Konfiguracja zewnętrznego archiwum

Utwórz kopie archiwalne podpisanych dokumentów pod dowolnym adresem e-mail lub w usłudze Box lub Evernote. Kopia podpisanego i zarchiwizowanego dokumentu jest wysyłana pod podany adres e-mail lub do skonfigurowanej usługi.

Archiwa są idealnym rozwiązaniem do przechowywania kopii zapasowych wysłanych umów.

Archiwum zewnętrzne: Adres e-mail

Szybkie kroki

 1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto.
 2. Kliknij opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij opcję Archiwum zewnętrzne.
 4. Podaj alternatywny adres e-mail, pod który chcesz wysłać kopie dokumentów.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Krok po kroku

 1. Zaloguj się jako administrator konta, przejdź do karty Konto, a następnie kliknij kolejno opcje Ustawienia konta oraz Archiwum zewnętrzne.

  Archive
 2. Wprowadź adres e-mail, który ma zostać użyty jako archiwum, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  Archive - Email

Archiwum zewnętrzne: Box.com

Szybkie kroki

 1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto.
 2. Kliknij opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij opcję Archiwum zewnętrzne.
 4. Kliknij łącze kliknij tutaj obok logo usługi Box.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wyskakującym oknie.

Krok po kroku

 1. Aby skonfigurować zewnętrzne archiwum za pomocą konta usługi Box, zaloguj się jako administrator konta i przejdź do karty Konto. Kliknij kolejno opcje Ustawienia kontaArchiwum zewnętrzne, a następie kliknij łącze kliknij tutaj po prawej stronie logo usługi Box.

  Archive -box
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami związanymi z usługą Box wyświetlanymi w wyskakującym oknie.

  ext archive6

Archiwum zewnętrzne: Evernote

Szybkie kroki

 1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto.
 2. Kliknij opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij opcję Archiwum zewnętrzne.
 4. Kliknij łącze kliknij tutaj obok logo usługi Evernote.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wyskakującym oknie.

Krok po kroku

 1. Aby powiązać konto Evernote z archiwum zewnętrznym, zaloguj się jako administrator konta i przejdź do strony Konto. Kliknij kolejno opcje Ustawienia konta i Archiwum zewnętrzne, a następie kliknij łącze kliknij tutaj po prawej stronie logo usługi Evernote.

  Archive - evernote
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami związanymi z usługą Evernote wyświetlanymi w wyskakującym oknie.

  ext archive5

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online