Användarhandbok Avbryt

Anpassa e-postmallar

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. eOriginal-valv för pantbevis
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 2. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
 1. Vanliga frågor om redigering
 2. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 3. Hantera avtal 
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 4. Granskningsrapport
 5. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Funktionen Anpassad e-postmall i Adobe Acrobat Sign är tillgänglig för konton på företagsnivå under ett ETLA-licensavtal.

Översikt

Alla e-postmeddelanden som skickas från Adobe Acrobat Sign genereras från en HTML-baserad mall där variabelfält används och anpassas för varje e-postmeddelande till det specifika avtalet och mottagarna. De stora strukturerna, som sidlayouten, förblir statiska och bara de få variablerna ändras (som avtalsnamn och meddelande) för varje avtal som skickas.

Med funktionen för anpassade e-postmallar (CEMT) kan du uppdatera HTML-mallen som genererar e-postmeddelanden från ditt Acrobat Sign-konto. Med CEMT kan du ändra standardmeddelandet för e-post så att det matchar företagets image med dess varumärke, färgschema, bilder och text. Du kan också ändra de normalt statiska strukturerna och anpassa sidlayouten, den terminologi som används, de infogade bilderna med mera.

Konton på företagsnivå under en ETLA-licens kan arbeta med vårt professionella serviceteam för att skapa den perfekta e-postmallen för ditt konto som helhet, eller för varje grupp inom ditt konto, efter behov. Vissa kostnader kan förkomma.

E-postmeddelandet Granska och signera för mottagare

Så här används det

Det finns för närvarande fyra mallar som kan anpassas med Acrobat Sign.

Anpassade mallar kan installeras på konto- eller gruppnivå. Mallar på kontonivå distribueras nedåt till grupper och sedan till användare. Konto > Grupp > Användare

Mallar på gruppnivå ersätter mallarna på kontonivå. Mallen på gruppnivå distribueras sedan till användarna i den gruppen. Det här gör det möjligt för enskilda grupper att utforma e-postmallar med lämpliga teman.

Om till exempel Adobe-kontot har en Photoshop-grupp, kan det finnas e-post som är utformade för att tilltala Photoshop-målgruppen. Den juridiska gruppen däremot vill kanske förmedla en annan känsla och kan då utforma sina e-postmallar därefter.

När mallarna har uppdaterats publicerar det professionella serviceteamet dem till en grupp på ditt konto för att testas. Du kan då kontrollera att de fungerar som de ska och begära eventuella ytterligare ändringar. När Acrobat Sign-administratören har verifierat mallen skickar det professionella serviceteamet mallen till rätt grupp eller konto.

 

Användare och administratörer

När e-postmallarna är på plats, behöver användare och administratörer inte göra något. E-postmallarna används automatiskt.

Vad kan anpassas

Med CEMT kan du anpassa e-postmallar som används för transaktionsmeddelanden från ditt Acrobat Sign-konto.

Observera att avsändare (de som skickar avtal för signering) inte kan visa den anpassade e-postmallen eftersom deras e-postadresser baseras på en annan malltyp. Avsändare fortsätter att se den befintliga standardmallen för e-post.

Varje malltyp kan ha flera versioner (en version för varje språk som stöds). Om du uppdaterar text för en e-postmall på spanska måste du ange lämplig text så att det professionella serviceteamet kan uppdatera mallen med rätt språk.

Till exempel: Granska och signera: engelska identifierar mallen Granska och signera och språket engelska.

Det finns två sätt att anpassa e-postmallarna som används för ditt konto eller dina grupper:

 1. Börja med basmallen (standardmallen) och tala om för det professionella serviceteamet vilka anpassningar du vill göra i mallen.
 2. Börja med ett internt skapat HTML-dokument genom att läsa referenshandboken nedan och använda mallarna som finns i vårt offentliga GitHub-arkiv.

Så här aktiverar och inaktiverar du

Anpassade e-postmallar kan endast aktiveras och konfigureras i Acrobat Sign-systemet av Acrobat Sign Professional Services-teamet.

Om du vill aktivera den här funktionen och för närvarande har ett aktivt avtal med det professionella serviceteamet ska du kontakta dem för att fastställa omfattningen av arbetet och de extra kostnaderna. Annars kan du skicka in en supportanmälan som begär åtkomst till funktionen för anpassad e-postmall. Support dirigerar dig sedan till Professional Services-teamet.

Mallar kan konfigureras på konto- eller gruppnivån för varje malltyp och språk.

Kunderna kan förkorta utvecklingstiden och minska kostnaderna genom att utforma sina mallar internt med denna vägledning:

Kända fel

Om ditt konto är konfigurerat att dela upp dokument i sina originalfiler i det slutliga e-postmeddelandet och avtalet innehåller åtta eller fler filer, returneras inga filer. Det finns en fast gräns för antalet filer som kan bifogas när du använder CEMT-posttjänsten.

 • Att ta bort villkoret för att dela alla filer löser problemet för kunder som måste bifoga flera filer när ett avtal skapas.
 • Det delade dokumentet kan hämtats från sidan Hantera utan problem.

Vanliga frågor och svar:

Nej.

För närvarande finns det inget kundgränssnitt för e-postmallar. Du kan skapa en egen HTML-mall, men den måste granskas och installeras av din Professional Services-kontakt på Adobe.

Anpassning är tillgängligt på konto- eller gruppnivå. Adobe stöder inte anpassningsbara e-postmallar för enskilda användare. Vi stöder inte heller e-postanpassning för specifika mottagare

Ja, anpassningar är tillgängliga för alla regioner

Nej.

Vi erbjuder för närvarande anpassade e-postmallar för fyra av de vanligaste e-postmeddelandena:

 • Signera
 • Signerat och sparat
 • Påminnelse
 • Avbrutet.

Ja, när du begär att en anpassad e-postmall ska installeras, måste du identifiera typen (Signera) samt språket som mallen finns på.

Kunderna måste tillhandahålla den översatta texten i sin anpassade HTML-mall. Varje typ:språkkombination betraktas som en separat mall. (Till exempel Signera:spanska) 

Avsändare får bara det anpassade e-postmeddelandet för det avbrutna e-postmeddelandet om en mottagare avböjer att signera.

För annan e-postkommunikation som skickas till avsändaren används standardbasmeddelandet som är associerat med Adobe Acrobat Sign.

Nej.

Bilden för e-postsidhuvudet kan uppdateras i dina kontoinställningar under Konto -> Kontoinställningar -> E-postinställningar

Mallarna finns som kontoövergripande mallar där grupper ärver sina mallar från kontot och användare ärver dem från gruppen. CEMT kan tillämpas på gruppnivå, så att alla användare i gruppen ärver mallen för gruppnivån.

t.ex. Adobe-kontot har implementerat CEMT, men Acrobat Sign-gruppen på kontot har en anpassad signaturmall implementerad. Johan, en användare i Acrobat Sign-gruppen, använder den anpassade mallen när avtal skickas ut. Alla andra grupper på Adobe-kontot fortsätter att använda standardmallen för e-post.

 

Det är möjligt!

Om HR-gruppen på ditt konto vill ha en annan version av sina mallar än den juridiska gruppen, kan HR-gruppen utforma sina mallar därefter. Observera att olika mallar medför en separat kostnad. 

Nej, det finns ingen annan mall. För närvarande gäller CEMT endast för direkta deltagare i signeringsprocessen. (Signerare, godkännare, delegerade parter) 

Bilder är definitivt en viktig komponent för att förmedla ditt budskap i ett e-postmeddelande och de anpassade mallarna i Acrobat Sign har stöd för bilder. Men bilder måste lagras externt av ditt team eller företag, Adobe lagrar inte några bilder. 

För att HTML ska vara konsekvent över flera e-postklienter rekommenderas tabellbaserade layouter. Vi rekommenderar också att du använder den gamla stilen på attribut för tabeller och att du bara använder enkla infogade stilar. <style>-taggar ignoreras av många e-postklienter.

CEMT testas på följande e-postklienter:

 • Microsoft Outlook
 • Apple Mail
 • Gmail
 • AOL Mail
 • Yahoo! Mail

Nej.

CEMT gäller endast för e-postmeddelanden som skickas till deltagare under avtalsprocessen.

När det gäller webbformulär kommer den som slutför webbformuläret att få ett anpassat signerat och arkiverat-meddelande, men landningssidan kan inte anpassas via CEMT efter det att webbformuläret har fyllts i.

Du kan ändra landningssidan om du skapar webbformuläret via vårt API.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?