Ange eller ändra förfallodatumet på en transaktion

Du kan ställa in ett förfallodatum eller en tidsgräns för när ett avtal ska signeras. När du vill göra detta avbryts automatiskt transaktionen då det inställda datumet har passerats.

Obs!

Den här funktionen är endast tillgänglig på Enterprise- och Global-nivåer för tjänsten.

Obs!

En kontoadministratör kan aktivera den här funktionen. Gå till sidan Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Förfallotid för dokument.

Ställa in ett förfallodatum

Stegen i korthet

 1. På sidan Skicka ska du markera Tidsgräns för slutförande under Alternativ.
 2. Ange antalet dagar för förfallotidpunkten.
 3. Kontrollera om det visade, beräknade datumet är korrekt.
 4. Fortsätt med skicka-processen som vanligt.

Steg för steg

 1. Gå till sidan Skicka och ange e-postadresserna, dokumentnamnet och meddelandet. Markera alternativet Tidsgräns för slutförande under avsnittet Alternativ.

 2. Ange antalet dagar som signeraren har att signera dokumentet. Kontrollera att det visade datumet är korrekt.

 3. Slutför skicka-processen som vanligt.

Ändra eller ta bort ett förfallodatum

Stegen i korthet

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på länken Redigera intill förfallodatumet i det övre högra fönstret.
 4. Välj om du vill ändra eller ta bort den aktuella tidsgränsen.
  1. Ange det nya förfallodatumet om du ändrar.
 5. Välj om du vill meddela de aktuella mottagarna.
 6. Klicka på Spara.

Obs!

Om länken Redigera inte visas kan det bero på att ändringar av inställning för förfallodatum, efter det att dokumentet har skickats, inte är tillåtet. Kontoadministratören kan aktivera det genom att gå till sidan Konto > Kontoinställning > Skicka-inställningar > Förfallotid för dokument.

Steg för steg

 1. Om du är avsändare av avtalet går du till sidan Hantera, klickar på avtalet med ett förfallodatum och sedan på Redigera.

 2. Välj om du vill ändra den aktuella tidsgränsen eller ta bort den. Ange det nya förfallodatumet om du ändrar. Markera sedan om du vill meddela transaktionsdeltagarna och klicka sedan på Spara.

  Obs!

  Om länken Redigera inte visas kan det bero på att ändringar av inställning för förfallodatum, efter det att dokumentet har skickats, inte är tillåtet. Kontoadministratören kan aktivera det genom att gå till sidan Konto > Kontoinställning > Skicka-inställningar > Förfallotid för dokument.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy