Obieg podpisywania odręcznego jest obecnie dostępny na wszystkich poziomach usługi.

 

Czasem wymagane jest uzyskanie podpisu fizycznego. Może to być wymóg prawny lub rozwiązanie takie może być po prostu bezpieczniejsze dla obu stron.

Obieg podpisywania odręcznego Adobe Sign pozwala na uzyskanie fizycznych podpisów, zapewnia prawidłową kontrolę dostępu, zachowuje jakość i przejrzystość dokumentu końcowego, a ponadto korzysta z dobrodziejstw elektronicznego przetwarzania i kontroli.


Konfigurowanie umowy do podpisu odręcznego

W przypadku nadawców jedyną zmianą jest wybranie opcji „Odręczny” zamiast opcji „Elektroniczny”.

Obieg pracy


Obsługa podpisów odręcznych przez sygnatariuszy

Dla sygnatariuszy obieg pracy z podpisami odręcznymi przypomina obieg elektroniczny z tym wyjątkiem, że muszą oni wydrukować dokument, aby złożyć podpis:

 • Odbiorca otrzymuje e-mail z łączem do dokumentu.
 • Odbiorca otwiera dokument elektronicznie i w pierwszej kolejności otrzymuje 3-etapowe podsumowanie procesu:
Three Steps

 

 • Odbiorca może wypełnić wszystkie pola, które są wymagane
 • Odbiorca klika przycisk Dalej, aby przejść do instrukcji pobierania:
Step 2

 

 • Odbiorca klika przycisk Pobierz, aby pobrać dokument z wypełnionymi przez siebie polami.
 • Pojawia się okno z prośbą o otwarcie lub zapisanie pliku
 • Po otwarciu pliku PDF należy go wydrukować
 • Należy podpisać dokument
 • Na koniec należy zeskanować dokument z powrotem do formatu cyfrowego
  • Aplikacja Adobe Sign przyjmuje odesłany plik w każdym standardowym formacie (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
  • Adobe Sign przyjmuje tylko jeden plik, dlatego aby przesłać więcej obrazów, należy zgromadzić je w jednym pliku.
 • Kliknięcie łącza w oryginalnym e-mailu z prośbą o podpisanie otwiera interfejs przesyłania pliku (lub ponownego jego pobrania w razie potrzeby)
step 3
 
 • Kliknięcie przycisku Przekaż, aby wysłać powoduje otwarcie okna umożliwiającego sygnatariuszowi znalezienie pliku, który chce przesłać do systemu lokalnego
 • Po przesłaniu pliku praca odbiorcy jest zakończona, a umowa zostaje przekazana do kolejnego sygnatariusza lub proces zostaje zakończony

 

Konwertowanie podpisu elektronicznego na podpis odręczny

Jeśli ustawienia konta zostaną odpowiednio skonfigurowane, sygnatariusze mogą zmienić swój podpis z elektronicznego na odręczny.

Po otwarciu umowy w widoku sygnatariusza, w lewym górnym rogu okna znajduje się lista Opcje.

Na tej liście znajduje się opcja Drukuj, podpisuj i prześlij , która przekształca obieg podpisywania na obieg podpisywania odręcznego dla wszystkich kolejnych odbiorców.

Sygnatariusz zostanie poproszony o dokończenie opisanej powyżej procedury podpisywania odręcznego.

convert form esig


Jak włączyć opcję podpisu odręcznego

Aby podpis odręczny był dostępny, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania
 2. Przewiń w dół do opcji Dopuszczalne typy podpisu
 3. Zaznacz opcję Zezwalaj nadawcom na wysyłanie dokumentów do podpisu pisemnego
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmianę
enable_setting

 

Po włączeniu funkcji pojawi się ona na stronie wysyłania

Uwaga:

Jeśli korzystasz z dokumentów z ograniczoną widocznością (Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne), musisz włączyć podpis pisemny w tych ustawieniach, aby opcja odręcznego podpisu pojawiła się na stronie wysyłania.

Wszystkie umowy wysyłane zarówno z opcją dokumentów z ograniczoną widocznością, jak i obiegiem pracy z podpisami odręcznymi będą ignorowały ustawienia widoczności dokumentów i przedstawiały cały dokument sygnatariuszowi.