Tworzenie szablonu biblioteki

Szablon biblioteki jest obiektem wielokrotnego użytku. Można utworzyć nakładkę z polami formularza i zastosować ją do dowolnego przesłanego dokumentu. Można też utworzyć dokument wielokrotnego użytku w celu udostępnienia go innym użytkownikom zalogowanym na Twoim koncie. Jako autor szablonu biblioteki możesz określić, kto ma do niego dostęp, i jesteś jedyną osobą, która może edytować lub usunąć szablon.

Uwaga:

Tylko użytkownik tworzący szablon może go edytować lub ustawić poziom uprawnień.

Szybkie kroki

 1. Na stronie głównej kliknij opcję Dodaj szablon do biblioteki.
 2. Podaj nazwę szablonu.
 3. Wybierz dokument, którego chcesz użyć.
 4. Zaznacz pole wyboru przy opcji Utwórz dokument wielokrotnego użytku.
 5. Wybierz uprawnienia.
 6. Kliknij opcję Uzyskaj podgląd lub dodaj pola.
 7. Nastąpi umieszczenie pól w dokumencie.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok po kroku

 1. Aby utworzyć szablon biblioteki, kliknij kartę Pulpit. Następnie w części Dodatkowe funkcje kliknij opcję Dodaj szablon do biblioteki.

 2. Wprowadź w tym polu nazwę szablonu. Jeśli nie wprowadzisz konkretnej nazwy szablonu, pole przyjmuje nazwę pierwszego dodanego dokumentu.

 3. Przeciągnij pliki i upuść je w sekcji Pliki lub kliknij łącze Dodaj pliki w prawym górnym rogu pola Pliki, aby przeglądać lokalizacje w systemie komputera.

 4. Skonfiguruj typ szablonu:

  • Dokument wielokrotnego użytku – ta opcja powoduje zapisanie całego dokumentu, zawartości i pól formularza
  • Warstwa z polami formularza wielokrotnego użytku – ta opcja powoduje zapisane wyłącznie warstwy z polami formularza, którą będzie można zastosować w innym dokumencie (inna zawartość o takim samym układzie)
  • Oba – oba typy szablonów będą dostępne

  Uwaga:

  W dowolnej chwili możesz zmienić typ szablonu poprzez edycję właściwości szablonu.

 5. Konfiguracja opcji Kto może używać tego szablonu

  To ustawienie zapewnia dostęp do szablonu w oparciu o użytkownika przesyłającego:

  • Tylko ja – w przypadku tej opcji szablon będzie dostępny wyłącznie dla użytkownika przesyłającego
  • Dowolny użytkownik w mojej grupie – ustawienie szablonu na poziomie grupy spowoduje utworzenie logicznego powiązania między szablonem a grupą, do której należy użytkownik przesyłający. Wszyscy członkowie grupy zyskują dostęp do szablonu
   • Przeniesienie użytkownika, który przesłał dany szablon, do innej grupy nie spowoduje przerwania powiązania między szablonem a grupą
  • Każdy użytkownik w mojej organizacji – każdy użytkownik w danym koncie będzie miał dostęp do użytkowania tego szablonu.

  Uwaga:

  We wszystkich przypadkach tylko użytkownik przesyłający może edytować lub usunąć szablon.

  Inni użytkownicy będą mogli dokonywać zmian w szablonie po jego zastosowaniu do Umowy, jeśli w procesie wysyłania zaznaczona zostanie opcja Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.  Spowoduje to edycję właściwości szablonu dla danej umowy i nie zmieni głównego szablonu.

 6. Kliknij opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby wysłać szablon do środowiska tworzenia

 7. Spowoduje to uruchomienie środowiska do tworzenia z funkcją przeciągania i upuszczania. Przeciągnij pola z prawej strony na wybrane miejsca w dokumencie.

  Uwaga:

  Wszystkie umieszczone pola są domyślnie przypisane do pierwszego odbiorcy. Możesz zmienić osobę, do której przypisane są umieszczone pola, przechodząc do listy rozwijanej Odbiorcy i zmieniając zaznaczonego odbiorcę.

 8. Po zakończeniu dodawania pól kliknij opcję Zapisz.

Wskazówki działu pomocy

 • W przypadku szablonu z wieloma polami zalecamy częste zapisywanie. Kliknięcie opcji Zapisz powoduje powrót do strony Zarządzaj, ale chroni przed utratą danych.
 • Nadawanie polom w dokumencie przemyślanych nazw może się okazać pomocne na dłuższą metę. Jeśli chcesz eksportować dane wprowadzone przez sygnatariuszy, dzięki nazwom pól informacje te będą uporządkowane i o wiele bardziej czytelne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online