Alternativen Generera och Exportera som misslyckas för individuella lager när de grupperas på ritytor

Om Photoshop CC 2015.5 används för att exportera individuella lager genom att välja Generera > Bildresurser eller genom att högerklicka på ett lager i panelen Lager och välja Exportera som misslyckas om lagret ingår i en grupp som även finns på en rityta.

Lösningar

  1. Använd Adobe Photoshop CC 2015.1.2 samtidigt för att exportera individuella lager
  2. Omstrukturera filen så att lager som du vill exportera individuellt inte ingår i en grupp i en rityta. Placera alltså de individuellt exporterade lagren på den översta nivån i ritytor, istället för att gruppera dem.
  3. Omstrukturera filen till att inte använda ritytor.

Våra tekniker är medvetna om problemet och jobbar på en lösning.