Funkcja automatycznego wykrywania pól w środowisku tworzenia jest domyślnie włączona dla kont na poziomie Individual, Team, Business i Enterprise.

Opis funkcji

Podczas przesyłania nowego formularza do środowiska tworzenia aplikacja Adobe Sign automatycznie sprawdza dokument i umieszcza pola kandydata w miejscach, gdzie będą prawdopodobnie potrzebne.

Użytkownik może zaakceptować lub usunąć pola kandydata bądź też zmienić ich rodzaj.


Korzystanie

Wykrywanie pól odbywa się automatycznie podczas wysyłania dokumentu do środowiska tworzenia. Obejmuje to proces tworzenia szablonu lub widżetu oraz zdarzenia wysyłania.

○ Jeśli pola kandydata zostaną zidentyfikowane, w lewej górnej części okna tworzenia pojawi się ikona z opisem. Kliknięcie ikony spowoduje rozmieszczenie sugerowanych pól.

○ Jeśli pola kandydata nie zostaną wykryte, ikona nie zostanie wyświetlona.

○ Każda strona jest sprawdzana oddzielnie i ma własną ikonę umieszczania pól.

Uwaga:

Wykrywanie pól nie odbędzie się, jeśli w przesłanym dokumencie zastosowano już pola dowolnego rodzaju (znaczniki tekstowe lub pola formularza Acroform).

1 Candidate fields Identified

 

Kliknięcie ikony pola kandydata powoduje umieszczenie wszystkich sugerowanych pól na tej stronie.

Użytkownik może kliknąć symbol X w dymku, aby usunąć go bez umieszczania pól.

2 Placed Candidate fields

 

Po rozmieszczeniu pól dymek informuje użytkownika o konieczności sprawdzenia pól.

Aplikacja Adobe Sign nie jest w stanie określić nazwy dla pola, dlatego wszystkie mają nadaną nazwę ogólną (np. Niestandardowe pole 1). 

Oprócz tego aplikacja Adobe Sign nie może określić, do którego uczestnika ma zostać przypisane pole. Domyślnie wszystkie pola są przypisane do „Uczestnika 1”.

3 Field Properties Menu

 

W pierwszej kolejności zaleca się usunięcie dodatkowych pól, które zostały nieprawidłowo umieszczone.

4 Delete useless fields

Uwaga:

Aby wybrać wiele plików, należy przytrzymać klawisz Shift i kliknąć na formularzu lub narysować obwiednię za pomocą myszy. Zostaną zaznaczone wszystkie pola znajdujące się w obwiedni.

Można następnie przemieścić lub usunąć grupy pól.

 

Następnie przesuń lub dodaj pola, które zostały źle umieszczone.

5 Align fields

 

Gdy w formularzu znajdują się już tylko potrzebne pola, sprawdź każde z nich, otwierając je podwójnym kliknięciem.

Zaleca się stosowanie opisowej nazwy dla każdego pola, aby raporty były bardziej przejrzyste, a mapowanie danych łatwiejsze do zaplanowania.

Aby zmienić nazwę pola, kliknij ikonę Edytuj obok nazwy pola i wprowadź swoją nazwę.

6 Change field names

 

Jeśli formularz wymaga wprowadzenia całej zawartości przez pierwszego odbiorcę, wówczas potrzebna jest właśnie domyślna rola Uczestnika 1.

Jeśli jednak wysyłający musi wstępnie uzupełnić jakieś pola lub jeśli istnieje kilku odbiorców, wówczas pole Przypisane do powinno zostać zaznaczone i dostosowane według potrzeb.

 

Inną kwestią do sprawdzenia w przypadku pól jest typ pola.

Domyślnie wszystkie rozmieszczone pola kandydata są polami tekstowymi. Można je jednak łatwo zmienić na większość popularnych typów pól z jednym wierszem:

○ Pola podpisu

○ Pola informacji o sygnatariuszu

○ Pola tekstowe

 

7 field types

Uwaga:

Automatycznie umieszczane pola obsługują wszystkie normalne opcje pól, takie jak reguły walidacji pól, instrukcje warunkowe, narzędzia do zmiany wyglądu czcionki itp.

 

Po zweryfikowaniu wszystkich pól przejrzyj wszystkie pozostałe strony dokumentu, umieszczając i sprawdzając pola.

Po umieszczeniu wszystkich pól, kliknij opcję Zapisz lub Wyślij, aby zakończyć proces tworzenia.

Jeśli tworzysz szablon, wszystkie pola możesz edytować na stronie Zarządzaj.

Jeśli opuścisz środowisko tworzenia przed zapisaniem lub wysłaniem, dokument będzie można znaleźć na stronie Zarządzaj w sekcji Wersja robocza, ale rozmieszczenie pól zostanie utracone.


Włączanie i wyłączanie

Funkcję automatycznego wykrywania pól na poziomie konta lub grupy może włączyć i wyłączyć jedynie dział pomocy technicznej Adobe Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.


Ważne kwestie

Umowy o całkowitej liczbie stron powyżej 25 nie będą wywoływać automatycznego wykrywania pól.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online