Podręcznik użytkownika Anuluj

Wykresy raportów umów i eksport danych

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzanie umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie eksportu danych i wykresów raportów

Nowa funkcja Raporty umożliwia użytkownikom na poziomie korporacyjnym i biznesowym tworzenie i zapisywanie własnych raportów i eksportów danych oraz zarządzanie nimi w spersonalizowanym widoku.

Raporty są szablonami, które zwracają jeden lub większą liczbę wykresów z podsumowaniem danych umowy zdefiniowanych przez użytkownika. Liczba i rodzaj raportów dostępnych dla użytkownika zależą od jego poziomu uprawnień w systemie oraz zakresu uprawnień przypisanych do jego identyfikatora użytkownika.

Eksport danych umożliwia użytkownikom pobieranie określonych danych dziedzinowych z umów w ramach ich zakresu uprawnień. Użytkownicy mogą stosować filtry, aby skoncentrować zwrócony zbiór danych według użytkownika, grupy, przepływu pracy lub nazwy umowy.

W ramach zestawu filtrowanych umów użytkownik może zdefiniować poszczególne pola, które mają zostać wyeksportowane do pliku CSV, oczyszczając eksport z niepotrzebnych danych transakcyjnych.

Przykładowy eksport danych

Rodzaje raportów obejmują:

 • Umowy (wszyscy użytkownicy) — raporty dotyczące umów zawierają wskaźniki dotyczące działań związanych z umowami, takie jak wskaźniki realizacji, czas realizacji, wykorzystanie przepływu pracy, trendy dotyczące wolumenu oraz trendy dotyczące nadawców/grup. Dostępnych jest jedenaście wykresów Umowa.
 • Zużycie transakcji (w trakcie opracowywania) – zwraca wolumen transakcji w systemie według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub ogólnego trendu woluminu. Dostępne są cztery wykresy Zużycie transakcji.
 • Użytkownicy (w trakcie opracowywania) – raporty dotyczące użytkowników koncentrują się na takich parametrach, jak liczba utworzonych użytkowników/grup, tendencje wzrostu liczby użytkowników/grup oraz aktywność użytkowników. Dostępnych jest sześć wykresów Użytkownik.
Uwaga:

Typy raportów Transakcja i użytkownicy są uwzględnione w tej dokumentacji w celach informacyjnych, jednak są obecnie w trakcie opracowywania i nie są dostępne w bieżącej wersji.

Przykładowe wykresy raportów

Domyślny pulpit nawigacyjny (omówienie)

Przy pierwszym otwarciu nowej wersji funkcji Raporty ładowana jest domyślny pulpit nawigacyjny.

Na pulpicie nawigacyjnym automatycznie ładowany jest przegląd ruchu umów z poprzednich siedmiu dni, zawierający podsumowanie u góry oraz trzy wykresy przedstawiające odsetek zrealizowanych umów, trend całkowitego wolumenu umów oraz średni czas realizacji umowy.

Domyślna strona docelowa

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski służące do tworzenia nowych raportów/eksportów:

Przyciski do tworzenia nowej zawartości wyjściowej

 • Nowy eksport — nowe żądanie eksportu umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie zakresu umów, a następnie wyeksportowanie wartości poziomu pól z tych umów.
  • np. formularz potwierdzenia dołączony do wydarzenia, w którym respondenci mogą wybrać posiłek i wymienić specjalne życzenia
  • Twórca formularza internetowego może następnie wybrać umowy (filtrowane według nazwy formularza internetowego) i wyodrębnić pola z formularza (imię i nazwisko, preferencje dotyczące posiłków, uwagi itp.) do pliku CSV
 • Nowy raport — nowy raport umożliwia użytkownikowi tworzenie pulpitu nawigacyjnego z danymi dotyczącymi umowy, zawierającego jeden lub większą liczbę wykresów. W zależności od kontekstu stosuje się różne typy wykresów:
  • Sfinalizowane umowy jest wykresem zegarowym
  • Tendencja czasu do zakończenia jest wykresem liniowym
  • Umowy według nadawcy lub grupy jest wykresem słupkowym
  • Zakończenie umowy według nadawcy jest wykresem punktowym

Zarówno w przypadku eksportów, jak i raportów użytkownik może zapisać szablon do wykorzystania w przyszłości na swojej osobistej liście eksportów i raportów.

Tylko eksport umożliwia użytkownikowi pobranie pliku CSV z żądanymi danymi.

W lewej części ekranu znajdują się łącza umożliwiające przeglądanie zawartości raportów i eksportów danych użytkownika. Pasek zawiera maksymalnie pięć klikalnych łączy:

Szybkie łącza

Omówienie — przejście do widoku danych dotyczących umów z ostatnich siedmiu dni kalendarzowych. Zasadniczo powoduje przeładowanie domyślnego pulpitu nawigacyjnego na stronie docelowej.

Typy raportów — trzy typy raportów (Umowy, Zużycie transakcji oraz Użytkownicy) mają własne klikalne łącza, które otwierają pełną listę raportów danego typu. Należy pamiętać, że raporty zawsze pobierają bieżące dane dla swoich ustawień filtrów (np. ostatnie 30 dni), gdy są otwarte do przeglądania.

 • Liczba występująca po typie raportu oznacza całkowitą liczbę raportów dostępnych dla danego typu.
 • Raporty są uszeregowane w kolejności od ostatnio zmodyfikowanego do najnowszego na górze.
 • Każdy typ raportu ma dwa raporty domyślne, które zawsze znajdują się na początku listy i nie można ich usunąć:
  • {Typ} dla tygodnia — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich siedmiu dni.
  • {Typ} dla miesiąca — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich 30 dni.

Każdy typ raportu ma taki sam format strony z trzema kolumnami:

 • Nazwa raportu — nazwa dostarczona przez twórcę raportu.
 • Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
 • Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego przeglądania raportu.
Należy pamiętać, że najechanie myszką na dowolny rekord raportu powoduje wyświetlenie przycisku Otwórz, którego można użyć jako szybkiego działania w celu wyświetlenia raportu.
Ponadto istnieje kilka opcji zarządzania raportem, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:
 • Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać z nową nazwą (w razie potrzeby).
 • Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
 • Usuń — powoduje usunięcie raportu. Działanie to jest nieodwołalne.
 • Otwórz — otwiera raport do wyświetlenia.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
  • Możliwe jest także edytowanie konfiguracji otwartego raportu i zapisanie go pod istniejącą nazwą.
   • W razie potrzeby nadania nowej nazwy, należy najpierw powielić raport.
Opcje raportu

Eksporty (N) — zawiera listę wszystkich eksportów danych utworzonych i zapisanych przez użytkownika. Należy pamiętać, że raz wygenerowany eksport danych jest raportem statycznym i musi być wyraźnie odświeżany w celu aktualizacji danych.

Układ strony Eksportyzawiera pięć kolumn:

 • Nazwa eksportu — nazwa eksportu zdefiniowana przez użytkownika podczas tworzenia.
 • Status — bieżący stan eksportu. Przy pierwszym tworzeniu eksportu kompilacja danych może zająć trochę czasu.
  • Gotowe — gdy eksport został w pełni zbudowany, wyświetlany jest stan Gotowe. Można pobierać tylko eksporty o statusie Gotowe.
  • Gdy eksport jest nadal w budowie, pasek przetwarzania jest wyświetlany do momentu aż eksport będzie mieć status Gotowe.
 • Typ danych — identyfikuje typ danych zawartych w eksporcie (Umowa, Zużycie transakcji lub Użytkownik)
 • Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
 • Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego otwarcia raportu. Ten znacznik czasu nie wymaga zmiany eksportu i ponownego zapisania w celu aktualizacji.

Zauważ, że najechanie myszą na dowolny rekord eksportu powoduje wyświetlenie dwóch przycisków szybkiego działania: Otwórz i Pobierz.

Ponadto istnieje kilka opcji zarządzania raportem, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:

 • Odśwież — odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie został odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
 • Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
 • Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
 • Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
 • Pobierz — pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
 • Otwórz — otwiera eksport w celu ponownego skonfigurowania wartości pól, które mają być zawarte w pliku CSV.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
Opcje eksportu

Etap wyświetlania zawiera podsumowanie raportu i wykres(y):

Etap wyświetlania

W dolnej części strony znajduje się przewijana lista ostatnio używanych/tworzonych raportów, z najnowszym na górze.  

Dwa raporty domyślne (dla każdego typu raportu) są przypięte do górnej części listy i nie można ich edytować, zmieniać ich nazw ani usuwać. Są to:

 • {Typ raportu} dla miesiąca — tworzy na pulpicie nawigacyjnym widok danych dotyczących umowy zalogowanego użytkownika z ostatnich 30 dni kalendarzowych
 • {Typ raportu} dla tygodnia — identyczny z powyższym raportem, z tą różnicą, że zakres czasowy obejmuje tylko poprzednie siedem dni kalendarzowych.
Ostatnie raporty — przyciski szybkiego działania

Najedź kursorem myszy na dowolny raport lub rekord eksportu, aby wyświetlić przyciski szybkiego działania:

 • Otwórz — w zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
  • Raporty otwierają widok raportu. Wykres raportu i filtry można zmienić, a port zapisać z nową konfiguracją.
  • Eksporty otwierają konfigurację pól dla eksportu, umożliwiając ponowne skonfigurowanie i zapisanie eksportu.
 • Pobierz (tylko Eksporty) — kolejkuje plik CSV do pobrania.

Ponadto istnieje kilka wspólnych opcji zarządzania ostatnimi eksportami/raportami, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:

 • Odśwież (tylko Eksporty) odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie zostanie odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
 • Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
 • Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
 • Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
 • Pobierz(tylko Eksporty) pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
 • Otwórz — funkcje są takie same jak przycisków szybkiego dostępu. W zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
  • Raporty otwierają edytowalny widok raportu.
  • Eksporty otwierają konfigurację pól edytowalnych dla eksportu.

Filtrowanie dla eksportów i raportów

Większość kont generuje na tyle duży wolumen, że wymaga ograniczenia zbioru danych umowy, aby zwracane były tylko wartości dla wybranych przedziałów czasowych, zdarzeń lub strumieni roboczych.

Zarówno w przypadku eksportu, jak i raportów stosuje się ten sam system filtrowania głównego w celu ograniczenia liczby umów uwzględnianych w zwracanym zbiorze danych.

Zbiór danych można ograniczyć według następujących kryteriów:

 • Zakres dat — ograniczenie zwróconego zestawu danych do przedziału czasowego na podstawie Daty utworzenia umowy
 • Filtry strumienia roboczego — ogranicza zwrócony zestaw danych na podstawie znanych wartości strumienia roboczego w stosunku do umowy.
  • Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
  • Filtry strumienia roboczego są addytywne. W zwracanym zbiorze danych uwzględniane są wszystkie umowy, które pasują do jednego (lub większej ilości) z filtrów.
  • Dostępne są następujące kategorie filtrowania:
   • Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających na Twoim koncie
   • Przepływ pracy — filtrowanie na podstawie przepływu pracy użytego do wysłania umowy
   • Nazwa umowy — filtrowanie po nazwie umowy. Nadaje się do umów z formularzy internetowych i innych źródeł, które używają wspólnej nazwy umowy
   • Grupa — filtrowanie umów na podstawie grupy (grup), od której zostały wysłane
Filtry daty i obiektu

Po wybraniu tej opcji filtry strumienia roboczego wyświetlają filtr podrzędny, umożliwiając użytkownikowi bezpośredni wybór spośród wartości należących do danego typu filtra, znanych użytkownikowi (za pomocą rozwijanej listy wielokrotnego wyboru).

Użytkownik może wpisać w to pole ciąg znaków, aby otrzymać listę pasujących wartości.

Można wybrać wiele wartości.

Podfiltry obiektów

Eksport danych

Eksport danych jest dostępny dla wszystkich użytkowników i umożliwia eksport danych dotyczących umów na poziomie pola.

Każdy Eksport to statyczne pobranie danych dostępnych w momencie tworzenia eksportu. Aby zaktualizować dane w Eksporcie, należy je najpierw odświeżyć.

Eksporty można tworzyć w celu pobierania danych w kontekście Umów, zużycia transakcji i Użytkownika.

Eksportowane dane pola są wybierane jawnie w momencie tworzenia eksportu i mogą być edytowane w dowolnym momencie.

Raport Wykresy

Dostępność wykresów raportów zależy od poziomu uprawnień użytkowników w systemie Acrobat Sign.

Aktualnie dostępne wykresy:

 • Jedenaście wykresów Umowa
W trakcie opracowywania:
 • Cztery wykresy Zużycie transakcji
 • Sześć wykresów Użytkownik
Rodzaj raportu Wykres
Użytkownicy Administratorzy grupy Administratorzy konta
Umowa Sfinalizowane umowy Tak Tak Tak
Umowa Średni czas do zakończenia Tak Tak Tak
Umowa Umowy według obiegu pracy Tak Tak Tak
Umowa Zakończenie umowy wg obiegów pracy Tak Tak Tak
Umowa Tendencja czasu do zakończenia Tak Tak Tak
Umowa Tendencja rozmiaru umów Tak Tak Tak
Umowa Czas zakończenia umowy Tak Tak Tak
Umowa Umowy według nadawcy Nie* Tak Tak
Umowa Zakończenie umowy według nadawcy Nie* Tak Tak
Umowa Umowy według grupy Nie** Nie** Tak
Umowa Zakończenie umowy według grupy Nie** Nie** Tak
         
W trakcie opracowywania
Zużycie transakcji Tendencja rozmiaru transakcji Nie** Nie** Tak
Zużycie transakcji Transakcje według nadawcy Nie** Nie** Tak
Zużycie transakcji Transakcje według grupy Nie** Nie** Tak
Zużycie transakcji Transakcje według obiegu pracy Nie** Nie** Tak
Użytkownicy Liczba użytkowników tworzonych dziennie Nie Nie Tak
Użytkownicy Liczba grup tworzonych dziennie Nie Nie Tak
Użytkownicy Całkowita liczba użytkowników w czasie Nie Nie Tak
Użytkownicy Całkowita liczba grup w czasie Nie Nie Tak
Użytkownicy Liczba unikatowych nadawców dziennie Nie Nie Tak
Użytkownicy Aktywność logowania użytkownika Nie Nie Tak

*Raporty te są aktywne, jeśli użytkownik ma dostęp do danych grup, których jest członkiem.

** Te raporty są aktywne, jeśli użytkownik ma dostęp do danych dla całego konta.

Format wykresu

Wszystkie wykresy mają taki sam układ i funkcjonalność:

 1. Nazwa zapisanego wykresu jest wyświetlana w górnej części
 2. Filtry aktualnie zastosowane do wykresu generują wykres w sposób przedstawiony na rysunku. Wszystkie filtry można edytować:
  • Wszystkie wykresy — określa wyświetlane wykresy. Można dodać jeden lub większą liczbę wykresów, a także usunąć oryginał.
  • Zakres dat — można aktualizować zakres dat dla umów użytych do wygenerowania wykresu.
  • Filtry — dodaj lub zmień filtr dla Przepływu pracy, Nadawcy, Nazwy umowy lub Grupy.
 3. Liczbowe zestawienie umów opartych na statusie.
 4. Wykres graficzny.
 5. Dane tabeli — umożliwia dostęp do następujących elementów:
  • Wyświetl szczegóły wykresu — większy widok tylko samego wykresu.
  • Wyświetl tabelę danych — tabelaryczne przedstawienie wykresu.
  • Wyświetl dane surowe — tabela zawierająca listę poszczególnych umów użytych do wygenerowania wykresu.
Uwaga:

Edytowanie i zapisywanie istniejącego raportu nie umożliwia zmiany nazwy raportu w nowej konfiguracji.

Aby utworzyć nowy wariant raportu, należy najpierw utworzyć Powielenie raportu, a następnie nadać powielonemu raportowi nazwę zgodną z charakterem nowego raportu.

Układ wykresu

Wykresy słupkowy, liniowy i wykresy punktowe zawierają szczegółowe informacje po najechaniu wskaźnikiem na element danych wykresu.

Elementy danych wykresu

Umowa — przykłady wykresów

Raport: Zakończone umowy

Raport: Średni czas do zakończenia

Raport: Umowy według przepływu pracy

Raport: Zakończenie umowy według przepływu pracy

Raport: Tendencja czasu do zakończenia

Raport: Tendencja rozmiaru umów

Raport: Czas zakończenia umowy

Raport: Umowa według nadawcy

Raport: Zawarcie umowy przez nadawcę

Raport: Umowy według grupy

Raport: Zakończenie umowy według grupy

Zużycie transakcji — przykłady wykresów (w trakcie opracowywania)

Raport: Tendencja rozmiaru transakcji

Raport: Transakcje według nadawcy

Raport: Transakcje według grup

Raport: Transakcje według przepływu pracy

Użytkownik — przykłady wykresów (w trakcie opracowywania)

Raport: Liczba użytkowników tworzonych dziennie

Liczba grup tworzonych dziennie

Całkowita liczba użytkowników w czasie

Całkowita liczba grup w czasie

Liczba unikatowych nadawców dziennie

Aktywność logowania użytkownika

Przydzielanie uprawnień użytkownikom do dostępu do danych raportu

W nowym środowisku raportowania dostęp użytkowników do danych raportu może być konfigurowany wyłącznie przez administratora na poziomie konta za pomocą interfejsu Użytkownicy w menu administracyjnym:

 1. Przejdź do karty Użytkownicy
  .

 2. Znajdź/wybierz użytkownika, którego dane chcesz edytować.

 3. Z listy akcji w górnej części listy użytkowników wybierz Opcje raportu.

 4. Nakładka prezentuje opcje dla użytkownika:

  • Dane użytkownika i wszelkie dane z grup, dla których jest on administratorem — umożliwia dostęp do umów użytkownika i wszystkich umów związanych z grupami, w których użytkownik jest identyfikowany jako administrator grupy.
   • Jeśli użytkownik nie jest administratorem grupy, ma dostęp tylko do swoich własnych umów.
  • Dane własne użytkownika oraz dane grup, których jest członkiem — umożliwia dostęp do umów użytkownika oraz wszystkich umów związanych z grupami, których użytkownik jest członkiem.
  • Dane dla całego konta — umożliwia dostęp do wszystkich umów ze wszystkich grup.
   • Wymagane do uruchamiania raportów i eksportów na potrzeby transakcji.
 5. Zapisz konfiguracja.

  Dostęp jest aktualizowany dla użytkownika w czasie rzeczywistym.

  Zakresy uprawnień dla użytkowników

Uwaga:

Nowe środowisko nie obejmuje ustawień, które można znaleźć w sekcji Ustawienia konta > Ustawienia raportów.

Tworzenie eksportów

Eksport danych umożliwia eksplorację danych dotyczących zrealizowanych umów bez konieczności przekopywania się przez kolumny danych, które nie mają w danej chwili znaczenia dla potrzeb użytkownika.

W tym miejscu opłaca się zastosować do pól użyteczną wartość Nazwa.

Aby utworzyć nowy eksport danych:

 1. Kliknij opcję Nowy eksport

 2. Wybierz typ eksportu danych.

  Typ eksportu danych

 3. Zdefiniuj swoje filtry:

  • Wybierz zakres dat dla eksportu (obliczany na podstawie daty ostatniej modyfikacji umowy).
  • Opcjonalnie można dodać jeden lub większą liczbę filtrów strumieni roboczych w celu ograniczenia zbioru danych tylko do wybranych umów.
   • Jeśli nie wybrano filtrów, zostaną zwrócone wszystkie dane umów z danego zakresu danych.
            
 4. Gdy filtr zostanie poprawnie skonfigurowany, kliknij Wybierz kolumny w prawym górnym rogu okna

  Skonfiguruj filtry eksportu

 5. Wybierz pola, które chcesz wyeksportować do pliku CSV

  • Każde wybrane pole jest kolumną w tabeli
  • Każdy wiersz tabeli reprezentuje jeden rekord odbiorcy
   • Umowy z wieloma odbiorcami mogą mieć wiele wierszy.

  Dostępne pola są podzielone na cztery kategorie:

  • Umowa — pola istotne dla transakcji umowy
   • Zewnętrzny identyfikator umowy — zewnętrzne identyfikatory są dodawane za pomocą interfejsu API lub integracji.
   • Status umowy — zakończona, w trakcie realizacji, wygasła itd.
   • Nazwa umowy — nazwa umowy podana podczas jej tworzenia.
   • Identyfikator umowy — wewnętrzny identyfikator programu Acrobat Sign przypisany do transakcji.
   • Data utworzenia — datownik utworzenia umowy
   • Data transakcji —
   • Data ostatniego zdarzenia — ostatnia modyfikacja umowy
   • Przepływ pracy — numer identyfikacyjny przepływu pracy użytego do wysłania umowy
   • Typ — typ szablonu użytego do utworzenia umowy
  • Sygnatariusz — pola dotyczące odbiorców umowy
   • Imię sygnatariusza — wartość imienia wprowadzona przez odbiorcę
   • Nazwisko sygnatariusza — wartość nazwiska wprowadzana przez odbiorcę
   • Adres e-mail sygnatariusza — wartość adresu e-mail odbiorcy
   • Konto sygnatariusza — identyfikator konta odbiorcy (jeśli istnieje)
  • Nadawca
   • Imię nadawcy — imię użytkownika wysyłającego
   • Nazwisko nadawcy — nazwisko użytkownika wysyłającego
   • Adres e-mail nadawcy — adres e-mail użytkownika wysyłającego
   • Konto nadawcy — identyfikator konta użytkownika wysyłającego
  • Pole formularza — są to pola niestandardowe tworzone w umowach.
   
  Wybierz pola

  Aby dodać pola do wyeksportowanego zbioru danych:

  • Wybierz kategorię i kliknij pojedynczo pole, aby je zaznaczyć
  • Kliknij łącze Dodaj u góry kolumny (lub strzałkę skierowaną w prawo), aby dodać pole do listy zwracanych wartości
   • Jeśli chcesz usunąć pole ze zwróconego zbioru danych, zaznacz je jednym kliknięciem, a następnie kliknij łącze Usuń u góry kolumny (lub kliknij strzałkę skierowaną w lewo)

  Opcja Wybierz wszystkie pola jest dostępna w obu kolumnach i powoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych pól w kolumnie, które można przesuwać w razie potrzeby.

 6. Po zdefiniowaniu danych na poziomie pola, które mają zostać wyeksportowane, kliknij przycisk Zapisz.

 7. Podaj nazwę pliku dla eksportu danych i kliknij przycisk Zapisz.

  Nazwa pliku jest używana do identyfikacji eksportu na stronie filtra eksportów.

  Nadaj nazwę eksportu dla listy filtrów

 8. Strona zostanie odświeżona i pojawi się filtr Eksporty z nowym eksportem danych w górnej części.

  W kolumnie status pojawi się informacja, że eksport trwa przez pewien czas. Jeśli zbiór danych jest dość duży, może to potrwać kilka sekund.

  Budowanie eksportu

 9. Gdy status eksportu zmieni się na Gotowe, najedź myszką na rekord eksportu i wybierz szybką operację Pobierz (lub wybierz opcję Pobierz z menu akcji).

  Pobierz eksport

 10. Podaj Nazwę pliku dla pobranego pliku CSV.

  Jest to rzeczywista nazwa pliku po jego pobraniu.

  Podano nazwę pobranego pliku

 11. Kliknij opcję Pobierz

  Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu, a plik CSV zostanie pobrany do lokalnego systemu.

  Pobierz plik CSV

 12. Pobrany plik CSV ma nazwę zgodną z definicją i zawiera wybrane pola:

  Pobrany plik CSV

Tworzenie raportów

Raporty dotyczące umów umożliwiają użytkownikowi stworzenie widoku umów w określonym przedziale czasowym, przedstawionych w liczbowej tabeli zbiorczej z co najmniej jednym wykresem (rodzaj wykresu zależy od uruchamianego raportu).

Aby utworzyć nowy raport dotyczący umowy:

 1. Wybierz Nowy raport

 2. Wybierz typ raportu.

  Wybierz typ raportu

 3. Wybierz co najmniej jeden wykres dla raportu.  

  Kliknij Kontynuuj.

  Wybierz wykresy

 4. Zdefiniuj filtry dla raportu.

  Kliknij Wyświetl raport.

  Zdefiniuj filtry

 5. Strona zostanie odświeżona i wyświetli raport z filtrami wyszczególnionymi w górnej części.

  Kliknij przycisk Zapisz.

  Wyświetlanie raportu z filtrami

 6. Podaj Nazwę raportu i kliknij Zapisz.

  Nazwa raportu jest używana do identyfikacji raportu na stronie filtra raportów.

  Zapisz raport w rejestrze raportów systemowych

 7. Strona odświeża się do domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd i wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, informujący, że raport został zapisany.

  Komunikat o powodzeniu operacji

  W dowolnym momencie można powrócić do filtra raportów dla używanego typu raportu i otworzyć raport, aby wyświetlić go z aktualnymi danymi.

  Otwórz raport

Funkcje pomocnicze

Otwórz raport, aby wyświetlić lub edytować wykres

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Typ raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Umieść kursor myszy nad rekordem raportu, który chcesz przeglądać/edytować i kliknij przycisk Otwórz.

  Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie rekordu raportu i wybrać z menu opcję Otwórz.

  Otwórz rekord raportu

 3. Zostanie otwarty raport, w którym zostanie wyświetlony wykres i wybrane filtry.

  • Raporty zawsze aktualizują zawartość raportów po ich otwarciu w oparciu o zastosowane filtry.
  • Użytkownik może dowolnie dostosowywać wybrane filtry, w tym wybrany wykres (wykresy).
 4. Po zakończeniu Zapisz edycję.

  Konfiguracja raportu

 5. Komunikat Raport został zapisany oznacza pomyślne zaktualizowanie raportu.

  Komunikat o powodzeniu operacji

  Uwaga:

  Zapisanie edycji raportu nie pozwala na zmianę jego nazwy.

Edytowanie eksportu, aby ponownie skonfigurować eksportowane pola

Aby edytować pola uwzględnione w skonfigurowanym eksporcie:

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.

  Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Umieść kursor myszy nad eksportowanym rekordem, który chcesz edytować i kliknij przycisk Otwórz.

  Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie eksportu rekordu i wybrać Otwórz

  Otwórz rekord eksportu

 3. Eksport zostanie otwarty w interfejsie wyboru pola.

  Użytkownik może dowolnie dostosowywać wybrane pola i filtry.

 4. Po zakończeniu Zapisz edycję.

  Konfigurowanie filtrów

 5. Strona zostanie odświeżona i powróci do filtru Eksport.

  Komunikat Eksport został zapisany oznacza pomyślne zaktualizowanie eksportu.

  Komunikat o powodzeniu operacji

Odświeżanie eksportu

Po utworzeniu rekordu eksportu zgromadzone dane pozostają dostępne do późniejszego pobrania.  Jeśli chcesz wyświetlić świeże dane, musisz odświeżyć rekord eksportu przed jego pobraniem.

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.

  Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu eksportu, który chcesz zaktualizować i wybierz z menu opcję Odśwież.

  Wybierz opcję Odśwież

 3. Strona zostanie odświeżona i powróci do filtru Eksport.

  • Komunikat Trwa przygotowywanie pobierania informuje o pomyślnym zaktualizowaniu eksportu i utworzeniu nowego pliku CSV.
  • Na stronie Status eksportu znajduje się informacja o trwającym gromadzeniu danych.
  Budowanie eksportu

 4. Gdy Status to Gotowy, plik CSV jest gotowy do pobrania.

 5. Umieść kursor myszy nad rekordem eksportu i wybierz szybką akcję Pobierz, aby pobrać odświeżony plik CSV.

  Eksport gotowy

Pobieranie eksportowanego pliku CSV

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.

  Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Umieść kursor myszy nad eksportowanym rekordem, który chcesz edytować, i kliknij przycisk Pobierz.

  Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie eksportu rekordu i wybrać z menu Pobierz

  Otwórz rekord eksportu

 3. Podaj Nazwę pliku dla pobranego pliku CSV.

  Jest to rzeczywista nazwa pliku po jego pobraniu.

  Podano nazwę pobranego pliku

 4. Kliknij opcję Pobierz

  Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu, a plik CSV zostanie pobrany do lokalnego systemu.

  Pobierz plik CSV

 5. Pobrany plik CSV ma nazwę zgodną z definicją i zawiera wybrane pola:

  Pobrany plik CSV

Powielanie eksportu lub raportu

Aby sklonować istniejący raport:

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Znajdź raport, który chcesz zduplikować i kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu.

  W menu rozwijanym wybierz opcję Powiel.

 3. Zostanie wyświetlona nakładka z bieżącą nazwą raportu.

  W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i kliknij przycisk Powiel.

  Powielanie raportu

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić nowy rekord na liście rekordów.

  W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, zawierający nazwę powielonego rekordu oraz nazwę nowego rekordu.

  Powielenie zostało wykonane pomyślnie

Zmiana nazwy eksportu lub raportu

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu, którego nazwę chcesz zmienić i wybierz z menu Zmień nazwę.

  Zmiana nazwy elementów sterujących

 3. Zostanie wyświetlony panel podręczny z bieżącą nazwą raportu.

  W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i kliknij przycisk Zmień nazwę.

  Aktualizacja nazwy rekordu

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić zaktualizowaną nazwę na liście rekordów.

  W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, informujący o zmianie nazwy wartości od oraz do.

  Komunikat zmienionego rekordu


Usuwanie eksportu lub raportu

Aby usunąć raport:

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Znajdź raport, który chcesz usunąć i kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu.

  Wybierz Usuń z menu rozwijanego.

 3. Zostanie wyświetlony panel nakładki z bieżącą nazwą raportu. Kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie raportu

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić listę bez usuniętego rekordu.

  W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o usunięciu rekordu.

  Komunikat o powodzeniu usuwania

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?