Tryb bezpieczny

W tym wydaniu prerelease wprowadzono nową funkcję, umożliwiającą naprawę błędów, które w przeciwnym razie uniemożliwiałyby uruchomienie programu Illustrator

Załóżmy, że coś powoduje awarię programu Illustrator w momencie uruchamiania. Może to wynikać z uszkodzenia czcionki, błędu wtyczki lub uszkodzenia pliku preferencji. W takiej sytuacji przy kolejnej próbie uruchomienia możesz wybrać opcję uruchomienia programu Illustrator w Trybie bezpiecznym. Podczas uruchamiania program Illustrator sprawdza, czy występują pliki powodujące błędy.

Okno startowe podczas uruchamiania programu Illustrator w trybie bezpiecznym.

Podczas uruchamiania programu Illustrator w trybie bezpiecznym kliknij Pomoc > Tryb bezpieczny, aby wyświetlić listę błędów powodujących awarię programu Illustrator. Korzystając z tej listy możesz naprawić błędy oraz określić, czy przyczyna problemu została usunięta.

Diagnozowanie problemów w trybie bezpiecznym

 1. Jeśli w momencie uruchamiania programu Illustrator nastąpi awaria, spróbuj uruchomić go ponownie. Zostaje wyświetlone pytanie o zgodę na wykonanie testu diagnostycznego.

  Kliknij Uruchom test diagnostyczny

  Kolejne monity po zidentyfikowaniu przez program Illustrator pierwszego problemu wywołującego awarię.
 2. Program Illustrator sprawdza wszystkie zasoby i pliki wymagane do normalnego uruchomienia. W przypadku znalezienia pliku potencjalnie powodującego awarię program Illustrator zapisuje odpowiednie informacje i kończy pracę. Należy zauważyć, że jest to oczekiwane zachowanie.

  Ponownie uruchom program Illustrator.

  Uwaga! Czynności 1 i 2 będą powtarzane, aż program Illustrator znajdzie wszystkie pliki powodujące awarię.

  Program Illustrator sprawdza wszystkie pliki zasobów pod kątem problemów powodujących awarię.
  Program Illustrator może poinformować Cię o plikach powodujących awarię.
 3. Po zapisaniu informacji o wszystkich plikach powodujących błędy podczas testów diagnostycznych program Illustrator zostaje uruchomiony i zostaje wyświetlone okno dialogowe informujące o pracy programu Illustrator w trybie bezpiecznym.

  Program Illustrator zostaje uruchomiony i zostaje wyświetlony komunikat z informacją o tym, że program działa w trybie bezpiecznym.
 4. Kliknij Pomoc > Tryb bezpieczny.

  Okno dialogowe trybu bezpiecznego zawiera informacje o wszystkich plikach powodujących awarię.
 5. W oknie dialogowym tryb bezpieczny przejrzyj każdą pozycję listy i napraw odpowiedni błąd. Po naprawieniu błędu (np. usunięciu uszkodzonej wtyczki z folderu wtyczek) zaznacz odpowiednie pole, aby poinformować program Illustrator, że problem został rozwiązany.

  Powtórz tę czynność do momentu, aż wszystkie elementy listy zostaną zaznaczone.

  Uwaga:

   

  1. Możesz kontynuować pracę w trybie bezpiecznym bez naprawiania wszystkich błędów. Jednak funkcjonalność elementów w oknie dialogowym tryb bezpieczny pozostanie niedostępna aż do rozwiązania problemu.
  2. Jeśli klikniesz Resetuj tryb bezpieczny, program Illustrator przyjmie, że wszystkie błędy zostały usunięte i podejmie próbę normalnego uruchomienia. Kliknij Resetuj tryb bezpieczny, tylko jeśli masz pewność, że zostały naprawione wszystkie błędy. Jeśli nie wszystkie wymienione błędy zostały naprawione, program Illustrator może ponownie ulec awarii podczas uruchamiania i konieczne będzie wykonanie całej procedury od nowa.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online