Funktionen anpassade e-postmallar i Adobe Sign är endast tillgänglig på företagsnivå

Funktionsbeskrivning

Anpassa utseende och känsla för meddelanden som skickas från Adobe Sign.

Du kan använda dina egna varumärken, färgscheman, bilder och texter när e-postmeddelanden skickas:

  • Signera
  • Signerat och sparat
  • Påminnelser
  • Avbrutna transaktioner

Om du har en företagsprenumeration kan du arbeta med våra tekniker för att skapa den perfekta e-postmallen för ditt konto som helhet, eller med varje grupp inom ditt konto i förekommande fall. Vissa kostnader kan förkomma.

new image


Så här fungerar det

När du registrerat dig för programmet kommer våra tekniker att arbeta med administratören för Adobe Sign-kontot för att skapa mallar som ska ersätta den befintliga standardlayouten.

Det finns fyra malltyper som kan anpassas:

  • Det inledande meddelandet om signering
  • Det sista e-postmeddelandet om att avtalet signerats och sparats.
  • Påminnelsemeddelandet
  • E-postmeddelandet om avbrutna transaktioner

Inom varje malltyp finns det flera varianter. En för varje språk som stöds (eller nationell inställning).

Dessa mallar används för hela kontot. Alla grupper ärver sin mallar från kontot och alla användare ärver sin mallar från gruppen: Konto > Grupp > Användare

Genom att ändra mallen på kontonivån, kommer alla grupper att ärva den nya mallen. Som ett direkt resultat ärver alla användare den anpassade mallen (från sina respektive grupper).

Om en anpassad e-postmall infogas på gruppnivån och arvet från kontonivån bryts, kommer alla användare i den gruppen att ärva gruppnivåmallen. Andra grupper fortsätter att ärva kontonivåmallen.

Om till exempel Adobe-kontot har en Photoshop-grupp, kan det finnas e-post som är utformade för att tilltala Photoshop-publiken.

Det kan också vara så att den juridiska gruppen vill uppvisa en annorlunda känsla och utformar därför sina e-postmallar därefter.

 

Användare och administratörer

När e-postmallarna är på plats, behöver användare och administratörer inte göra något.  E-postmallarna kommer att användas automatiskt.


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Funktionen anpassade e-postmallar kan endast aktiveras och konfigureras av Adobe Sign-tekniker. Kontakta din Success Manager för att bestämma arbetsomfattningen och övriga kostnader om du vill aktivera denna funktion.

Kunderna kan förkorta utvecklingstiden och minska kostnaderna för tjänstne genom att utforma sina mallar internt med denna vägledning.

Mallar kan konfigureras på konto- och/eller gruppnivån och för varje språkområde.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy