Anpassa e-postmallar

Funktionen Anpassad e-postmall i Adobe Acrobat Sign är tillgänglig för konton på Enterprise-nivå under ett ETLA-licensavtal.

Översikt

Alla e-postmeddelanden som skickas från Adobe Acrobat Sign genereras från en HTML-baserad mall som använder vissa variabelfält och anpassar varje e-postmeddelande till det specifika avtalet och mottagarna. De stora strukturerna, som sidlayouten, förblir statiska och bara de få variablerna ändras (som avtalsnamn och meddelande) för varje avtal som skickas ut.

Med funktionen för anpassade e-postmallar (CEMT) kan du uppdatera HTML-mallen som genererar e-postmeddelanden från ditt Acrobat Sign-konto. Med CEMT kan ni ändra standardmeddelandet för e-post så att det matchar företagets image med ert eget varumärke, färgschema, bilder och text. Du kan också ändra de normalt statiska strukturerna och anpassa sidlayouten, den terminologi som används, de infogade bilderna med mera.

Konton på Enterprise-nivå under en ETLA-licens kan arbeta med vårt professionella serviceteam för att skapa den perfekta e-postmallen för ditt konto som helhet, eller för varje grupp inom ditt konto, efter behov. Vissa kostnader kan förkomma.

Anpassade e-postmallar


Så här fungerar det

Det finns för närvarande fyra mallar som kan anpassas med Acrobat Sign.

Anpassade mallar kan installeras på konto- eller gruppnivå. Mallar på kontonivå distribueras nedåt till grupper och sedan till användare. Konto > Grupp > Användare

Mallar på gruppnivå ersätter mallar på kontonivå. Mallen på gruppnivå distribueras sedan till användarna i den gruppen. Detta ger en möjlighet för enskilda grupper att utforma e-postmallar med lämpliga teman.

Om till exempel Adobe-kontot har en Photoshop-grupp, kan det finnas e-post som är utformade för att tilltala Photoshop-publiken. Alternativt kanske den juridiska gruppen vill förmedla en annan känsla och kan då utforma sina e-postmallar därefter.

När mallarna har uppdaterats publicerar din PS-kontakt dem till en grupp på ditt konto för testning. Du kan då kontrollera att de fungerar som de ska och begära eventuella ytterligare ändringar. När din Acrobat Sign-administratör har verifierat mallen kommer din PS-kontakt att skicka mallen till rätt grupp eller konto.

 

Användare och administratörer

När e-postmallarna är på plats, behöver användare och administratörer inte göra något. E-postmallarna kommer att användas automatiskt.


Vad kan anpassas

Med CEMT kan du anpassa e-postmallar som används för transaktionsmeddelanden från ditt Acrobat Sign-konto.

Observera att avsändare (de som skicka avtal för signering) inte kan visa den anpassade e-postmallen eftersom deras e-postadresser baseras på en annan malltyp. Avsändare kommer att fortsätta se den befintliga standardmallen för e-post.

Inom varje malltyp finns det flera varianter. Det finns en version för varje språk (eller plats) som stöds. Enterprise-kunder kan skicka avtal på över 30 språk och varje språk har en egen lokaliserad mall för varje malltyp. Om du uppdaterar text för en e-postmall på spanska måste du ange lämplig text så att din PS-kontakt kan uppdatera mallen med rätt språk.

Till exempel Signera:engelska identifierar mallen Signera och det engelska språket.

 

Det finns två sätt att närma sig hur man anpassar e-postmallarna som används för ditt konto eller dina grupper i Acrobat Sign:

 1. Börja med basmallen (standardmallen) och tala om för din PS-kontakt vilka anpassningar du vill göra i mallen.
 2. Börja med ett internt skapat HTML-dokument genom att läsa referenshandboken nedan och använda mallarna som finns i vårt offentliga github-arkiv


Så aktiverar och inaktiverar du

Anpassade e-postmallar kan endast aktiveras och konfigureras i Acrobat Sign-systemet av Acrobat Sign Professional Services-teamet.

Om du vill aktivera den här funktionen och för närvarande har ett aktivt avtal med Professional Services, kontaktar du dem för att fastställa omfattningen av arbetet och de extra kostnaderna. Annars kan du skicka in en supportanmälan som begär åtkomst till funktionen för anpassad e-postmall. Support dirigerar dig sedan till Professional Services-teamet.

Mallar kan konfigureras på konto- och/eller gruppnivån och för varje språkområde.

Kunderna kan förkorta utvecklingstiden och minska kostnaderna genom att utforma sina mallar internt med denna vägledning:

Kända fel

Om ditt konto är konfigurerat att dela upp dokument i sina originalfiler i det slutliga e-postmeddelandet och avtalet innehåller åtta eller fler filer, returneras inga filer. Det finns en fast gräns för antalet filer som kan bifogas när du använder CEMT-posttjänsten.

 • Att ta bort villkoret för att dela alla filer löser problemet för kunder som måste bifoga flera filer när ett avtal skapas.
 • Det delade dokumentet kan hämtats från sidan Hantera utan problem.


Vanliga frågor och svar:

Nej.

För närvarande finns det inget kundgränssnitt för e-postmallar. Du kan skapa en egen HTML-mall, men den måste granskas och installeras av din Professional Services-kontakt på Adobe.

Anpassning är tillgängligt på konto- eller gruppnivå. Adobe stöder inte anpassningsbara e-postmallar för enskilda användare. Vi stöder inte heller e-postanpassning för specifika mottagare

Ja, anpassningar är tillgängliga för alla regioner

Nej.

Vi erbjuder för närvarande anpassade e-postmallar för fyra av de vanligaste e-postmeddelandena:

 • Signera
 • Signerat och sparat
 • Påminnelse
 • Avbrutet.

Ja, när du begär att en anpassad e-postmall ska installeras, måste du identifiera typen (Signera) samt språket som mallen finns på.

Kunderna måste tillhandahålla den översatta texten i sin anpassade HTML-mall. Varje typ:språkkombination betraktas som en separat mall. (Till exempel Signera:spanska) 

Avsändare får bara det anpassade e-postmeddelandet för det avbrutna e-postmeddelandet om en mottagare avböjer att signera.

För annan e-postkommunikation som skickas till avsändaren används standardbasmeddelandet som är associerat med Adobe Acrobat Sign.

Nej.

Bilden för e-postsidhuvudet kan uppdateras i dina kontoinställningar under Konto -> Kontoinställningar -> E-postinställningar

Mallarna finns som kontoövergripande mallar där grupper ärver sina mallar från kontot och användare ärver dem från gruppen. CEMT kan tillämpas på gruppnivå, så att alla användare i gruppen ärver mallen för gruppnivån.

t.ex. Adobe-kontot har implementerat CEMT, men Acrobat Sign-gruppen på kontot har en anpassad signaturmall implementerad. Johan, en användare i Acrobat Sign-gruppen, använder den anpassade mallen när avtal skickas ut. Alla andra grupper på Adobe-kontot fortsätter att använda standardmallen för e-post.

 

Det är möjligt!

Om HR-gruppen på ditt konto vill ha en annan version av sina mallar än den juridiska gruppen, kan HR-gruppen utforma sina mallar därefter. Observera att olika mallar medför en separat kostnad. 

Nej, det finns ingen annan mall. För närvarande gäller CEMT endast för direkta deltagare i signeringsprocessen. (Signerare, godkännare, delegerade parter) 

Bilder är definitivt en viktig komponent för att förmedla ditt budskap i ett e-postmeddelande och de anpassade mallarna i Acrobat Sign har stöd för bilder. Men bilder måste lagras externt av ditt team eller företag, Adobe lagrar inte några bilder. 

För att HTML ska vara konsekvent över flera e-postklienter rekommenderas tabellbaserade layouter. Vi rekommenderar också att du använder den gamla stilen på attribut för tabeller och att du bara använder enkla infogade stilar. <style>-taggar ignoreras av många e-postklienter.

CEMT testas på följande e-postklienter:

 • Microsoft Outlook 2016/2019
 • Apple Mail 11/12
 • Gmail
 • AOL Mail
 • Yahoo! Mail

Nej.

CEMT gäller endast för e-postmeddelanden som skickas till deltagare under avtalsprocessen.

När det gäller webbformulär kommer den som slutför webbformuläret att få ett anpassat signerat och arkiverat-meddelande, men landningssidan kan inte anpassas via CEMT efter det att webbformuläret har fyllts i.

Du kan ändra landningssidan om du skapar webbformuläret via vårt API.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto