Autonomiczne znaczniki czasowe dla umów z podpisami elektronicznymi

Jeśli Twoja firma musi uzyskać znacznik czasowy, aby zachować zgodność z przepisami, ale korzystanie z certyfikatów podpisów cyfrowych nie jest wymagane, możesz włączyć autonomiczny znacznik czasowy!

Informacje o autonomicznych znacznikach czasowych

Klienci, którzy wymagają w umowach stosowania kryptograficznego znacznika czasowego, ale nie chcą lub nie mogą używać podpisów cyfrowych, mają możliwość skojarzenia znacznika czasowego z pieczęcią certyfikacji, która jest stosowana do wszystkich umów wygenerowanych w usłudze Adobe Acrobat Sign.

Umożliwia to zachowanie zgodności z niektórymi wymaganiami prawnymi i branżowymi, takimi jak japońska ustawa o prowadzeniu dokumentacji elektronicznej.

Uwaga:

Funkcja autonomicznych znaczników czasowych jest obecnie domyślnie wyłączona.

Konta na poziomie Enterprise, które chcą włączyć usługę, powinny kontaktować się w tej sprawie z menedżerem ds. sukcesów klienta.

Autonomiczny znacznik czasowy

Uwaga:

Autonomiczne znaczniki czasowe mogą być również używane w oparciu o dostawcę niestandardowych znaczników czasowych.

Korzystanie z tej funkcji

Po włączeniu tej funkcji dla konta (lub grupy) administrator lub nadawca nie musi podejmować żadnych dalszych działań. 

Kryptograficzny znacznik czasu zostanie automatycznie powiązany z pieczęcią certyfikacji dla wszystkich umów i będzie działać do czasu wyłączenia funkcji.

Włączanie/wyłączanie

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń > Znacznik czasowy.

  • Zaznacz pole wyboru W przypadku umów zawierających tylko podpisy elektroniczne zastosuj znacznik czasowy pieczęci certyfikatu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do elementów sterujących autonomicznym znacznikiem czasowym.

Ważne kwestie...

Skojarzenie kryptograficznego znacznika czasowego z pieczęcią certyfikacji powoduje niewielkie, ale dostrzegalne zwiększenie rozmiaru plików i wydłużenie czasu przetwarzania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?