Ändra din e-postadress

Obs!

Artikeln nedan är avsedd för kunder som hanterar sina användarlicenser i det inbyggda Adobe Acrobat Sign-systemet.

Användare som använder Adobe Admin Console för användarhantering bör läsa den här artikeln >


Ändra din e-postadress

Alla användar-ID:n för Adobe Acrobat Sign är kopplade till en e-postadress. Du kan ändra e-postadressen som är kopplad till ditt användar-ID för Acrobat Sign. Bara en e-postadress kan dock kopplas till ett visst användar-ID.

Dina dokument och delningar bevaras om du ändrar din e-postadress.

 1. Logga in på ditt konto och klicka på ditt namn i det övre högra hörnet. Välj Min profil på popup-menyn.

 2. Klicka på länken Ändra e-postadress

  Ändra e-postadress via min profil

 3. Ändra e-postadressen i fälten E-postadress och Bekräfta e-postadress och kontrollera att de är samma. Klicka sedan på Spara.

 4. Du kommer automatiskt till en sida som bekräftar att din e-postadress har ändrats och att en bekräftelse har skickats per e-post.

  Läs nästa avsnitt för att hitta en lösning om ett fel uppstår.

 5. Kontrollera inkorgen för den nya e-postadressen och klicka på länken i meddelandet.

  Bekräfta din e-postadress

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?