Sidan med bioläkemedelsinställningar i Adobe Sign är tillgänglig på Enterprise-nivå

Funktionsbeskrivning

På sidan Bioläkemedelsinställningar visas signeringsalternativ som krävs för företag som behöver uppfylla 21 CFR del 11:

 

Om du vill att sidan ska visas i ditt Enterprise-konto ska du kontakta supporten eller en Success Manager


Så här fungerar det

Sidan med bioläkemedelsinställningar kan konfigureras på konto- eller gruppnivå.

När inställningarna har konfigurerats, kommer kraven för signering att tillämpas på alla efterföljande avtal.

Avsändare behöver inte förändra några rutiner eftersom inställningarna tillämpas under signeringsprocessen.


Kräv identitetsautentisering

Signerare måste autentisera varje gång hen signerar.

En uppmaning att autentisera visas när användaren klickar på ett signaturfält.  Det finns två möjliga alternativ:

 • Telefonautentisering – En SMS-baserad text med en femsiffrig kod som signerare måste ange innan signaturen kan tillämpas
 • Adobe Sign-autentisering – Signerarens Adobe Sign-lösenord måste anges
  • Adobe Sign-autentisering måste aktiveras av supporten eller CSM
phone_auth


Anledning till signering

När Anledning till signering är aktiverat uppmanas signeraren att ange en anledning till signerandet direkt efter det att hen har skrivit, ritat eller laddat upp en signaturbild.

Signaturen visas i en ny panel med antingen:

 • Ett öppet textfält där signeraren kan skriva en anledning
 • En nedrullningsbar lista med godtagbara anledningar (som definieras i Adobe Sign)
reason_pick-list

Obs!

Om båda alternativen är aktiverade kommer plocklistan att ha ett alternativ som gör att en anpassad anledning kan anges (se ovan)


Konfigurationsalternativ

Det finns inga alternativ som kan konfigureras på sidan Bioläkemedelsinställningar. Den kan visas eller inte visas.

Konfigurationsalternativen för de två funktionerna beskrivs i detalj på respektive sida:

 

Det finns några allmänna rekommendationer för kunder som vill uppfylla 21 CFR del 11:

 

Förutsättningar

För att Kräv identitetsautentisering ska fungera måste signeraren autentisera sin identitet med antingen:

 • Telefonautentisering (SMS)
 • Adobe Sign-autentisering

Autentiseringsmetoden definieras på sidan Skicka-inställningar i avsnittet ID-autentiseringsmetoder.

 

Allmänna rekommendationer

Följande rekommenderas för ID-autentiseringsmetoder i allmänhet.

Dessa inställningar ser till att Kräv identitetsautentisering tillämpas på alla transaktioner och att avsändarna inte kan inaktivera funktionen.

    

ID-autentiseringsmetoder

 • Kräv att avsändare anger en av de aktiverade autentiseringsmetoderna för mottagare: Aktivera
  • Du vill att mottagarna ska autentisera sig
 • Aktivera följande ID-autentiseringsmetoder för mottagare: Telefonautentisering
  • De flesta mottagare förväntas ha en mobil med stöd för SMS-autentisering
  • Det är vanligtvis inte känt om mottagaren har ett Adobe Sign-konto för autentisering.
 • Som standard bör du använda följande autentiseringsmetod: Telefonautentisering
  • Av anledningarna ovan
 • Tillåt att avsändare ändrar den förvalda autentiseringsmetoden: Inaktivera
  • På så sätt försäkrar du dig om en konsekvent upplevelse för de som signerar

 

ID-autentisering för interna mottagare

 • Aktivera olika ID-autentiseringsmetoder för interna mottagare Aktivera (eventuellt)
  • Aktivera det här alternativet om signerarna har Adobe Sign-konton
 • Aktivera följande identitetsautentiseringsmetoder för mottagare: Adobe Sign-autentisering
  • Autentisering med Adobe Sign är mindre krävande än SMS
 • Använd följande metod som standard: Adobe Sign-autentisering
 • Tillåt att avsändare ändrar den förvalda autentiseringsmetoden: Inaktivera
identity_authenticationrecommendations


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Åtkomst till sidan med bioläkemedelsinställningar måste aktiveras av supporten eller en Success Manager.

 

När sidan visas på kontonivån kan alla inställningar på bioläkemedelssidan aktiveras på kontonivån av Adobe Sign-kontoadministratören.

Inställningar på gruppnivå tillåts och kommer att åsidosätta värdena på kontonivå.

 

Gå till: Konto > Kontoinställningar > Bioläkemedelsinställningar när du vill komma åt alternativen

navigate_to_biopharmapage

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy