Indeks ustawień

Oto szczegółowa lista wszystkich ustawień dostępnych w usłudze Adobe Sign. Ustawienia przedstawiono w kolejności ich występowania.

Preferencje osobiste

Mój profil

Imię – imię w postaci, w jakiej będzie wyświetlane w podpisanych dokumentach i powiadomieniach e-mail

Nazwisko – nazwisko w postaci, w jakiej będzie wyświetlane w podpisanych dokumentach i powiadomieniach e-mail

Inicjały – inicjały w postaci, w jakiej będą wyświetlane w polach inicjałów (maks. trzy znaki)

Firma – nazwa firmy w postaci, w jakiej będzie wyświetlana w polach firmy

Nazwa stanowiska – nazwa stanowiska w postaci, w jakiej będzie wyświetlana w polach nazwy stanowiska

Numer telefonu – numer telefonu kontaktowego

Zmień adres e-mail – wyświetla bieżący adres e-mail powiązany z identyfikatorem użytkownika. Aby go zmienić, wpisz żądany adres e-mail tutaj

Potwierdź adres e-mail – wprowadź w tym polu ten sam żądany adres e-mail, aby zmienić adres powiązany z bieżącym identyfikatorem użytkownika

Więcej informacji o zmianie adresu e-mail

Numer kierunkowy faksu – pozwala ustawić numer kierunkowy dla transakcji faksu

Strefa czasowa – pozwala ustawić strefę czasową

 

Zmień hasło

Bieżące hasło – pozwala wprowadzić bieżące hasło

Nowe hasło – pozwala wprowadzić nowe hasło

Potwierdź nowe hasło – pozwala wprowadzić ponownie nowe hasło

 

Tokeny dostępu

Lista tokenów dostępu związanych z REST API usługi Adobe Sign

 

Integracje z faksem internetowym

Instrukcje krok po kroku dotyczące łączenia numeru faksu internetowego z usługą Adobe Sign

 

Integracja z Twitterem

Opcja pozwalająca połączyć konto Twitter z usługą Adobe Sign

 

Preferencje zdarzeń/alarmów

Moje zdarzenia/alarmy

Udostępnione zdarzenia/alarmy

Ignoruj dni wolne podczas tworzenia alarmów – wyłącza powiadomienia dla dni wolnych od pracy

Wyślij do mnie podsumowanie moich zdarzeń i alarmów – określa datę i godzinę wysłania podsumowania

 

Mój podpis

Twój zapisany podpis

Twoje zapisane inicjały

Preferencje dotyczące podpisu

Typ podpisu

Jedno kliknięcie

Zaawansowane

Biometryczne

 

Dodatkowe ustawienia

Wymagaj, aby sygnatariusze zaakceptowali warunki użytkowania w chwili składania podpisu cyfrowego

Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko podczas składania podpisu cyfrowego

Wymagaj, aby sygnatariusze podawali nazwę swojej firmy podczas składania podpisu cyfrowego

Wymagaj, aby sygnatariusze podawali powód odmowy podpisania

Pozwalaj sygnatariuszom zwracać pisemny podpis faksem zamiast składania podpisu cyfrowego

 

Tożsamość sygnatariusza

Tożsamość internetowa – umożliwia sygnatariuszom podanie swojej tożsamości internetowej za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej (np. Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live lub Twitter)

Włącz weryfikację tożsamości internetowej sygnatariusza

 

Weryfikacja wiadomości e-mail z widżetem

Zweryfikuj adres e-mail sygnatariusza

Grupy użytkowników

Pokaż wszystkich użytkowników

Utwórz nowego użytkownika

Masowe tworzenie i aktualizowanie użytkowników

Użytkownicy w Twojej organizacji

Eksportuj listę użytkowników – eksportuje plik .csv zawierający wszystkich użytkowników na koncie

Pokaż tylko aktywnych użytkowników – usuń zaznaczenie, aby uwzględnić użytkowników o statusie Oczekujący, Utworzony lub Nieaktywny

Informacje o użytkowniku

 

Utwórz nowego użytkownika – pozwala utworzyć nowego użytkownika na koncie

Pokaż ich umowy – opcja pozwalająca udostępnić tworzone konto użytkownika administratorowi

 

Pokaż grupy

Dane grupy – dane, do których dostęp można uzyskać, klikając nazwę grupy

Nazwa grupy – pozwala zmienić nazwę grupy

Ustawienia – łącze dające dostęp do ustawień dla określonej grupy

Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko podczas składania podpisu cyfrowego

Wymagaj, aby sygnatariusze podawali nazwę swojej firmy podczas składania podpisu cyfrowego

Pozwalaj sygnatariuszom zwracać pisemny podpis faksem zamiast składania podpisu cyfrowego

Załącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisanymi umowami nadawcy

Certyfikuj kopię dokumentów dla

Załącz kopię PDF podpisanego dokumentu w wiadomościach e-mail wysyłanych do

Zastosuj stempel podpisu cyfrowego (na dole)...

Załącz raport inspekcji do gotowych dokumentów

Scal kilka dokumentów w jeden dokument po podpisaniu

Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na te adresy e-mail

Integracja z Twitterem

Zezwalaj użytkownikom na wysyłanie aktualizacji do ich kont Twitter

Delegacje dla użytkowników w moim koncie

Delegacje dla użytkowników spoza mojego konta

Upoważnienie do podpisania

Którzy użytkownicy w moim koncie są upoważnieni do podpisywania? – pozwala określić, czy domyślnie dokument może podpisać każdy lub nikt (konieczna będzie zmiana uprawnień dla poszczególnych użytkowników)

Ustaw strefę czasową, która będzie używana w przypadku umów tworzonych przez użytkownika w tym koncie – pozwala ustawić określoną strefę czasową dla użytkowników w danej grupie

Użytkownicy

Utwórz nowego użytkownika

Przypisz użytkowników do tej grupy – pozwala na dostęp do listy w celu przypisania wielu użytkowników do określonej grupy

 

Ustawienia konta

Ustawienia ogólne

Załącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisanymi umowami nadawcy

Ograniczona widoczność dokumentu

Certyfikuj kopię dokumentów dla

Załącz kopię PDF podpisanego dokumentu w wiadomościach e-mail wysyłanych do

Załącz raport inspekcji do gotowych dokumentów

Scal kilka dokumentów w jeden dokument po podpisaniu

Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na te adresy e-mail

Przekaż podpisany dokument

Integracja z Twitterem

Zezwalaj użytkownikom na wysyłanie aktualizacji do ich kont Twitter

Delegacje dla użytkowników w moim koncie

Delegacje dla użytkowników spoza mojego konta

Upoważnienie do podpisania

Którzy użytkownicy w moim koncie są upoważnieni do podpisywania? – pozwala określić, czy domyślnie dokument może podpisać każdy lub nikt (konieczna będzie zmiana uprawnień dla poszczególnych użytkowników)

Ustaw strefę czasową, która będzie używana w przypadku umów tworzonych przez użytkowników w tym koncie – pozwala ustawić określoną strefę czasową dla użytkowników na koncie

Grupuj ustawienia powiązane z administratorem

Administratorzy grupy mogą dodawać nowych użytkowników do swoich grup

Administratorzy grupy mogą edytować ustawienia swoich grup

 

Ustawienia raportu

Uprawnienia

Uprawnienia administratora grupy

Uprawnienia użytkownika

Eksport danych raportu

Cele efektywności – pozwala ustawić cele efektywności poprzez wybranie progów dla kolorów na stronie głównej

Analiza porównawcza – Analiza porównawcza Adobe umożliwia porównanie działań konta z klientami Adobe Sign z tej samej branży. Gdy ta funkcja jest włączona, anonimowe dane podsumowania z danego konta są łączone z danymi zebranymi od innych klientów Adobe Sign.

 

Ustawienia zabezpieczeń

Zasady dotyczące hasła logowania

Siła hasła logowania

Ustawienia pojedynczego logowania

Typ szyfrowania PDF

Aplikacje partnerskie

Dopuszczalne zakresy IP

Udostępnianie konta

Weryfikacja tożsamości sygnatariusza

Hasło podpisywania umowy

Siła hasła podpisywania umowy

Uwierzytelnianie oparte na wiedzy

Poziom trudności uwierzytelnienia opartego na wiedzy

 

Wyślij ustawienia

Pokaż stronę Wyślij po zalogowaniu

Wyślij dokumenty do zatwierdzenia

Załączanie dokumentów

Uzupełnij automatycznie nazwę dokumentu

Szablony wiadomości

Dopuszczalne typy podpisu

Ustawienia podpisu nadawcy

Przypomnienia

Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu

Ustawienia weryfikacji tożsamości sygnatariusza

Weryfikacja tożsamości sygnatariusza na moim koncie

Wygasanie dokumentu

Wyświetl/ustaw podpis lub dodaj pola formularza

Kolejność podpisywania

 

Szablony wiadomości

 

Wiadomości sygnatariusza

 

Ustawienia SAML

 

Archiwum zewnętrzne

 

Integracja z Google

 

Aktualizuj informacje rozliczeniowe

Języki konta

Preferencje w zakresie języka konta

 

Język podpisywania

Ustawienia poczty e-mail

Ustawienia poczty e-mail

 

Obrazy nagłówka i stopki

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online