Metoda uwierzytelniania w usłudze Adobe Acrobat Sign: telefon (połączenie głosowe i wiadomość SMS)

Omówienie

Uwierzytelnianie telefoniczne to zaawansowana metoda uwierzytelniania drugiego stopnia, która zapewnia silną weryfikację tożsamości poprzez uwierzytelnianie odbiorcy za pomocą kodu wysłanego na telefon (na żądanie).

W procesie uwierzytelniania odbiorca otrzymuje początkowo powiadomienie, że musi wprowadzić kod weryfikacyjny, aby uzyskać dostęp do umowy. To powiadomienie zawiera:

 1. Ostatnie cztery cyfry numeru telefonu odbiorcy (wprowadzone podczas tworzenia umowy), dzięki czemu odbiorca wie, na które urządzenie zostanie wysłany kod.
 2. Nazwa (połączona) inicjatora jest podawana w przypadku, gdy odbiorca musi się z nim skontaktować z dowolnego powodu (np. w celu zmiany numeru telefonu). Łącze otwiera wiadomość e-mail na adres użytkownika, który wysłał umowę.
  • To łącze można zmienić w celu poprowadzenia odbiorcy na określony adres, na przykład do zespołu pomocy technicznej.
 3. Opcja dostarczania kodu do odbiorcę za pośrednictwem połączenia głosowego lub wiadomości SMS.
Gdy użytkownik będzie gotowy do otrzymania kodu weryfikacyjnego, należy kliknąć przycisk Wyślij kod:
Zadanie uwierzytelniania telefonicznego

 

Po kliknięciu przycisku Wyślij kod:

 • Strona odświeży się, aby umożliwić wprowadzanie kodu dostępu.
 • Wskazany numer telefonu odbiera połączenie automatyczne lub wiadomość SMS z pięciocyfrowym kodem weryfikacyjnym.
  • Kod jest ważny przez dziesięć minut. Po tym czasie odbiorca musi wrócić do wiadomości e-mail i wysłać nowy kod.
  • Odbiorca ma określoną liczbę prób wprowadzenia poprawnego kodu. Jeśli odbiorca nie wprowadzi poprawnego kodu określoną liczbę razy, umowa zostanie automatycznie anulowana, a nadawca zostanie o tym powiadomiony.
Wprowadzanie kodu weryfikacyjnego

Po uwierzytelnieniu odbiorca otrzymuje dostęp do wyświetlania umowy i korzystania z niej.

Jeśli odbiorca zamknie umowę z jakiegokolwiek powodu przed wykonaniem akcji, będzie musiał ponownie uwierzytelnić.

Uwaga:

Uwierzytelnianie telefoniczne jest dostępne tylko dla planów dla firm i przedsiębiorstw.

Uwierzytelnianie telefoniczne to metoda uwierzytelniania typu premium, która wiąże się z opłatą za użytkowanie.

 • Dla nowych kont jest dostępnych 50 darmowych transakcji
 • Aby można było dalej korzystać z opcji, należy kupić dodatkowe transakcje


Konfigurowanie metody uwierzytelniania telefonicznego podczas tworzenia nowej umowy

Gdy opcja Uwierzytelniania telefonicznego jest włączona, nadawca może wybrać Telefoniczne z listy rozwijanej Uwierzytelnianie znajdującej się po prawej stronie adresu e-mail odbiorcy:

Wybór metody uwierzytelnienia

Po wybraniu przez użytkownika metody uwierzytelniania telefonicznego należy podać numer telefonu, który ma być używany w procesie weryfikacji odbiorcy.

Uwaga:

 • Jeśli odbiorca deleguje swoją rolę w umowie, musi podać numer telefonu nowego odbiorcy.
 • Numer telefonu powiązany z próbą uwierzytelnienia można zmienić dla umów w trakcie przetwarzania, edytując typ uwierzytelniania na stronie zarządzania nadawcy.

Jeśli podczas tworzenia umowy zostanie wykryty „zły” numer telefonu, proces zostanie zatrzymany, a na górze strony wyświetli się komunikat o błędzie:

Ostrzeżenie dotyczące fałszywego numeru telefonu


Wykorzystanie transakcji uwierzytelniania opcji premium

Ze względu na metodę uwierzytelniania w opcji premium, transakcje uwierzytelniania telefonicznego muszą zostać zakupione i udostępnione dla konta przed wysłaniem umów ze skonfigurowaną usługą uwierzytelniania telefonicznego.

Transakcji uwierzytelniania telefonicznego używa się na zasadzie jedna na odbiorcę.

np. umowa skonfigurowana z trzema odbiorcami uwierzytelniającymi się przy użyciu metody uwierzytelniania telefonicznego wykorzystuje trzy transakcje uwierzytelniania.

 

Skonfigurowanie umowy z wieloma odbiorcami wykorzystuje jedną transakcję każdego odbiorcy uwierzytelniającego się przy użyciu metody uwierzytelniania telefonicznego z całkowitej liczby transakcji dostępnej dla konta.

 • Anulowanie Umowy roboczej zwraca wszystkie transakcje uwierzytelniania telefonicznego z powrotem do całkowitej liczby dostępnej dla konta.
 • Anulowanie transakcji W toku nie zwraca transakcji uwierzytelniania do całkowitej liczby transakcji dostępnej dla konta.
 • Zmiana metody uwierzytelniania na uwierzytelnianie telefoniczne (z dowolnej innej metody) powoduje wykorzystanie jednej transakcji.
  • Jeśli zmienisz tego samego odbiorcę z uwierzytelniania telefonicznego na inne metody (i odwrotnie), wykorzystasz tylko jedną transakcję.
 • Zmiana metody uwierzytelniania z uwierzytelniania telefonicznego na inną metodę nie zwraca transakcji.
 • Każdy odbiorca uwierzytelniający się przy użyciu metody uwierzytelniania telefonicznego korzysta tylko z jednej transakcji, niezależnie od tego, ile razy próbuje wykonać proces.

 

Śledź dostępne transakcje

Aby monitorować liczbę transakcji uwierzytelniania telefonicznego dostępnych dla konta:

 • Wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.
 • Kliknij łącze Śledź wykorzystanie:
Śledź wykorzystanie

Właściciele kont, którzy zakupili usługę w ramach programu licencjonowania VIP mają zmodyfikowany format śledzenia użycia, który lepiej odzwierciedla liczbę transakcji w kontekście ich systemu licencjonowania. 

Śledzenie wykorzystania w przypadku kont VIP


Raport kontroli

Raport kontroli wyraźnie wskazuje, że numer telefonu został wykorzystany do weryfikacji tożsamości. 

 • Wyświetlane są tylko cztery ostatnie cyfry numeru telefonu.

Jeśli umowa zostanie anulowana z powodu braku możliwości uwierzytelnienia przez odbiorcę, powód zostanie wyraźnie określony:

Uwierzytelnianie nie powiodło się — dziennik kontroli


Najlepsze praktyki i uwagi

 • W przypadku braku konieczności korzystania z uwierzytelniania drugiego stopnia podpisu dla wewnętrznych podpisów należy rozważyć metodę uwierzytelniania Acrobat Sign zamiast metody uwierzytelniania telefonicznego, aby zmniejszyć trudności związane z podpisywaniem i zaoszczędzić na wykorzystaniu transakcji uwierzytelniania premium.
 • Numer telefonu powiązany z próbą uwierzytelnienia można zmienić wyłącznie dla umów w trakcie przetwarzania, edytując typ uwierzytelniania na stronie zarządzania nadawcy.
 • Skonfiguruj wiadomości tekstowe, aby usprawnić kontakty/pytania.


Opcje konfiguracji

Uwierzytelnianie telefoniczne obejmuje dwa zestawy elementów sterujących, które można skonfigurować na poziomie konta i grupy:

 • Ustawienia wysyłania, które sterują dostępem nadawcy do opcji uwierzytelniania telefonicznego i konfiguracją tej opcji, oraz opcji wiadomości SMS.
 • Ustawienia zabezpieczeń, które ograniczają liczbę prób wprowadzenia poprawnego tokenu przez odbiorcę


Metodę uwierzytelniania można włączyć w menu Ustawienia wysyłania

Opcję używania uwierzytelniania telefonicznego można włączyć dla nadawców, przechodząc do opcji Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.

 • Pole wyboru Uwierzytelnianie telefoniczne gdy jest zaznaczone, opcja uwierzytelniania telefonicznego jest dostępna przy tworzeniu umów
 • Domyślnie użyj poniższego kodu kraju — wymaga, aby administrator wybrał domyślny kod kraju dla umów wysyłanych za pośrednictwem konfigurowanej grupy
 • (Opcjonalnie) Osoba kontaktowa pomocy technicznej — zastąp osadzone łącze kierujące do autora umowy inną wartością literalną, taką jak adres e-mail do zespołu pomocy technicznej
Elementy sterujące uwierzytelnianiem tożsamości przez SMS


Konfigurowanie Ustawień zabezpieczeń

Uwierzytelnianie telefoniczne wymaga od administratora określenia liczby (innej niż zero) nieudanych prób dozwolonych przed anulowaniem umowy. Wartość domyślna to pięć.

To ustawienie można skonfigurować na stronie Ustawienia zabezpieczeń:

Elementy sterujące zabezpieczenia telefonicznego

Uwaga:

Jeśli ustawienia nie są widoczne w menu, sprawdź, czy na stronie Wyślij ustawienia włączono metodę uwierzytelniania.


Automatyczne anulowanie umowy, gdy odbiorca nie uwierzytelni się

Jeśli ograniczona liczba nieudanych prób uwierzytelnienia telefonicznego zostanie wykorzystana, umowa zostanie automatycznie anulowana.

Autor umowy otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu umowy i informacją o odbiorcy, który nie mógł dokonać uwierzytelnienia.

Żadne inne osoby nie są powiadamiane.

Anulowano umowę z powodu błędu identyfikatora

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto