Przesyłanie podpisanego egzemplarza umowy


Przesyłanie podpisanej kopii umowy

Jeżeli sygnatariusz podpisze dokument i prześle go do nadawcy poza procesem podpisywania Adobe Acrobat Sign, podpisany dokument można przesłać z powrotem do usługi Acrobat Sign w celu zachowania porządku we wpisach.

Uwaga:

Czynność Przekaż podpisany dokument staje się widoczna, gdy:

 • Umowa jest w sekwencyjnym obiegu podpisu.
  • Równoległe obiegi podpisów (w tym hybrydowe obiegi podpisów) nie pozwalają na ponowne przesłanie dokumentu do cyklu podpisu
 • Następny odbiorca jest pojedynczym odbiorcą (brak grup odbiorców)
 • Umowa jest w toku
 1. Zdigitalizuj podpisany dokument.

  • Zeskanuj cały dokument, który ma zostać przesłany jako plik PDF lub obraz (PNG/JPG/GIF)
 2. Jako nadawca umowy:

  • Przejdź do: Zarządzaj > W toku
  • Rozwiń listę działań po prawej stronie, klikając Pokaż więcej
  Rozwiń działania

  • Kliknij polecenie Przekaż podpisany dokument
  Kliknij polecenie Przekaż podpisany dokument

 3. Do ekranu zostanie dodana nakładka umożliwiająca użytkownikowi dołączenie pliku podpisanego egzemplarza umowy

  • Kliknij łącze Dodaj plik
  • Przeglądaj swój system lokalny, aby znaleźć i dołączyć podpisany egzemplarz umowy
   • Po przesłaniu pliku nazwa pliku będzie widoczna w nakładce
  • Zaznacz opcję Potwierdzam, że przekazany dokument jest podpisaną kopią dokumentu
  • Kliknij przycisk Przekaż, aby przesłać plik
  Przekaż podpisany dokument – dodaj plik

  Uwaga:

  Powyższa ilustracja przedstawia zawartość okna dla procesu „Przekaż podpisany dokument” podczas przesyłania dokumentu ostatniemu odbiorcy.

  Jeśli dokument zostanie przesłany przed ostatnim odbiorcą, tekst nakładki zmieni się, aby wskazać, że kolejni odbiorcy otrzymają przesłany dokument jako zgodę na podjęcie działań.

  Poniżej znajduje się procedura „Przekaż podpisany dokument”, jeśli przesyłasz dokument w trakcie transakcji.

  Przesyłanie podpisanego dokumentu – w trakcie przesyłania

 4. Sukces!

  Na stronie Zarządzaj można znaleźć umowę w kategorii Ukończone (jeśli przesłany plik był w imieniu ostatniego odbiorcy).

  • Jeśli przesłany dokument jest przeznaczony dla odbiorcy innego niż ostatni odbiorca, umowa pozostaje w kategorii W toku
  Sukces

  Uwaga:

  Jeżeli dokument opuścił system Acrobat Sign, wszystkie pola Acrobat Sign zostaną usunięte po przesłaniu. (Jeśli na możliwość złożenia podpisu czekają jeszcze inni sygnatariusze, będą oni mogli skorzystać tylko z automatycznie wygenerowanych pól bloku podpisu w celu złożenia podpisu i wprowadzenia adresu e-mail).

   

  Przesłany dokument jest odpowiednio widoczny w Dzienniku aktywności i Raporcie kontroli

  Dziennik aktywności i raport kontroli

Opcje konfiguracji

Opcja przesyłania podpisanego dokumentu jest dostępna na poziomie konta i grupy. Należy pamiętać, że:

 • Początkowo wszystkie ustawienia grupy są dziedziczone z ustawień konta.
 • Jawnie skonfigurowane ustawienia na poziomie grupy zastępują ustawienia dziedziczone na poziomie konta.
 • Umowy można przekazać tylko do grupy, z której zostały wysłane.
Aby włączyć możliwość przekazywania umów:
 1. Przejdź do opcji Ustawienia konta > Ustawienia globalne (Ustawienia grupy w przypadku konfiguracji na poziomie grupy).
 2. Przewiń w dół do opcji Przekaż podpisany dokument.
 3. Zaznacz opcję Zezwalaj nadawcom na ręczne przekazywanie podpisanej kopii, którą otrzymali od sygnatariusza.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmianę.
Przekaż podpisany dokument

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto