Tworzenie i uruchamianie raportów

Tworzenie raportu

Usługi Adobe Acrobat Sign na poziomie Business i Enterprise umożliwiają tworzenie raportów dla transakcji wysłanych przez użytkowników konta. Zadanie raportu powoduje stworzenie różnych wykresów obrazujących procent podpisów oraz średni czas podpisania. Użytkownik ma również możliwość wyeksportowania pliku CSV zawierającego nieobrobione dane z raportu.

 1. Aby wygenerować raport, kliknij kartę Raport, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy raport.

 2. Ustaw parametry mające wpływ na wyniki raportu, a następnie kliknij przycisk Uruchom raport. Parametry konta można znaleźć w następnej części artykułu.

  Uruchom raport

 3. Zostanie otwarta strona z wynikami raportu zawierająca informacje oparte na wybranych parametrach.

Parametry raportu

 • Odstęp czasowy

  Sekcja Odstęp czasowy umożliwia zebranie danych z określonych ram czasowych lub niestandardowego zakresu dat.

 • Grupy użytkowników

  Parametr Grupy użytkowników umożliwia zebranie informacji od wybranych użytkowników lub grup.

 • Dokumenty 

  Obszar Dokumenty umożliwia wybranie określonych dokumentów z biblioteki, które zostały wysłane do podpisania.

 • Nazwa dokumentu

  Opcja ta pozwala uwzględnić część nazwy dokumentu w wyszukiwaniu raportu.

 • Wyślij zbiorczo

  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić transakcje Wyślij zbiorczo w raporcie.

  Wyślij zbiorczo

 • Różne dane raportu

  Ostatnie cztery ustawienia znajdujące się na stronie służą do zmiany lub wizualnego dostosowania raportu i związanych z nim wykresów.

Dane i opcje raportu

 • Aktualizuj raport za pomocą bieżących danych

  To łącze pozwala odświeżyć raport z uwzględnieniem ostatnich transakcji.

 • Zapisz raport

  Opcja Zapisz raport umożliwia zapisanie raportu. Zapisane raporty można otworzyć ponownie, klikając kartę Raporty.

 • Udostępnij raport

  Ta opcja umożliwia udostępnianie określonego raportu na adres e-mail z uwzględnieniem niestandardowej wiadomości.

 • Zaplanuj raport

  Opcja Zaplanuj raport wykorzystuje ustawienia bieżącego raportu w celu skonfigurowania automatycznie powtarzanego raportu generowanego codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można również wybrać odbiorców, do których wysyłane będą generowane raporty.

 • Eksportuj dane raportu

  Kliknij opcję Eksportuj dane raportu, aby pobrać plik CSV z nieobrobionymi danymi wygenerowanymi przez raport.

  Uwaga:

  Domyślnie dane pól nie są zapisywane w pliku CSV danego raportu. Jeżeli chcesz wyeksportować dane pól z podpisanych umów, administrator konta musi utworzyć przypadek w dziale obsługi technicznej.

 • Raport do wydruku

  Raport do wydruku zawiera wersję raportu lepiej sformatowaną pod kątem druku.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]