Funktionen Kontodelning är tillgänglig för tjänstenivåerna Team, Business och Enterprise.

Aktivera eller inaktivera kontodelning mellan användare

Kontodelning är ett sätt att visa avtalen för en annan användare som använder Adobe Sign i Document Cloud. Alla avtal som delaren har skickat och signerat är synliga för de personer som användaren delar med via fliken Hantera i deras konto.

Förhållandet är ensidigt och avtalen är skrivskyddade. Kontodelning är praktiskt för chefer eller administratörer som vill följa en enskild användares arbete.

Obs!

Eftersom delningen bara ger skrivskyddad tillgång kan transaktionen inte redigeras av den person som avtalen delas med. Det är bara avsändaren av ett avtal som kan ändra det (signera, godkänna, delegera eller avbryta).

Stegen i korthet

 1. Gå till sidan Konto eller för pekaren över namnet i det övre högra hörnet och klicka på Min profil.
 2. Gör något av följande:
  1. Dela ditt konto: Klicka på Dela mitt konto för att dela ditt konto med en annan användare. Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet och ange e-postadressen till den användare som du vill dela med. Klicka på Spara.
  2. Visa ett annat konto: Klicka på Visa andra konton för att begära att någon annan delar sitt konto med dig. Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet och ange e-postadressen till den användare som du vill ska dela med dig. Klicka på Spara.
  3. Godkänn en delningsbegäran: Klicka på länken godkänn för begäran under Dela mitt konto.
  4. Skicka om en delningsbegäran: Klicka på länken skicka om för begäran under Visa andra konton.
  5. Avbryt en delning: Klicka på länken avbryt för delningen under Visa andra konton eller Dela mitt konto.

Steg för steg

För pekaren över ditt namn i det övre högra hörnet och klicka på Min profil.

Nav to PErsonal Preferences

Visa andra konton: Begära en delning

Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet. Ange e-postadressen till den användare vars konto du vill visa och klicka sedan på Spara. De får ett e-postmeddelande och begäran visas i delen Dela mitt konto hos dem.

View Accounts

 

Ett popup-fönster visas med meddelandet att ange e-postadressen för den användare som du vill visa.

 • Ange e-postadressen
 • Klicka på Spara.
Save Request to View

 

Ett e-postmeddelande skickas till den adress som du angett.

Tills mottagaren godkänner inbjudan om att dela sitt konto, visas begäran som VÄNTANDE

Pending Request to View

 

När begäran godkänns tas den VÄNTANDE flaggan bort

Accepted Request to View

 

Delat innehåll visas på sidan Hantera.

Alla delat innehåll har en beskrivning i ljusgrått som anger vem som har delat innehållet under överenskommelsenamnet.

Shared doc on Manage page

Dela mitt konto: Dela ditt konto med en annan användare

Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet. Ange e-postadressen till den användare som du vill dela ditt konto med och klicka på Spara. De får ett e-postmeddelande och begäran visas i delen Visa andra konton hos dem.

Share my account

 

Ett popup-fönster visas med meddelandet att ange e-postadressen för den användare med vilken du vill dela ditt kontoinnehåll.

 • Ange e-postadressen
 • Klicka på Spara
Save Request to Share

 

Ett e-postmeddelande skickas till den adress som tillhör den som du vill dela ditt innehåll med.

Tills mottagaren godkänner inbjudan att visa ditt konto, visas begäran som VÄNTANDE

Pending request to Share

 

När begäran godkänns tas den VÄNTANDE flaggan bort

Accepted Request to share

Godkänna en delningsbegäran

Alla aktiva delningar visas i Visa andra konton och Dela mitt konto.

Godkänna en delningsbegäran:

 • Gå till Min profil > Personliga inställningar > Visa andra konton || Dela mitt konto
 • Klicka en gång om du vill godkänna
  • Då visas länken Godkänn
 • Klicka på länken Godkänn
Accept a Share

 

Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret.

Den väntande flaggan tas bort och delningen är aktiverad.

Successful Accept

Avvisa en delningsbegäran

Alla aktiva delningar visas i Visa andra konton och Dela mitt konto.

Om du vill avvisa en begäran om visning eller delning:

 • Gå till Min profil > Personliga inställningar > Visa andra konton || Dela mitt konto
 • Klicka en gång på delningen om du vill avvisa den
  • Då visas länken Avvisa
 • Klicka på länken Avvisa
NAv to Decline

 

Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret.

Den väntande begäran tas bort från listan över delningar.

Successful Decline

Skicka om en delningsbegäran

Alla aktiva delningar visas i Visa andra konton och Dela mitt konto.

Om du vill skicka om begäran om delning eller visning:

 • Gå till Min profil > Personliga inställningar > Visa andra konton || Dela mitt konto
 • Klicka en gång på delningen om du vill skicka om e-postmeddelandet
  • Då visas länken Skicka om delningsbegäran
 • Klicka på länken Skicka om delningsbegäran
Resend Share Request

 

Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret.

Resend Success

Avbryta en delning

Alla aktiva delningar visas i delen Visa andra konton och Dela mitt konto. Alla delningar kan avbrytas av bägge parter.

Om du vill avbryta ett delat konto:

 • Gå till Min profil > Personliga inställningar > Visa andra konton || Dela mitt konto
 • Klicka en gång på delningen om du vill avbryta den
  • Då visas länken Avbryt delning
 • Klicka på länken Avbryt delning
NAv to Cancel Share

 

Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret och delningen tas bort från listan över delningar.

Cancel Success

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy