גלריית Mini Bridge חדשה מאפשרת גישה קלה יותר לתמונות ולמסמכים. בחרו Window‏ > Extensions‏ > Mini Bridge.
 • כדי למקסם את שטח המסך, פונקציות שנמצאות בעבר בסרגל היישום עברו למקום אחר. כדי לעבור בין מצבי התצוגה Standard ו- Full Screen, לחצו על הלחצן בתחתית סרגל הכלים.

 

שיפורים בחלונית Layers

בחלקה העליון של החלונית Layers‏, אפשרויות סינון חדשות מאפשרות לכם למצוא שכבות מפתח במסמכים מורכבים במהירות. הציגו קבוצות משנה של שכבות בהתאם לשם, לסוג, לאפקט, למצב, למאפיין או לתווית הצבע. ניתן להשתמש בחלונית Properties כדי לשנות במהירות את רכיבי השכבה שנבחרו בחלונית Layers.

העברה ושיתוף של קביעות מוגדרות מראש

בחרו Edit‏ > Presets‏ > Migrate כדי להעביר בקלות קביעות מוגדרות מראש, סביבות עבודה, העדפות וקביעות מ- Photoshop CS3 ואילך אל Photoshop CS6. בחרו Edit‏ > Presets‏ > Export/Import Presets כדי לשתף קביעה מותאמת אישית בכל המחשבים בקבוצת העבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראו העברת קביעות מוגדרות מראש מגרסאות קודמות של Photoshop.

שמירה ברקע

שמירה ברקע מאפשרת להמשיך לעבור לאחר בחירה בפקודות Save, במקום להמתין שפעולת השמירה תסתיים.

הערה: אם אתם שומרים בקביעות קבצים גדולים ואתם מעוניינים בביצועים העקביים ביותר מ- Photoshop, בטלו את Save In Background בהעדפות File Handling.

שחזור אוטומטי

שחזור אוטומטי מאחסן מידע על שחזור מקריסות במרווחי זמן שצוינו. ברירת המחדל היא עשר דקות. במקרה שהיישום קורס, עבודתכם משוחזרת בפעם הבאה שאתם מפעילים אותו.

להתאמה אישית של מרווחי הזמן בין האחסון של פריטי שחזור אוטומטי, בחרו Edit‏ > Preferences‏ > File Handling‏ (Windows) או Photoshop‏ > Preferences‏ > File Handling‏ (Mac OS).
בחרו Save In Background ולאחר מכן בחרו מרווח זמן מהתפריט Automatically Save Recovery Information.

Type

סגנונות פסקה ותו

בחלונית Window‏ > Paragraph Styles, צרו, אחסנו והחילו מחדש את המאפיינים של קבוצות של משפטים מודגשים. בחלונית Window‏ > Character Styles, ציינו את המראה של אותיות, מילים או משפטים שסומנו.

לקבלת מידע נוסף, ראו סגנונות פיסקה ו-סגנונות תווים.

לקבלת סקירה בווידאו, ראו  סגנונות פסקה ותווים ב- Photoshop CS6 מאת ג'וליאן קוסט.

סוג כתב

תפריט Type חדש התווסף, ורוב הפונקציונליות הקשורה לטקסט ולכתב זמינה דרך התפריט. לדוגמה, ניתן לגשת לחלוניות Character ו- Paragraph דרך התפריט Type‏ > Panels.

תאימות עם יישומים נלווים של Adobe Touch ושל Photoshop‏

הרחיבו את היצירתיות שלכם מעבר ל- Photoshop CS6 בעזרת Adobe Touch ויישומים נלווים של Photoshop (נמכרים בנפרד). עצבו, ערכו והציגו באופן אלגנטי את עבודתכם באמצעות שישה יישומים של Adobe Touch המיועדים למחשב הלוח שלכם, לרבות Photoshop Touch‏, Adobe Kuler ו- Adobe Debut. העבירו קבצים באמצעות Adobe Creative Cloud למיקוד נוסף ב- Photoshop CS6‏ - או להצגה, גישה ושיתוף מכל מקום כמעט. לחילופין, עבדו ישירות עם Photoshop CS6 באופן אלחוטי עם היישומים הנלווים של Photoshop מ- Adobe ומקהילת המפתחים

Camera Raw 7

פקדים בסיסיים מפושטים בכרטיסייה Develop משפרים את העברת החלקים הבהירים והצללים. תיקונים מקומיים חדשים זמינים לאיזון הצבע הלבן, צבעים בהירים, הצללות, הפחתת רעש ו- moiré‏.

מחווני Basic‏ החדשים ואפשרויות ההתאמות המקומיות החדשות מופיעים בעת עיבוד של תמונות חדשות או המרה של תמונות שעובדו קודם לכן ל- Process Version 2012‏ (PV2012). להמרת תמונה, לחצו על סמל סימן הקריאה שבפינה הימנית התחתונה של אזור התצוגה המקדימה של התמונה.

לקבלת מידע נוסף, ראו ביצוע התאמות צבע וגוון ב- Camera Raw ו- ביצוע התאמות מקומיות ב- Camera Raw.

לקבלת סקירה בווידאו, צפו בערכת הלימוד הזו מאת Iceflow Studios‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת