Funktionen Kräv identitetsautentisering i Adobe Sign är tillgänglig på Enterprise-nivå.

Funktionsbeskrivning

Med funktionen Kräv identitetsautentisering måste signerare autentisera varje gång de signerar.

Inställningen påverkar både obligatoriska och valfria signaturer och signaturblock.

Endast signaturfält autentiseras, inte initialfält.

Inställningen gäller alla signerare som ingår i avtalet (interna och externa).

Funktionen finns på sidan Bioläkemedelsinställningar och är tillgänglig för alla kunder med ett Enterprise-paket.

Obs!

Funktionen Kräv identitetsautentisering är bara tillgänglig på sidan Bioläkemedelsinställningar som måste aktiveras av supporten eller CSM.


Så här fungerar det

Förutsättningar

För att Kräv identitetsautentisering ska fungera måste signeraren autentisera på följande sätt:

  • Telefonautentisering (SMS) – Rekommenderas för externa signerare
  • Adobe Sign-autentisering – Rekommenderas för interna signerare

Autentiseringsmetoden definieras på sidan Skicka-inställningar i avsnittet iID-autentiseringsmetoder.

 

Kräv identitetsautentisering kräver att signerare autentiserar sig varje gång signaturen används.

En uppmaning att autentisera visas när användaren klickar på ett signaturfält. Det finns två möjliga alternativ:

  • Telefonautentisering – En SMS-baserad text med en femsiffrig kod som signerare måste ange innan signaturen kan tillämpas
phone_auth

 

  • Adobe Sign-autentisering – Signerarens Adobe Sign-lösenord måste anges
adobe_sign_authentication

 

När signaturen tillämpats kan mottagaren fortsätta att fylla i/signera formuläret.


Konfigurationsalternativ

När Kräv identitetsautentisering är aktiverat måste mottagaren dessutom autentisera när de klickar på knappen Signering.  

Denna slutliga autentisering kan tas bort genom begäran till din Success Manager.

click_to_sign_button


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Funktionen Kräv identitetsautentisering kan aktiveras på kontonivå av kontoadministratören för Adobe Sign.

Inställningar på gruppnivå tillåts och kommer att åsidosätta värdena på kontonivå.

 

Du öppnar alternativen genom att gå till: Konto > Kontoinställningar > Bioläkemedelsinställningar

navigate_to_biopharmapage


Tänk på...

  • Kräv identitetsautentisering fungerar på digitala och elektroniska signaturfält
    • Varje signerare kan ha ett fält för digitala signaturer och flera elektroniska signaturfält
  • Kräv identitetsautentisering gäller inte när endast en stämpel används som signatur

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy