Opis funkcji

Funkcja Zmień odbiorcę pozwala nadawcy przekierować umowę, gdy aktualny odbiorca jest niedostępny lub jeśli został wprowadzony niepoprawny adres e-mail.

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich poziomów usługi, z dodatkowymi opcjami konfiguracji w przypadku użytkowników dysponujących wieloma licencjami.

Korzystanie

Zmianę aktualnego odbiorcy rozpoczyna się na stronie Zarządzanie i może to zrobić wyłącznie pierwotny nadawca umowy.

1. W zakładce Zarządzanie kliknij jednokrotnie „wysłaną do podpisania” umowę, którą chcesz edytować

 • Po wybraniu pozycja umowy jest podświetlona na niebiesko

2. Kliknij zakładkę Historia w prawym dolnym narożniku ekranu

 • Panel po prawej stronie zostaje odświeżona, aby wyświetlić listę zdarzeń dla wybranej umowy

3. Znajdź aktualnego odbiorcę umowy  Tuż pod adresem e-mail znajduje się łącze Zmień sygnatariusza. Kliknij łącze Zmień sygnatariusza

1. Manage page - History tab - marked

Zostanie wyświetlona strona Zmień aktualnego sygnatariusza. Po prawej stronie znajduje się opis bieżącego ustawienia domyślnego (można całkowicie zastąpić aktualnego odbiorcę lub wprowadzić nowego odbiorcę jako odbiorcę alternatywnego).

2. Replace Signer page - Sender Options

Jeśli administrator Adobe Sign daje taką możliwość, nadawca może zmienić domyślne ustawienie (podświetlone powyżej). Jeśli opcja ta nie jest widoczna, możliwe jest wykonanie tylko domyślnej operacji.

4. Wprowadź adres e-mail nowego odbiorcy, aby przypisać go do umowy

5. Wprowadź wiadomość dla nowego odbiorcy

 • To pole jest wymagane, więc musisz wprowadzić jakąś treść.

6. Po wpisaniu wiadomości, kliknij przycisk Zastąp sygnatariusza

7. Nastąpi przekierowanie na stronę Pulpitu i pojawi się komunikat o powodzeniu przeprowadzonej operacji

3. Success Banner

 

W zakładce Historia pojawi się informacja o tym, kto delegował dokument od jednego do innego odbiorcy.

4. Replace Recipient - History tab post-replace

 

 

Również w raporcie inspekcji zostanie odnotowana zmiana odbiorcy

5. Replace Signer - Audit Report

Konfiguracja ustawień

Domyślne ustawienie funkcji zastępowania odbiorcy zakłada całkowite zastąpienie aktualnego odbiorcy nowym.

Użytkownicy korzystający z planu indywidualnego nie mogą zmienić tego ustawienia.

W przypadku użytkowników dysponujących wieloma licencjami, jest opcja zmiany tego domyślnego ustawienia na poziomie konta lub grupy, tak aby nadawca umowy mógł wybrać, która z opcji bardziej odpowiada bieżącym potrzebom.

Przejdź do karty Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Zastąp odbiorcę

6. Nav to setting

Administratorzy muszą tu sobie odpowiedzieć na dwa pytania:

Która z opcji ma być domyślnym ustawieniem dla konta/grupy?

 • Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć – jest to domyślna opcja zastępowania
  • Jeżeli najważniejszym celem jest uniknięcie wysłania umowy pod niewłaściwy adres e-mail, jest to rozwiązanie lepsze.
 • Zarówno początkowy odbiorca jak i nowy odbiorca będą mogli uczestniczyć – jest to opcja polegająca na obejmowaniu
  • Jeśli główną obawą jest to, że procedura składania podpisów zostanie opóźniona z powodu braku dostępności odbiorców, bo są poza biurem lub nie można się z nimi skontaktować, wówczas to rozwiązanie jest lepsze.

Czy nadawca umowy powinien mieć możliwość zmiany ustawień domyślnych?

 • Zaznaczając pole wyboru Użytkownicy w moim koncie mogą wybrać, czy początkowy odbiorca może uczestniczyć po tym, jak go zastąpiono, sprawiasz, że na stronie Zastąp bieżącego sygnatariusza będzie wyświetlone pole wyboru, które pozwoli nadawcy wybrać jedną lub drugą opcję.
  • Wartość dla poziomu konta/grupy określa status pola wyboru w trakcie wczytywania strony. 

Kwestie, o których należy pamiętać

Można zastąpić tylko aktualnego odbiorcę.

Nie można zmienić odbiorcy na kogoś, kto już jest uczestnikiem umowy.

Po zmianie nie można z powrotem wprowadzić wartości odbiorcy podlegającego zmianie.

Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem Mega Sign nie można korzystać z funkcji Zastąp odbiorcę.

Można zastępować ten sam indeks odbiorcy (na przykład: Sygnatariusz 2) wielokrotnie z różnymi wartościami.

 • W przypadku zastosowania opcji obejmowania, za każdym razem zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców.
 • W przypadku zastosowania opcji zastępowania, cała lista potencjalnych odbiorców zostaje zastąpiona tylko jednym, nowo wprowadzonym adresem.

W grupie odbiorców nie można zmieniać osobno poszczególnych odbiorców.

 • W takim przypadku w opcji zastępowania cała grupa zostaje zastąpiona jednym, nowo wprowadzonym adresem e-mail.
 • Natomiast w opcji obejmowania grupa odbiorców zostaje powiększona o jednego, nowego odbiorcę.

Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.

Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online