Metoda uwierzytelniania w usłudze Adobe Acrobat Sign: uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign

Omówienie

Uwierzytelnianie w usłudze Adobe Acrobat Sign to metoda weryfikacji tożsamości pierwszego czynnika, która wymaga od odbiorcy uwierzytelnienia w systemie tożsamości Acrobat Sign. Dla odbiorców z istniejącą tożsamością Acrobat Sign jest to łatwe żądanie weryfikacji do znanego podmiotu.

Ponadto dostępne są opcje, które mogą wstępnie wpisać adres e-mail odbiorcy w panelu weryfikacji, a nawet całkowicie pominąć proces ręcznego ponownego uwierzytelniania, jeśli klient jest już uwierzytelniony w usłudze Acrobat Sign. Dzięki tym cechom uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign jest najwygodniejszym rozwiązaniem dla odbiorców wewnętrznych, którzy muszą złożyć uwierzytelniony podpis.

Domyślny proces weryfikacji wymaga, aby odbiorca potwierdził swoją tożsamość przez uwierzytelnienie w usłudze Acrobat Sign. Dostępny jest przycisk do panelu uwierzytelniania:

Monit o uwierzytelnienie w usłudze Acrobat Sign

Uwaga:

Odbiorcy, którzy nie mają konta Adobe powiązanego z adresem e-mail, na który wysyłana jest umowa, będą musieli utworzyć nowe konto użytkownika Adobe, aby ukończyć proces weryfikacji.

Po kliknięciu przycisku panel uwierzytelniania umożliwia odbiorcy uwierzytelnienie na koncie Acrobat Sign.

 • Dostępne są opcje dla macierzystego systemu tożsamości Acrobat Sign oraz konsoli Adobe Admin Console
Uwierzytelnianie w Adobe

Po uwierzytelnieniu odbiorca otrzymuje dostęp do wyświetlania umowy i korzystania z niej.

Jeśli odbiorca zamknie okno umowy z jakiegokolwiek powodu przed wykonaniem akcji, będzie musiał ponownie uwierzytelnić, aby wznowić.

Uwaga:

Uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign jest dostępne tylko dla planów dla firm i dla przedsiębiorstw.

Uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign nie jest usługą taryfową. Nie jest pobierana opłata za użytkowanie, niezależnie od ilości.


Konfigurowanie metody uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign podczas tworzenia nowej umowy

Gdy opcja uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign jest włączona, nadawca może ją wybrać z listy rozwijanej Uwierzytelnianie znajdującej się po prawej stronie adresu e-mail odbiorcy:

Wybór metody uwierzytelnienia


Raport kontroli

Raport kontroli wyraźnie wskazuje, że tożsamość odbiorcy zweryfikowano za pomocą uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign:

Wpis raportu kontroli


Najlepsze praktyki i uwagi

 • Uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign nie jest uwierzytelnieniem drugiego czynnika i nie powinno być używane, gdy podpis wymaga dodatkowego uwierzytelnienia (poza uwierzytelnieniem za pomocą poczty elektronicznej).
 • Uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign wymaga, aby odbiorca miał identyfikator Acrobat Sign. Jeśli go nie ma, należy utworzyć nowe konto, zanim odbiorca będzie mógł się uwierzytelnić. Z tego powodu nie zaleca się używania uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign w przypadku zewnętrznych odbiorców.
 • Metoda uwierzytelnienia w usłudze Acrobat Sign jest najlepsza do uwierzytelniania wewnętrznego, ponieważ wszyscy odbiorcy wewnętrzni mają identyfikatory Adobe.
 • Przed skonfigurowaniem konta do automatycznego uzupełniania adresu e-mail odbiorcy lub pominięciem procesu ponownego uwierzytelniania należy skontaktować się z zespołem prawnym w celu poznania wymagań dotyczących prawidłowego podpisu. Należy sprawdzić, czy konfigurowane opcje są nadal zgodne z wymaganiami dokumentu wynikowego.
 • Należy pamiętać, że jeśli odbiorcy uzyskują dostęp do umów bezpośrednio z poziomu strony zarządzania programu Acrobat Sign, uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign działa jako podstawowy (i jedyny) czynnik uwierzytelniania. Łącze e-mail (które zazwyczaj zawiera domyślny podstawowy element uwierzytelniania) zostanie pominięte i zastąpione uwierzytelnioną sesją do Acrobat Sign.  W tym scenariuszu uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign duplikuje podstawowy składnik uwierzytelniania.
 • Konta, które kupują transakcje uwierzytelniania premium, mogą rozważyć ustanowienie ustawień na poziomie konta, aby ograniczyć odbiorców wewnętrznych tylko do korzystania z metody uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign, jeśli uwierzytelnianie drugiego czynnika nie jest wymagane dla wewnętrznych podpisujących. Może to uniemożliwić przypadkowe użycie zasobów typu premium. W razie potrzeby można zawsze skonfigurować grupy dla innych metod uwierzytelniania:
Przejdź do elementów sterujących uwierzytelniania


Opcje konfiguracji

Administratorzy na poziomie grup i kont mogą włączać i konfigurować metodę uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign, przechodząc do opcji Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.

Istnieje pięć elementów sterujących związanych z metodą uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign:

 • Uwierzytelnianie w usłudze Acrobat Sign — podstawowa funkcja; zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia nadawcom dostęp do metody uwierzytelniania podczas tworzenia umów.
 • Domyślnie użyj następującej metody — definiuje domyślną wartość wstawianą do opcji uwierzytelniania odbiorcy.
 • Uwierzytelnianie tożsamości wewnętrznych odbiorców — włączenie tej opcji umożliwia wewnętrznym odbiorcom skonfigurowanie różnych opcji uwierzytelniania i ustawień domyślnych.
  • Ogólnie zaleca się, aby używać uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign tylko w odniesieniu do wewnętrznych odbiorców.
  • Opcje dostępu uwierzytelniania w usłudze Acrobat Sign i selektor Domyślnie są replikowane w celu ustawienia obsługi wewnętrznego odbiorcy.
 • Zezwalaj usłudze Acrobat Sign na automatyczne wypełnianie adresów e-mail sygnatariuszy dla każdego żądania uwierzytelniania — po włączeniu tej opcji adres e-mail odbiorcy jest importowany z umowy do panelu uwierzytelniania. Zaimportowana wartość adresu e-mail jest stała i odbiorca nie może jej zmienić.
 • Nie żądaj ponownego uwierzytelnienia sygnatariusza, jeśli jest on już zalogowany do usługi Acrobat Sign — jeśli ta opcja jest włączona, odbiorca nie musi ponownie uwierzytelniać się przy otwieraniu umowy, jeśli jest już uwierzytelniony w usłudze Acrobat Sign.
  • Wymaga to otwarcia umowy w tej samej przeglądarce co uwierzytelniona sesja Acrobat Sign.
Rozszerzone elementy sterujące uwierzytelnianiem tożsamości w usłudze Acrobat Sign

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto