Tworzenie formularzy

Metody tworzenia formularzy

Szablony dokumentów wielokrotnego użytku oraz warstw pól formularza umożliwiają przyspieszenie procesu wysyłania szczególnie w przypadkach, gdy ten sam dokument wysyłany jest do różnych klientów.

Dokumenty wielokrotnego użytku można tworzyć, korzystając z jednej z trzech różnych metod.


Tworzenie przy użyciu funkcji przeciągania i upuszczania w aplikacji

Środowisko tworzenia dokumentów z funkcją przeciągania i upuszczania w usłudze Adobe Acrobat Sign dostępne na stronie to metoda tworzenia formularzy oparta o aspekt wizualny. Kliknij dwukrotnie pole, aby dostosować jego właściwości. Narzędzia wyrównywania umożliwiają precyzyjne rozmieszczenie pól.

Metoda ta jest często używana jako domyślny sposób tworzenia formularzy. Mimo prostoty używania tej metody, wygaśnięcie sesji przeglądarki może spowodować utratę postępów. Dlatego też należy często zapisywać zmiany.

Tworzenie formularza (przeciągnij i upuść) (kompletny artykuł pomocy)


Znaczniki tekstowe

Korzystanie ze znaczników tekstowych to bardziej techniczne podejście do tworzenia formularzy. Określone linie „kodu” dodawane są bezpośrednio w zawartości dokumentu. Gdy dokument zostanie przesłany do usługi Acrobat Sign, system odczytuje kod i generuje pola w oparciu o podane informacje.

Dzięki dużej ilości dostępnych opcji oraz właściwości znaczniki tekstowe są idealnym narzędziem do tworzenia złożonych formularzy. Ponieważ znaczniki tekstowe są stosowane bezpośrednio na dokumencie, nie istnieje obawa o utratę postępów (za wyjątkiem przypadku, gdy nie zapisano dokumentu). Znaczników tekstowych można używać w dowolnym edytorze tekstu, jak na przykład Microsoft Word lub TextPad.

Za pomocą poniższego łącza można pobrać przewodnik dotyczący znaczników tekstowych.


Metoda programu Acrobat

Metoda ta łączy aspekt wizualny funkcji przeciągania i upuszczania z zaawansowanym dostosowywaniem znaczników tekstowych w jednej metodzie tworzenia formularzy. Do wykorzystania tej metody konieczny jest program Adobe Acrobat umożliwiający dodawanie pól formularza do dokumentu. Po rozmieszczeniu wszystkich pól za pomocą narzędzi wyrównywania programu Acrobat dodawane są znaczniki PDF określające właściwości pól.

Składnia znaczników PDF jest taka sama, jak znaczników tekstowych (poza symbolami {{ oraz }}), dlatego możliwe jest jednoczesne wykorzystanie wielu metod.

Tak jak w przypadku znaczników tekstowych, metodę wykorzystującą program Acrobat stosuje się poza usługą Acrobat Sign i bez konieczności dostępu do Internetu. Oznacza to, że można przechowywać lokalną kopię dokumentu i w razie potrzeby poprawić go.

Wyświetl Tworzenie formularzy w programie Acrobat – karta informacyjna.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto