Översikt

Webbformulär-URL:er kan ändras för att fylla i angivna fält med innehåll, vilket utökar användbarheten för ett webbformulär som kan kräva unika värden i olika situationer.

Om du till exempel har flera kiosker i ett område och vill att webbformuläret automatiskt ska fyllas i med ett butiks- och anställningsnummer kan du enkelt göra detta genom att lägga till några parametrar i slutet av webbformulärets URL. 

Detta kräver endast att de fält som ska fyllas i identifieras korrekt och att de värden som ska infogas adderas till URL:en på rätt sätt.

Adobe Sign använder URL-hashfragment för att aktivera den här funktionen.  Detta garanterar att Adobe Sign-servrarna aldrig ser värdena som skickas via URL:en, vilket skyddar eventuella personuppgifter som kan vara en del av de infogade parametrarna.


Så här fungerar det

Det finns två saker som du bör veta när du infogar värden i ett webbformulärfält:

 • Hur du markerar ett fält som tillgängligt för URL-parametrar
 • Hur du konstruerar URL-parametrar som ska infogas

 

Hur du markerar ett fält som tillgängligt för URL-parametrar

Om du vill göra ett fält tillgängligt för URL-parametrar:

 • Skapa eller redigera ett webbformulär för att få åtkomst till fälten
 • Lägg till textfältet som du vill fylla i via URL:en
  •  Det är endast textfält som kan ta emot värden
 • Öppna fältets egenskaper genom att dubbelklicka på det
 • Redigera fältnamnet till någonting lämpligt. Fältnamnet är den första delen av parametern som du ska använda, så ett kortare namn är vanligtvis bättre
 • Markera rutan med texten Standardvärdet kan komma från en URL
  • Markera även rutan Skrivskyddat om du inte vill att värdet ska kunna redigeras
 • Klicka på OK för att spara parametrarna
 • Upprepa proceduren för alla fält för vilka en parameter från URL:en måste godkännas
 • Klicka på Spara för att spara webbformuläret
default_value_maycomefromurl

I det här exemplet skapar vi två fält som ska fyllas i av URL:en:

 • Branch_Office - ett fält som godkänner filialsträngen (visas ovan)
 • Emp_ID - Ett fält som godtar anställnings-ID

 

Hur du konstruerar URL-parametrar som ska infogas

Ett enkelt sätt att konstruera URL:en på är att:

 • Kopiera webbadressen från webbformuläret. Det enklaste sättet att göra detta på är att:
  • Redigera webbformuläret från sidan Hantera
  • Klicka på länken Kopiera webbformulärets URL
 • Klistra in webbformulärets URL i en textredigerare (t.ex. Anteckningar)
copy_webform_url

Webbformulärens URL:er är mycket långa, så här används en förkortad version som exempel (din kommer att se annorlunda ut):

Exempel-URL:

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 

 • Lägg till dina parametrar  

Början av parametrarna identifieras genom tillägg av en hashsymbol (pund, #) i slutet av webbformulärets URL.

Lägg sedan till parametrarna med formatet {field_name}={value}

Exempel-URL med en parameter

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

 

Multipla värden läggs till genom att infoga ett &-tecken mellan fältvärdena.

Exempel-URL med två parametrar

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 

När alla par med fält=värde har lagts till i URL:en, kopierar du hela strängen och klistrar in den i din webbläsare.

Webbformuläret återges med fälten ifyllda:

populated_widget

Egenskaper och begränsningar

 • Du använder bara hashmärket en gång för att definiera parametrarnas början
  • Att använda ett efterföljande hashmärke i ett värde påverkar inte resultatet negativt
 • Det är möjligt att använda blanksteg i värden
 • Det är endast möjligt att använda blanksteg i fältnamnet om du infogar %20 som blankstegstecken i URL:en
  • Detta kommer att fungera: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Detta kommer inte att fungera: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Det rekommenderas i allmänhet att ett understreck används i fältnamn i stället för blanksteg.  Detta kommer att spara dig tid i slutändan
 • Inga blanksteg är tillåtna mellan fältnamnet, likhetstecknet och början av värdet (Fältnamn=Värde)
 • Inga blanksteg är tillåtna på någon sida av &-tecknet om du har multipla värden
 • Det finns ingen gräns (förutom möjligen URL-längden) för hur många fält som kan få sitt värde från URL-parametrar
 • Beräknade textfält kan inte skrivas över. Ingen kryssruta visas heller i deras fältegenskaper.
 • URL-parametrar fungerar inte med autentiserade webbformulär.  På grund av användningen av URL-hashfragment skickas URL-parametrarna inte tillbaka till klienten efter slutförd autentisering om webbformuläret är skyddat med ett lösenord eller annan autentisering (servern ser aldrig denna del av URL:en). 

 

Felhantering

 • Alla URL-parametrar som inte exakt matchar ett formulärfältsnamn ignoreras
 • Alla URL-parametrar som försöker tilldela ett värde till ett fält som inte är ett textfält eller ett textfält som inte har Standardvärdet kan komma från en URL aktiverat ignoreras


Konfigurationsalternativ

Det finns inga alternativ för den här funktionen.


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Möjligheten att fylla i fält via URL är en inbyggd egenskap i webbformuläret och kan inte inaktiveras.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy