Tworzenie raportu

Adobe Document Cloud dla firm – posiadacze kont premium mogą tworzyć raporty dla transakcji wysłanych przez użytkowników konta. Zadanie raportu powoduje stworzenie różnych wykresów obrazujących procent podpisów oraz średni czas podpisania. Użytkownik ma również możliwość wyeksportowania pliku CSV zawierającego nieobrobione dane z raportu.

Szybkie kroki

 1. Kliknij przycisk Raporty.
 2. Kliknij przycisk Utwórz nowy raport.
 3. Ustaw parametry raportu (patrz część trzecia).
 4. Kliknij przycisk Uruchom raport.

Krok po kroku

 1. Aby wygenerować raport, kliknij kartę Raport, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy raport.

  1. Create New Report
 2. Ustaw parametry mające wpływ na wyniki raportu, a następnie kliknij przycisk Uruchom raport. Parametry konta można znaleźć w następnej części artykułu.

  2. Run Report
 3. Zostanie otwarta strona z wynikami raportu zawierająca informacje oparte na wybranych parametrach.

  3. Produced Report

Parametry raportu

Odstęp czasowy

Sekcja Odstęp czasowy umożliwia zebranie danych z określonych ram czasowych lub niestandardowego zakresu dat.

01a - R

Grupy użytkowników

Parametr Grupy użytkowników umożliwia zebranie informacji od wybranych użytkowników lub grup.

01b - R

Dokumenty

Obszar Dokumenty umożliwia wybranie określonych dokumentów z biblioteki, które zostały wysłane do podpisania.

01c - R

Nazwa dokumentu

Opcja ta pozwala uwzględnić część nazwy dokumentu w wyszukiwaniu raportu.

01d - R

Mega Sign

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić transakcję Mega Sign w raporcie.

01e - R

Różne dane raportu

Ostatnie cztery ustawienia znajdujące się na stronie służą do zmiany lub wizualnego dostosowania raportu i związanych z nim wykresów.

01f - R

Dane i opcje raportu

Aktualizuj raport za pomocą bieżących danych

To łącze pozwala odświeżyć raport z uwzględnieniem ostatnich transakcji.

Update with current data link

Zapisz raport

Opcja Zapisz raport umożliwia zapisanie raportu. Zapisane raporty można otworzyć ponownie, klikając kartę Raporty.

Save Report

Udostępnij raport

Ta opcja umożliwia udostępnianie określonego raportu na adres e-mail z uwzględnieniem niestandardowej wiadomości.

Share Report

Zaplanuj raport

Opcja Zaplanuj raport wykorzystuje ustawienia bieżącego raportu w celu skonfigurowania automatycznie powtarzanego raportu generowanego codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można również wybrać odbiorców, do których wysyłane będą generowane raporty.

Schedule Report

Eksportuj dane raportu

Kliknij opcję Eksportuj dane raportu, aby pobrać plik CSV z nieobrobionymi danymi wygenerowanymi przez raport.

Uwaga:

Domyślnie dane pól nie są zapisywane w pliku CSV danego raportu. Jeżeli chcesz wyeksportować dane pól z podpisanych umów, administrator konta musi utworzyć przypadek w dziale obsługi technicznej.

Export Report Data

Raport do wydruku

Opcja Raport do wydruku pozwala na uzyskanie wersji raportu pozbawionej wykresów i zawierającej tylko dane liczbowe.

Printer FRiendly

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online