Problem

Du har i Photoshop CC 2015 installerat plugin-program från fler än fem olika tredjepartsleverantörer av plugin-program. Sjätte platsens plugin-program läses inte in när de öppnas, alternativt visar undermenyn förinställningar för dokumentstorlek.

Lösning