Żądanie adresu IP od odbiorców raportu kontroli

Omówienie

Domyślnie raport z audytu programu Acrobat Sign nie rejestruje adresów IP zdarzeń zarejestrowanych przez różne strony.

Jeśli jednak informacje o adresie IP są cenne dla Twojej organizacji, możesz włączyć zbieranie tych danych na poziomie konta lub grupy.

Korzystanie

Każda umowa wysłana z grupy, w której włączono funkcję Poproś sygnatariuszy o adres IP, będzie automatycznie gromadzić te dane w raporcie z audytu. Nie jest wymagana dalsza interakcja z użytkownikiem.

  • Adresy IP są zbierane dla wszystkich zdarzeń, nie tylko dla podpisów.
  • Adresy IP są widoczne tylko w raporcie z audytu i nie są dostępne w dzienniku aktywności umowy.
Poproś o adres IP — raport kontroli

Włączanie/wyłączanie

Zbieranie adresów IP jest dostępne dla wszystkich poziomów usług.

Aby włączyć lub wyłączyć zbieranie adresów IP, przejdź do opcji Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu.> Dodatkowe ustawienia

Włącz opcję Poproś sygnatariuszy o adres IP i zapisz konfigurację.

Elementy sterujące prośby o adresy IP

Uwaga:

Zbieranie adresów IP jest wbudowaną cechą umowy w momencie jej wysyłania. Aktualizacja ustawień powoduje natychmiastowe włączenie (lub wyłączenie) funkcji dla wszystkich nowych umów, ale nie ma zastosowania do umów wysłanych wcześniej

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto