Funkcja Modyfikuj umowy na bieżąco jest dostępna tylko w ramach usługi Enterprise i pozwala aktualizować dokument po jego przesłaniu, ale zanim odbiorca wprowadzi zmiany.

Modyfikowanie już wysłanych umów

Jeśli umowa już została wysłana do podpisania, ale jest potrzeba jej modyfikacji, można zmodyfikować taką umowę bez potrzeby jej anulowania i rozpoczynania procesu od nowa. Ustawienia modyfikacji umowy można włączyć globalnie (na poziomie konta) lub dla danej grupy.

Modyfikacja umowy umożliwia dodawanie, usuwanie, zamienianie (usuwanie, a następnie dodawanie) oraz rejestrowanie dokumentów i pól formularza.

Funkcji modyfikacji umowy można używać tylko dla dokumentów utworzonych od kwietnia 2016 r., które spełniają wymagania do przeprowadzenia modyfikacji. Jeśli dokument jest możliwy do modyfikacji, łącze Zmodyfikuj umowę wyświetla się na stronie Zarządzaj po wybraniu dokumentu. Modyfikować można umowy, które spełniają następujące kryteria:

 • Umowa nie została podpisana, zatwierdzona ani oddelegowana do popisania przez sygnatariusza lub osobę zatwierdzającą przez osobę delegującą, do której dokument został przypisany.
 • Umowa nie zawiera podpisów cyfrowych ani podpisów składanych własnoręcznie.
 • Umowa nie została zainicjowana w niestandardowym obiegu pracy.

Szybkie kroki

 1. Kliknij łącze Zarządzaj, aby przejść do strony zarządzania.
 2. Wybierz umowę.
  • Wgrywa się limitowana strona wysyłania.
 3. Edytuj kolejność dokumentu, dodawaj nowy dokument lub usuwaj istniejące dokumenty wedle własnego uznania.
 4. Aby sprawdzić/dostosować pola formularza, zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk aktualizacji.

Krok po kroku

 1. Kliknij łącze Zarządzaj, aby przejść do strony zarządzania.

 2. Wybierz możliwą do modyfikacji umowę z sekcji Wysłane do podpisania lub Wysłane do zatwierdzenia, następnie kliknij polecenie Zmodyfikuj umowę w prawym górnym rogu.

  Obraz strony Zarządzaj z wybraną umową

  Strona Wyślij wyświetlana jest w ograniczonym trybie edycji i nie można wprowadzać zmian w sekcjach Odbiorcy ani Wiadomości.

 3. Na stronie Wyślij można dodawać, usuwać, zastępować (usuwać, a następnie dodawać) dokumenty i zmieniać ich kolejność.

  Widok limitowanej strony Wyślij
 4. W zależności od ustawień wysyłania można mieć możliwość korzystania z opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby dodać pola formularza do zmodyfikowanej umowy.

  • Jeśli nie ma potrzeby dodawania pól formularza lub brak jest opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, kliknij przycisk aktualizacji, aby zapisać zmiany.
  • Aby dodać pola formularza, włącz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk aktualizacji, aby otworzyć środowisko tworzenia dokumentu. Po zakończeniu pracy w środowisku tworzenia dokumentu kliknij przycisk aktualizacji.

Interakcja odbiorców ze zmodyfikowanymi umowami

Odbiorca zmodyfikowanej umowy zostaje powiadomiony, że w umowie zaszły zmiany przed jej podpisaniem, zatwierdzeniem lub oddelegowaniem. 

Obraz komunikatu o błędzie, kiedy wysyłający zmodyfikował umowę

Odbiorca może kliknąć przycisk OK, aby kontynuować. Proces podpisywania, zatwierdzania i delegowania przebiega normalnie.

 

Jeśli jednak umowa właśnie została zmodyfikowana, a odbiorca wciąż jest na stronie Adobe Sign, odbiorca zostaje o tym poinformowany i musi kliknąć przycisk OK, aby kontynuować.

Obraz komunikatu o błędzie, kiedy umowa już została podpisana

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online