Zmiana adresu e-mail

Wszystkie identyfikatory użytkownika usługi Adobe Sign są powiązane z adresem e-mail. Możesz zmienić adres e-mail powiązany ze swoim identyfikatorem użytkownika usługi Adobe Sign. Należy pamiętać, że system umożliwia w danym momencie powiązanie adresu e-mail tylko z jednym identyfikatorem użytkownika.

W przypadku zmiany adresu e-mail dokumenty oraz udostępnienia zostaną zachowane.

Szybkie kroki

 1. Zaloguj się na swoim koncie.
 2. Kliknij swoje nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz opcję Mój profil.
 4. Wprowadź nowy adres e-mail w polach Zmień oraz Potwierdź adres e-mail.
 5. Kliknij przycisk Zaktualizuj.

Krok po kroku

 1. Zaloguj się do konta, klikając swoje nazwisko w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Mój profil z wyskakującego menu.

 2. Kliknij łącze Zmień adres e-mail.

 3. Zmień adres e-mail, wpisując nowy adres w polach Adres e-mail oraz Potwierdź adres e-mail. Upewnij się, że wpisane adresy są identyczne. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zmiany adresu e-mail. Wysłana zostanie również weryfikacyjna wiadomość e-mail.

  W przypadku błędu poszukaj rozwiązania w dalszej sekcji.

 5. Sprawdź skrzynkę odbiorczą podanego adresu e-mail i kliknij łącze dostępne w wiadomości weryfikacyjnej.

Najczęstsze błędy

 1. Błąd ten oznacza, że wprowadzony adres e-mail jest już powiązany z innym identyfikatorem użytkownika.

  Nie należy się tym przejmować, ponieważ zdarza się to dość często. Jeżeli ktoś kiedyś wysłał jakiś dokument na podany adres e-mail, system przechowuje adres na wypadek ponownego użycia.

  Niezależnie od tego, czy jest to zamierzone, adres e-mail, którego chcesz użyć, znajduje się już w systemie. Aby z niego skorzystać, konieczny jest dostęp do tego identyfikatora użytkownika w celu usunięcia przypisania adresu e-mail.

  W poniższym przykładzie aktualnie używanym adresem e-mail jest adres esigner1@gmail.com, ale chcemy skorzystać z adresu esigner12@gmail.com. Podczas próby zmiany adresu na esigner12@gmail.com wyświetlany jest błąd opisany powyżej.

  Po pierwsze należy spróbować zalogować się do konta esigner12@gmail.com, które korzysta z adresu e-mail, który chcemy zwolnić. Podczas próby zalogowania wyświetlany jest komunikat:

 2. Komunikat o błędzie jest odrobinę mylący, ponieważ konto nie jest zablokowane. Musi ono zostać zarejestrowane lub też podano nieprawidłowe hasło. Teraz zarejestrujemy adres esigner12@gmail.com, aby móc uzyskać dostęp do identyfikatora użytkownika.

 3. Po otrzymaniu wiadomości weryfikacyjnej na adres esigner12@gmail.com możemy zalogować się i kliknąć nazwisko, a następnie opcję Mój profil w prawym górnym rogu. Na tym ekranie można usunąć przypisanie adresu e-mail.

 4. Aby zwolnić adres e-mail, dodajemy .arc na końcu bieżącego adresu e-mail. Tak naprawdę dodać można dowolną treść, ale końcówka .arc pozwala zaznaczyć, że adres e-mail został zarchiwizowany.

  Oznacza to, że zmieniamy adres esigner12@egmail.com na esigner12@gmail.com.arc, tj. nieistniejący adres i zwalniamy tym samym adres esigner12@gmail.com.

  Następnie klikamy przycisk Zaktualizuj.

  Uwaga:

  Dodanie .arc na końcu adresu e-mail sprawi, że adres nie będzie nadawał się do użytku, ponieważ powstały adres nie jest prawdziwy.

 5. Zostanie wyświetlona strona informująca o tym, że na adres esigner12@gmail.com.arc została wysłana wiadomość weryfikacyjna. Nie należy się tym przejmować, ponieważ adres nie jest prawdziwy.

  Teraz należy się wylogować i zalogować ponownie, używając identyfikatora użytkownika, dla którego chcemy zmienić adres e-mail (esigner12@gmail.com).

  Po zalogowaniu klikamy nazwisko i opcję Mój profil. Ponownie wyświetlana jest strona, na której można zmienić adres e-mail. Wprowadzamy adres esigner12@gmail.com w obu polach i klikamy przycisk Zaktualizuj.

  Teraz nasz identyfikator użytkownika powiązany jest z adresem esigner12@echosign.com zgodnie z naszym zamiarem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online