Limity transakcji Adobe Sign

Usługa Adobe Sign ma obecnie ustalone limity transakcji w oparciu o poziom usługi nadawcy. Limity te zamieszczono w tabeli poniżej:

  Rozmiar pliku / przesyłanie Strony/transakcja Sygnatariusze/transakcja Transakcje KBA Transakcje uwierzytelniania telefonicznego
Bezpłatne 5 MB 25 6 0 0
Individual 10 MB 100 – z możliwością dostosowania 10 0 0
Dla zespołów 10 MB 100 – z możliwością dostosowania 25 0 0
Business 10 MB 100 – z możliwością dostosowania 25 0 0
Enterprise 10 MB – z możliwością dostosowania 100 – z możliwością dostosowania 25 – z możliwością dostosowania 50/rok – z możliwością dostosowania 50/rok – z możliwością dostosowania

Rozmiar pliku / przesyłanie: w usłudze Adobe Sign wprowadzono ograniczenie rozmiaru każdego przesyłanego pliku. Jeżeli próbujesz przesłać dokument, który jest zbyt duży, pod plikiem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Limit przekazywania został przekroczony”.

Strony/transakcja: cała transakcja (wszystkie połączone pliki) ma całkowity limit stron. Na życzenie limit ten może zostać dostosowany przez Dział wsparcia. Jeżeli próbujesz wysłać dokument, który przekracza limit ustawiony na koncie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Usługa Adobe Sign nie mogła utworzyć umowy, ponieważ przekroczono liczbę stron w dokumentach”.

Sygnatariusze / transakcja elektroniczna: liczba osób, które mogą podpisać elektronicznie transakcję, różni się w zależności od poziomu usługi. Użytkownicy kont bezpłatnych, indywidualnych, biznesowych i dla zespołów posiadają sztywne limity całkowitej liczby sygnatariuszy, których można uwzględnić w transakcji. Klienci korzystający z poziomu usługi dla przedsiębiorstw mogą zażądać zwiększenia tego limitu.

Transakcje KBA: weryfikacja oparta na wiedzy jest zaawansowaną formą weryfikacji tożsamości sygnatariusza, dostępną w usłudze na poziomie korporacyjnym. Domyślnie na koncie możliwe jest wykonanie 50 transakcji KBA rocznie. W przypadku, gdy wymagana jest większa liczba transakcji z wykorzystaniem tej usługi, należy skontaktować się z osobą na stanowisku Success Manager lub przedstawicielem działu sprzedaży w celu omówienia potrzebnej ilości oraz ceny.

Transakcje uwierzytelniania telefonicznego: transakcje uwierzytelniania telefonicznego są również formą zaawansowaną weryfikacji dostępną w usłudze na poziomie korporacyjnym. Domyślnie na koncie możliwe jest wykonanie 50 uwierzytelnianych telefonicznie transakcji rocznie. W przypadku, gdy wymagana jest większa liczba transakcji z wykorzystaniem tej usługi, należy skontaktować się z osobą na stanowisku Success Manager lub przedstawicielem działu sprzedaży w celu omówienia potrzebnej ilości oraz ceny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online